Compliment of klacht

Alles wat we doen, leidt tot één doel: zorgen voor goede, betaalbare huurwoningen. Vooral voor mensen wiens inkomen te laag is om een woning te kunnen kopen of in de marktsector te huren.

Bent u tevreden?

Dat horen wij ook graag via het formulier 'vertel ons uw compliment'. Wij geven uw reactie door aan de medewerker, afdeling of de hele organisatie.

Bent u niet tevreden?

We doen onze uiterste best om onze taak zo goed mogelijk uit te voeren. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent. We horen graag hoe het beter kan.

Bent u ontevreden over onze dienstverlening of over het contact met één van onze collega’s? Geef uw klacht door via het formulier ‘vertel ons uw klacht’. Uw reactie is voor ons het signaal om de dienstverlening te verbeteren.

Wat mag u verwachten?

 1. Wij nemen contact met u op om uw klacht en de mogelijkheden te bespreken.
 2. Blijft u ontevreden? Dan kunt u een klacht indienen bij de onafhankelijke Stedelijke Geschillencommissie Breda via de website of per post:

Stedelijke Geschillencommissie Breda
P/a Secretariaat Wissenraet & Van Spaendonck
Postbus 4076, 5004 JB TILBURG

Ontevreden over huurprijs of woningstaat?

Wanneer u ontvreden bent over de huur of verhuur van een woonruimte, maar ook voor geschillen over huurprijzen, huurverhoging, staat van onderhoud, dan kunt u terecht bij de landelijke huurcommissie.

 

Veel gevraagd over Compliment of klacht

Ik heb een klacht over de dienstverlening van Laurentius. Hoe kan ik mijn klacht indienen?

We doen onze uiterste best om onze taken zo goed mogelijk uit te voeren. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent. We horen graag hoe het beter kan.

Als u een klacht heeft over onze dienstverlening of over één van onze medewerkers, dan horen wij dit graag via het formulier vertel ons uw klacht.

Wat gebeurt er als ik een klacht (geschil met Laurentius) heb ingediend?

Wij sturen een ontvangstbevestiging naar het e-mailadres dat u invult op het formulier 'vertel uw klacht'. Vervolgens nemen wij binnen twee weken contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

Wat is het het verschil tussen een reparatieverzoek, overlastmelding en klacht?

 • Is er iets kapot of heeft u een storing aan uw woning? Dan noemen wij dit een reparatieverzoek.
 • Als u last ervaart van uw buren, dan kunt u een overlastmelding doen.
 • Bent u niet tevreden met de kwaliteit van Laurentius? Dan kunt u een klacht aan ons doorgeven. 

Ik heb een geschil met Laurentius en ben niet tevreden met de oplossing van mijn klacht. Wat kan ik doen?

Bij een geschil, een verschil van mening tussen u en Laurentius, kunt u zich wenden tot de Stedelijke Geschillencommissie Breda.

De geschillencommissie Breda behandelt schriftelijke klachten van huurders over het handelen of de nalatigheid van hun woningcorporatie. Naast Laurentius zijn ook Klik voor Wonen/Klik voor Kamers en onze collega-corporaties WonenBreburg en Alwel hierbij aangesloten.

Wanneer stapt u naar de geschillencommissie?

 • U bent benadeeld door het handelen of nalaten van Laurentius. 
 • U heeft eerst geprobeerd in overleg met de medewerker tot een oplossing te komen maar u blijft ontevreden.
 • U heeft uw klacht of geschil al schriftelijk gemeld bij Laurentius en u heeft hierop al een schriftelijke reactie ontvangen.   

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laurentius (telefoon 076 – 5 644 644).

Heeft u een klacht? Geef uw klacht eenvoudig digitaal door via het klachtenformulier.

Liever schriftelijk? Stuur uw klacht via de website van de Stedelijke geschillencommissie Breda

Liever per post? Stuur uw klacht dan naar onderstaand adres:
Stedelijke geschillencommissie Breda
P/a Secretariaat Wissenraet & Van Spaendonck
Postbus 4076
5004 JB Tilburg

Welke klachten neemt de geschillencommissie niet in behandeling?

De geschillencommissie behandelt uw geschil niet als:

 • u de klacht niet voorgelegd heeft aan Laurentius
 • deze door een andere beroepsinstantie, zoals de rechter of huurcommissie, in behandeling is of nog wordt genomen.
 • er een geschiktere, meer gangbare, rechtsgang voor uw klacht bestaat.
 • het geschil betrekking heeft op verhoging van de huurprijs. Hiervoor moet u zijn bij de huurcommissie of de kantonrechter.

 

Wat zijn de contactgegevens van de Stedelijke Geschillencommissie Breda?

Stedelijke Geschillencommissie Breda, P/a Secretariaat Wissenraet & Van Spaendonck, Postbus 4076, 5004 JB Tilburg. Klik hier voor de website.

Wie zitten in de Stedelijke Geschillencommissie Breda?

Naast Laurentius zijn ook Klik voor Wonen/Klik voor Kamers en onze collega-corporaties WonenBreburg en Alwel hierbij aangesloten. De commissie behandelt schriftelijke klachten van huurders over het handelen of de nalatigheid van hun woningcorporatie. Klik hier voor meer informatie.

 

Ik heb een klacht ingediend bij de geschillencommissie. Wat doen zij?

Van de geschillencommissie krijgt u een ontvangstbevestiging. Vervolgens boordelen zij uw formulier. Zij bepalen of ze uw klacht in behandeling nemen. Klik hier voor meer informatie.

Meer vragen over dit onderwerp (5)

Vertalen / Translate