Huurverhoging

HUURAANPASSINGEN 2020 (prijspeil 2020)

Huuraanpassingen sociale huurwoningen (huurprijs ≤ € 737,14)
De regering besluit elk jaar hoeveel de huren van sociale huurwoningen mogen stijgen en op basis daarvan past Laurentius per 1 juli altijd de huurprijzen aan. Welke huurverhoging voor u geldt, hangt af van uw huidige huur ten opzichte van de door ons vastgestelde streefhuur. Streefhuur betekent: de huur die past bij de woning. De huurverhogingspercentages zijn na een positief advies van de Huurderskoepel Laurentius vastgesteld.

Door dit huurprijsbeleid komen de huurprijzen in uw buurt dichter bij elkaar te liggen. Afhankelijk van de huur die u nu betaalt én de vastgestelde streefhuur die per woning verschilt, bepalen we de huurverhoging.

Huurverhoging vrije sector woning (huurprijs > € 737,14)
Een woning met een huurprijs van € 737,14 (zonder servicekosten, gas, water en licht) en hoger, noemen we een vrije sector woning.  Laurentius heeft met de Huurderskoepel afspraken gemaakt over de jaarlijkse huurverhoging voor de vrije sector woningen. Dit houdt in dat we de huurprijzen in 2020 jaarlijks met niet meer dan 2% boven inflatie verhogen en dat de huurverhoging voor 2019 3,6% is (1,6% inflatie + 2,0%).  

Garage, berging of parkeerplaats
De huurverhoging voor garages, bergingen en parkeerplaatsen is niet gekoppeld aan uw inkomen. De netto huurprijs voor alle garages, bergingen en parkeerplaatsen hebben wij per 1 juli 2020 verhoogd met 2,6 procent.

De gemiddelde huurverhogingen van sociale huurwoningen zijn hieronder per jaartal weergegeven.
2014: 3,66%        2015: 2,01%        2016: 0,99%       2017: 0,8%       2018: 1,39%         2019: 1,93%     2020: 2,53%

Bezwaar maken?
Woont u in een sociale huurwoning en wilt u bezwaar maken? Meer informatie vindt u hier.

 

Reageer op deze paginaIn ons privacybeleid vindt u meer informatie over hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan. Indien u niet akkoord gaat, kunnen wij uw verzoek helaas niet in behandeling nemen.