Laurentius wonen logo

Laurentius is wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken en u te informeren over het gebruik daarvan op de website.

Huurverhoging

HUURAANPASSINGEN 2018

Huuraanpassingen sociale huurwoningen (huurprijs ≤ € 720,42)
De regering besluit elk jaar hoeveel de huren van sociale huurwoningen mogen stijgen en op basis daarvan past Laurentius per 1 juli altijd de huurprijzen aan. Welke huurverhoging voor u geldt, hangt af van uw huidige huur ten opzichte van de door ons vastgestelde streefhuur. Streefhuur betekent: de huur die past bij de woning. De huurverhogingspercentages zijn na een positief advies van de Huurderskoepel Laurentius vastgesteld.

Door dit huurprijsbeleid komen de huurprijzen in uw buurt dichter bij elkaar te liggen. Afhankelijk van de huur die u nu betaalt én de vastgestelde streefhuur die per woning verschilt, bepalen we de huurverhoging. Uw woning valt in een van de vier categorieën hieronder.

Categorie:               Huur:                                                                               Huurverhoging:
Categorie 1            huidige huur is lager dan 70% van de streefhuur                 3,5%
Categorie 2            huidige huur is hoger dan 70% van de streefhuur  
                                 maar lager dan 80% van de streefhuur                                  2,8%
Categorie 3            huidige huur is hoger dan 80% van de streefhuur  
                                 maar lager dan 90% van de streefhuur                                  2,1%
Categorie 4            huidige huur is hoger dan 90% van de streefhuur                0,7%

Huurverhoging vrije sector woning (huurprijs > € 720,42)
Een woning met een huurprijs van € 720,42 (zonder servicekosten, gas, water en licht) en hoger, noemen we een vrije sector woning.  Laurentius heeft met de Huurderskoepel afspraken gemaakt over de jaarlijkse huurverhoging voor de vrije sector woningen en deze vastgelegd in het Huurbeleid 2016-2019. Dit houdt in dat we de huurprijzen tot en met 2019 jaarlijks met niet meer dan 2% boven inflatie verhogen en dat de huurverhoging voor 2018 3,4% is (1,4% inflatie + 2,0%).  

Garage, berging of parkeerplaats
De huurverhoging voor garages, bergingen en parkeerplaatsen is niet gekoppeld aan uw inkomen. De netto huurprijs voor alle garages, bergingen en parkeerplaatsen hebben wij per 1 juli 2018 verhoogd met 1,9 procent.

De afgelopen jaren heeft Laurentius de huurprijzen van sociale huurwoningen met een steeds kleiner percentage verhoogd. De gemiddelde huurverhogingen van sociale huurwoningen zijn hieronder per jaartal weergegeven.
2014: 3,66%               2015: 2,01%               2016: 0,99%               2017: 0,8%

 

Reageer op deze paginaIn ons privacybeleid vindt u meer informatie over hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan.