Huurverhoging

HUURAANPASSINGEN 2018

Huuraanpassingen sociale huurwoningen (huurprijs ≤ € 710,68)
De regering besluit elk jaar hoeveel de huren van sociale huurwoningen mogen stijgen en op basis daarvan past Laurentius per 1 juli altijd de huurprijzen aan. Welke huurverhoging voor u geldt, hangt af van uw huidige huur ten opzichte van de door ons vastgestelde streefhuur. Streefhuur betekent: de huur die past bij de woning. De huurverhogingspercentages zijn na een positief advies van de Huurderskoepel Laurentius vastgesteld.

Door dit huurprijsbeleid komen de huurprijzen in uw buurt dichter bij elkaar te liggen. Afhankelijk van de huur die u nu betaalt én de vastgestelde streefhuur die per woning verschilt, bepalen we de huurverhoging. Uw woning valt in een van de vier categorieën hieronder.

Categorie:               Huur:                                                                               Huurverhoging:
Categorie 1            huidige huur is lager dan 70% van de streefhuur                 3,5%
Categorie 2            huidige huur is hoger dan 70% van de streefhuur  
                                 maar lager dan 80% van de streefhuur                                  2,8%
Categorie 3            huidige huur is hoger dan 80% van de streefhuur  
                                 maar lager dan 90% van de streefhuur                                  2,1%
Categorie 4            huidige huur is hoger dan 90% van de streefhuur                0,7%

Huurverhoging vrije sector woning (huurprijs > € 710,68)
Een woning met een huurprijs van € 710,68 (zonder servicekosten, gas, water en licht) en hoger, noemen we een vrije sector woning.  Laurentius heeft met de Huurderskoepel afspraken gemaakt over de jaarlijkse huurverhoging voor de vrije sector woningen en deze vastgelegd in het Huurbeleid 2016-2019. Dit houdt in dat we de huurprijzen tot en met 2019 jaarlijks met niet meer dan 2% boven inflatie verhogen en dat de huurverhoging voor 2018 3,4% is (1,4% inflatie + 2,0%).  

Garage, berging of parkeerplaats
De huurverhoging voor garages, bergingen en parkeerplaatsen is niet gekoppeld aan uw inkomen. De netto huurprijs voor alle garages, bergingen en parkeerplaatsen hebben wij per 1 juli 2018 verhoogd met 1,9 procent.


De afgelopen jaren heeft Laurentius de huurprijzen van sociale huurwoningen met een steeds kleiner percentage verhoogd. De gemiddelde huurverhogingen van sociale huurwoningen zijn hieronder per jaartal weergegeven.
2014: 3,66%               2015: 2,01%               2016: 0,99%               2017: 0,8%

 

Veel gevraagd over Huurverhoging

Mijn nieuwe huur 2018 komt boven de grens van de huurtoeslag. Vervalt mijn huurtoeslag nu?

Als u in juni 2018 met uw oude huur al huurtoeslag had, houdt u dit recht op huurtoeslag. Ook als uw huurprijs na 1 juli 2018 boven de maximale grens voor huurtoeslag uitkomt. Wij geven uw nieuwe huurprijs per 1 juli 2018 automatisch door aan de Belastingdienst, u hoeft hier niets voor te doen. 

 

Uw inkomen is gedaald

Het is heel vervelend als uw inkomen is gedaald en u nu een huurverhoging krijgt. U kunt een verzoek voor huurverlaging doen.

Waarom krijgt mijn buurman minder huurverhoging dan ik?

Verschil in huurverhoging
De huurprijs kan verschillen ook al woont u in precies dezelfde woning als uw buren. Datzelfde geldt voor de huurverhoging: Het kan zijn dat u of uw buren een lagere huurverhoging krijgt omdat de huur anders hoger wordt dan volgens ons beleid redelijk is.

Redenen voor dit verschil:
Huurders die al lang in een woning wonen zijn met een lage huur begonnen. De huurprijzen liggen nu gemiddeld hoger dan vroeger. Pas als een huurder verhuist passen wij de huurprijs aan. Hierdoor kan het zijn dat u of uw buurman een lagere huurverhoging krijgt omdat de huur anders hoger wordt dan volgens ons beleid redelijk is.
Er kan een verschil zijn in de kwaliteit van de woning bijvoorbeeld door isolatie of een cv-ketel.

Geldt de huurverhoging ook voor het serviceabonnement?

Nee, een lidmaatschap van het serviceabonnement staat los van de huurverhoging en wordt dus niet meegerekend.

Bezwaar tegen de huurverhoging

Bent u het niet eens met uw huurverhoging dan kunt u een bezwaar indienen. Laurentius beoordeelt of de bezwaargronden die u gebruikt, terecht zijn. Hierover krijgt u uiterlijk 12 augustus 2018 bericht. Bent u het niet eens met deze uitspraak dan legt Laurentius uw bezwaar ter beoordeling voor aan de Huurcommissie. De Huurcommissie beoordeelt of de voorgestelde huurverhoging redelijk is of niet.

Is de huurverhoging:

• Redelijk: dan moet u alsnog de huurverhoging betalen én de (leges)kosten van € 25
• Niet redelijk: de Huurcommissie stelt een lagere huurverhoging vast

Hoe kan ik een bezwaar tegen de huurverhoging indienen?

Dit kan met het formulier jaarlijkse huurverhoging – bezwaarschrift  op onze website, via uw persoonlijke pagina MijnLaurentius of schriftelijk per post of email aan info@laurentiuswonen.nl.

U kunt uw bezwaar tot uiterlijk 30 juni 2018 indienen bij Laurentius.

Welke huur betaal ik als ik bezwaar heb gemaakt?

U mag de oude huur blijven betalen tot er een besluit is van Laurentius of de Huurcommissie. Beoordeelt de Huurcommissie de huurverhoging als redelijk; dan betaalt u alsnog de huurverhoging met terugwerkende kracht. Houd hier rekening mee door het bedrag van de huurverhoging apart te zetten.

Let op: Dient u het bezwaar in tussen 15 en 30 juni (uiterlijke datum) dan betaalt u éénmalig de nieuwe huurprijs. Dit komt doordat ons systeem de huurverhoging automatisch doorberekent en nog geen rekening hield met uw bezwaarschrift. Beoordeelt de huurcommissie uw bezwaar als redelijk dan ontvangt u het teveel betaalde bedrag terug. 

Bezwaar huurverhoging vrije sector

Bent u het niet een met de huurverhoging dan moet u naar de rechter voor een uitspraak. Voor meer informatie belt u naar het juridisch loket, telefoonnummer: 0900 – 8020.

Moet ik zelf nog iets doen als de huur op 1 juli wordt verhoogd?

Als een andere instantie, zoals de kredietbank of een bewindvoerder de huur voor u betaalt, moet u aan hen het nieuwe huurbedrag doorgeven. Als u betaalt via een automatische incasso dan hoeft u niets te doen. Wij schrijven automatisch het juiste huurbedrag af. Op de AcceptEmail die u van ons ontvangt staat, ook automatisch het juiste bedrag.

Handige links

www.huurcommissie.nl

www.rijksoverheid.nl

 

 

Wat gebeurt er als Laurentius mijn bezwaar toekent?

Als we uw bezwaar toekennen, passen we de huur aan en betalen we eventueel teveel betaalde huur over juli en augustus terug.

Als de huurcommissie uw bezwaar heeft behandeld en kent uw bezwaar toe, ontvangt u de leges van €25 terug.

Wanneer krijg ik uiterlijk bericht over mijn bezwaar?

U krijgt uiterlijk 12 augustus 2018 van ons bericht of wij uw bezwaar toekennen. Wij streven ernaar om u zo spoedig mogelijk onze reactie te sturen, indien mogelijk al in juli 2018.

Meer vragen over dit onderwerp (8)

Vertalen / Translate