Servicekosten en warmtekosten

Als u een woning huurt in een woongebouw heeft u meestal te maken met servicekosten. Dit zijn de kosten voor diensten die Laurentius levert in de algemene ruimtes van uw complex, zodat u prettig kunt wonen. Voorbeelden van deze diensten zijn de schoonmaak, elektrakosten voor de algemene verlichting en tuinonderhoud. Sommige bewoners betalen in de servicekosten ook het voorschot warmtekosten.

Jaarafrekening servicekosten en warmtekosten voor 1 juli
De afrekenperiode loopt altijd van 1 januari t/m 31 december. Wij rekenen de servicekosten en warmtekosten één keer per jaar met u af en streven ernaar om dit te doen voor 1 juli. U ontvangt dan een gespecificeerd overzicht van uw betaalde voorschotten en de werkelijke kosten. Als de kosten aanleiding geven tot het verhogen of verlagen van uw voorschot, dan doen we dat. U krijgt daarover een brief van ons.

Uw huur betalen na aanpassing voorschot servicekosten

  • Heeft u Laurentius gemachtigd om uw huur en servicekosten automatisch af te schrijven? Dan passen wij het bedrag aan.
  • Maakt u uw huur via een periodieke overschrijving over bij uw eigen bank? U past dan zelf het huurbedrag aan of u geeft het door aan uw bank.
  • Betaalt een andere instantie uw huur? Bijvoorbeeld de kredietbank, gemeente of een bewindvoerder? Geef het nieuwe huurbedrag dan aan hen door.

Meest gestelde vragen

Wat zijn warmtekosten?
Dat zijn stookkosten die nodig zijn om uw woning te verwarmen en die in veel gevallen ook zorgen voor warm water.

Waarom ontvang ik een jaarafrekening voor de warmtekosten?
U betaalt iedere maand een voorschot voor de warmtekosten via uw huur omdat uw woongebouw gebruik maakt van collectieve verwarming. Eén keer per jaar verrekenen we dit met de werkelijk gemaakte kosten.

Wanneer ontvang ik een jaarafrekening voor de warmtekosten?
Het afrekeningsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. De jaarafrekening volgt uiterlijk binnen zes maanden ná afloop van de afrekeningsperiode. Dus vóór 1 juli ontvangt u de jaarafrekening over het afrekeningsjaar. 

Krijg ik te veel betaald geld/voorschot terug?
Als u te veel voorschot heeft betaald, dan krijgt u inderdaad geld terug. Alleen als u huurachterstand heeft, verrekenen wij dit eerst met het openstaande bedrag. Heeft u te weinig voorschot betaald, dan moet u bijbetalen. 

Ik krijg geld terug. Wanneer maakt Laurentius dit bedrag aan mij over?
We maken het bedrag binnen 14 werkdagen, nadat u de jaarafrekening heeft ontvangen, over op het bankrekeningnummer dat in uw brief staat.

Mijn IBAN-nummer in de brief is niet ingevuld of klopt niet. Wat moet ik doen?
U kunt ons het juiste IBAN-rekeningnummer doorgeven via info@laurentiuswonen.nl of via postbus 2199, 4800 CD in Breda. Vermeld daarbij ook uw naam en adres. Wij passen dan uw IBAN-nummer aan.

Mijn buren krijgen meer geld terug of hoeven minder bij te betalen dan ik. Hoe kan dat?
Dat kan verschillende redenen hebben. Misschien betalen uw buren iedere maand een hoger bedrag aan voorschot. Of misschien stoken zij minder dan u. Ook de ligging van uw woning in het woongebouw kan van invloed zijn.

Ik moet bijbetalen maar kan het bedrag niet in één keer terugbetalen?
Neemt u dan contact op met Laurentius via telefoon 076 – 5 644 644 of via info@laurentiuswonen.nl. We kijken graag samen met u wat de mogelijkheden zijn.

Hoe weten jullie de hoogte van mijn warmtekosten?
Het warmteverbruik lezen wij af van een verdeelmeter van Techem op uw radiator of van een zogenaamde doorstroommeter die in de gezamenlijke verwarmingsinstallatie zit. Het verbruik leest Techem op afstand af en geeft deze door aan ons. Daarvoor hoeven we dus niet in uw woning te zijn. 

Hoe wordt mijn voorschotbedrag bepaald?
Maandelijks betaalt u een voorschot bedrag voor de service- en warmtekosten. Wij proberen de kosten vooraf zo goed mogelijk in te schatten. Als de kosten in uw jaarafrekening aanleiding geven tot het verhogen of verlagen van uw voorschot, dan doen we dat. U krijgt daarover een brief van ons.

Ik heb vragen over de jaarafrekening warmtekosten. Wat kan ik doen?
Op de website van Techem leest u hoe uw verwarmingsrekening tot stand komt. Techem is het bedrijf dat het warmteverbruik meet en de kosten verdeelt. Heeft u na het lezen van de website nog vragen over de meterstanden en/of de afrekening? Neem dan contact op met de afdeling klantenservice van Techem via 076 572 58 88 of schriftelijk onder vermelding van het dossiernummer naar klantenservice@techem.nl. Bij vragen over de betalings- c.q. terugbetalingswijze, neem dan contact op met Laurentius via 076 5 644 644. 

Is het betalen van warmtekosten verplicht?
Ja, deze kosten maken deel uit van uw huurcontract.

Wat gebeurt er als ik verhuis?
U betaalt alleen de kosten voor de periode dat u het huis huurde. Bij het vaststellen van de jaarrekening, houden we dus rekening met uw verhuisdatum. Houdt u er wel rekening mee dat u de jaarrekening voor warmtekosten pas rond 1 juli ontvangt over de afrekenperiode. Dit hoeft niet gelijk te lopen met uw verhuisdatum.

Mijn woning wordt onvoldoende warm en/of ik heb last van tocht. Wat kan ik doen?
Dat is vervelend. Laat het ons dan weten via telefoon 076 - 5 644 644 of via info@laurentiuswonen.nl. Wij kijken dan wat we hieraan kunnen doen.