Warmtekosten

De warmtewet beschouwt ons als beheerder en eigenaar van collectieve verwarming, dus zijn wij ook een warmteleverancier. Dit is van toepassing als u voor verwarming en eventueel warm water de kosten betaalt aan Laurentius. Voor meer informatie, ga naar de pagina warmtewet. 

Jaarrekening

Elke radiator in uw woning is voorzien van een verdeelmeter. De afrekenperiode loopt altijd van 1 januari t/m 31 december. Aan het eind van deze periode, nemen we de stand op van alle verdeelmeters. De jaarrekening volgt uiterlijk binnen zes maanden. Dus vóór 1 juli ontvangt u de jaarrekening over de afrekenperiode.

Gaat u verhuizen?

U betaalt alleen de kosten voor de periode dat u het huis huurde. Bij het vaststellen van de jaarrekening, houden we dus rekening met uw verhuisdatum. Houdt u er wel rekening mee dat u de jaarrekening voor warmtekosten pas rond 1 juli ontvangt over de afrekenperiode. Dit hoeft niet gelijk te lopen met uw verhuisdatum.

Meest gestelde vragen

Wat zijn warmtekosten?
Dat zijn stookkosten die nodig zijn om uw woning te verwarmen en die in veel gevallen ook zorgen voor warm water.

Waarom ontvang ik een jaarafrekening voor de warmtekosten?
U betaalt iedere maand een voorschot voor de warmtekosten via uw huur omdat uw woongebouw gebruik maakt van collectieve verwarming. Eén keer per jaar verrekenen we dit met de werkelijk gemaakte kosten.

Wanneer ontvang ik een jaarafrekening voor de warmtekosten?
Het afrekeningsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. De jaarafrekening volgt uiterlijk binnen zes maanden ná afloop van de afrekeningsperiode. Dus vóór 1 juli 2019 ontvangt u de jaarafrekening over de periode van 1 januari t/m 31 december 2018.

Krijg ik te veel betaald geld/voorschot terug?
Als u te veel voorschot heeft betaald, dan krijgt u inderdaad geld terug. Alleen als u huurachterstand heeft, verrekenen wij dit eerst met het openstaande bedrag. Dit leest u dan ook in uw brief met de jaarafrekening warmtekosten. Heeft u te weinig voorschot betaald, dan moet u bijbetalen.

Ik krijg geld terug. Wanneer maakt Laurentius dit bedrag aan mij over?
We maken het bedrag binnen twee weken, nadat u de jaarafrekening heeft ontvangen, over op het bankrekeningnummer dat in uw brief staat.

Mijn IBAN-nummer in de brief is niet ingevuld of klopt niet. Wat moet ik doen?
U kunt ons het juiste IBAN-rekeningnummer doorgeven via info@laurentiuswonen.nl of via postbus 2199, 4800 CD in Breda. Vermeld daarbij ook uw naam en adres. Wij passen dan uw IBAN-nummer aan.

Mijn buren krijgen meer geld terug of hoeven minder bij te betalen dan ik. Hoe kan dat?
Dat kan verschillende redenen hebben. Misschien betalen uw buren iedere maand een hoger bedrag aan voorschot. Of misschien stoken zij minder dan u. Ook de ligging van uw woning in het woongebouw kan van invloed zijn.

Ik moet bijbetalen maar kan het bedrag niet in één keer terugbetalen?
Neemt u dan contact op met Laurentius via telefoon 076 – 5 644 644 of via info@laurentiuswonen.nl. We kijken graag samen met u wat de mogelijkheden zijn.

Kan ik het voorschotbedrag dat ik iedere maand betaal, wijzigen?
Ja, vaak is dat mogelijk. Als uw voorschot ieder jaar veel afwijkt van de werkelijke kosten, dan kijken we wat we voor u kunnen doen. Bel of mail in dat geval naar Laurentius, via info@laurentiuswonen.nl of telefoon 076 – 5 644 644.

Hoe bepalen jullie de hoogte van mijn warmtekosten?
Het warmteverbruik lezen wij af van een verdeelmeter op uw radiator of van een zogenaamde doorstroommeter die in de gezamenlijke verwarmingsinstallatie zit. Het verbruik lezen we op afstand af. Daarvoor hoeven we dus niet in uw woning te zijn. 

Ik heb vragen over de jaarafrekening warmtekosten. Wat kan ik doen?
Op de website van Techem leest u hoe uw verwarmingsrekening tot stand komt. Techem is het bedrijf dat het warmteverbruik meet en de kosten verdeelt. Heeft u na het lezen van de website nog vragen over de meterstanden en/of de afrekening? Neem dan contact op met de afdeling klantenservice van Techem via 076 572 58 88 of schriftelijk onder vermelding van het dossiernummer naar klantenservice@techem.nl. Bij vragen over de betalings- c.q. terugbetalingswijze, neem dan contact op met Laurentius via 076 5 644 644. 

Is het betalen van warmtekosten verplicht?
Ja, deze kosten maken deel uit van uw huurcontract.

Wat gebeurt er als ik verhuis?
U betaalt alleen mee aan de kosten die zijn gemaakt in de periode dat u het huis huurde. Bij het vaststellen van de warmtekosten, houden we rekening met de datum van uw verhuizing. U ontvangt de jaarafrekening op hetzelfde moment als alle andere bewoners.

Mijn woning wordt onvoldoende warm en/of ik heb last van tocht. Wat kan ik doen?
Dat is vervelend. Laat het ons dan weten via telefoon 076 5 644 644 of via info@laurentiuswonen.nl. Wij kijken dan wat we hieraan kunnen doen.

Veel gevraagd over Warmtekosten

  • Op de website van Techem leest u hoe uw verwarmingsrekening tot stand komt. Techem is het bedrijf dat het warmteverbruik meet en de kosten verdeelt. Heeft u na het lezen van de website nog vragen over de meterstanden en/of de afrekening, neem dan contact op met afdeling klantenservice van Techem via 076-5725888 of schriftelijk onder vermelding van het dossiernummer naar klantenservice@techem.nl Bij vragen over de betalings- c.q. terugbetalingswijze, of wilt u een betalingsregeling treffen, neem dan contact op met Laurentius via tel. nr. 076 5644 644.

  • Als het bankrekeningnummer onjuist of niet zichtbaar is op de brief bij de afrekening, dan verzoeken wij u de juiste gegevens naar Laurentius per e-mail (klantenservice) of per brief te versturen (postbus 2199 4800 CD Breda).
  • U betaalt de kosten voor de periode dat u het huis huurde. Bij het vaststellen van de warmtekosten, houden we rekening met de datum van uw verhuizing. U ontvangt de jaarrekening op hetzelfde moment als alle andere bewoners. Dat wil zeggen dat u de afrekening van 2018 vóór 1 juli 2019 ontvangt.

  • Daar waar het  technisch mogelijk was hebben we een  individuele meter in het leidingwerk van de woning geplaatst (bijvoorbeeld in de meterkast). In een aantal complexen van Laurentius was dit technisch niet mogelijk. In dat geval hebben we de huidige radiatormeters  op de radiatoren gehandhaafd om de warmte zo nauwkeurig mogelijk te meten.
  • Dat hangt er vanaf. Uw stookgedrag bepaalt uiteindelijk de hoogte van uw rekening. Met uw stookgedrag heeft u immers invloed op uw verbruik en daarmee op de kosten. 
Reageer op deze paginaIn ons privacybeleid vindt u meer informatie over hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan.