Warmtewet en compensatiefonds

De warmtewet is in 2014 door de overheid in het leven geroepen. En is bedoeld om warmteafnemers/huurders te beschermen tegen (te) hoge tarieven van warmteleveranciers. De warmtewet beschouwt Laurentius als beheerder en eigenaar van collectieve verwarming en dus als warmteleverancier. De warmtewet is niet van toepassing voor bewoners met een eigen individuele Cv-ketel.

De warmtewet is op u van toepassing als u de kosten voor verwarming en eventueel warm water aan Laurentius betaalt.

Wat is collectieve verwarming?

Collectieve verwarming is één installatie met meerdere aansluitingen. Bij Laurentius is dat:

 • Blokverwarming: meerdere woningen aangesloten op een eigen ketelhuis in het complex
 • Wijkverwarming: meerdere blokken aangesloten op het stadsverwarmingsnet

Wat is het doel van de warmtewet

De warmtewet beschermt u tegen:

 • Slechte kwaliteit warmtelevering
 • Slechte dienstverlening
 • Te hoge tarieven

Leveringsovereenkomst

In deze overeenkomst maken we met u afspraken over de warmtelevering door Laurentius.

Verbruik meten

We meten het warmteverbruik in uw woning zo nauwkeurig mogelijk. Zodat we zeker weten dat u betaalt voor de warmte die u daadwerkelijk heeft afgenomen. Dit doen we door middel van:

 1. Individuele meter in het leidingwerk per woning
 2. Radiatormeters per radiator

Afrekenen warmtekosten

Sinds de warmtewet is er een maximum tarief voor de levering van warmte. Dit tarief wordt jaarlijks vastgesteld door de autoriteit consument & markt (ACM). Wij rekenen af op basis van:

 • Een nauwkeurige meting van het verbruik
 • Het NMDA principe, dat betekent 'Niet Meer Dan de huurder Anders zou betalen met een individueel gasgestookte HR107 ketel'.

Ga voor meer informatie over de jaarrekening naar warmtekosten

Voor 2018 heeft Laurentius de volgende warmtetarieven vastgesteld:
Vaste kosten warmtelevering per jaar € 174,63 (€ 134,63 vaste kosten en € 40,- compensatiefonds) - het maximaal tarief bepaald door ACM is € 309,52
Warmte per GJ € 21,65 - het maximaal tarief bepaald door ACM is € 24,05
Warmtapwater per GJ € 21,65 - het maximaal tarief bepaald door ACM is € 24,05
Meettarief per jaar € 25,36 - het maximaal tarief bepaald door ACM is € 25,36

Voor 2019 heeft Laurentius de volgende warmtetarieven vastgesteld:
Vaste kosten warmtelevering per jaar € 168,74 (€ 138,74 vaste kosten en € 30,- compensatiefonds) - het maximaal tarief bepaald door ACM is € 318,95
Warmte per GJ € 25,62 - het maximaal tarief bepaald door ACM is  € 28,47
Warmtapwater per GJ € 25,62 - het maximaal tarief bepaald door ACM is  € 28,47
Meettarief per jaar € 25,89 - het maximaal tarief bepaald door ACM is  € 25,89

Wat is het compensatiefonds

Dit is een fonds voor (het kunnen betalen van) de daadwerkelijke kosten van warmtestoringen. Vooral bedoeld om het voor warmteafnemers/huurders helder en transparant te maken wat er met hun jaarlijkse bijdrage voor deze warmtestoringen gebeurt. Die bijdrage zit normaliter onzichtbaar opgenomen in het vastrecht. In overleg met de Huurderskoepel is het compensatiefonds opgericht. Meer informatie over het compensatiefonds vindt u bij onderstaande vragen en antwoorden.

 

 

Veel gevraagd over Warmtewet en compensatiefonds

 • Om twee redenen: 1. De belangrijkste reden is dat we de kosten inzichtelijker en transparanter willen maken voor bewoners. 2. We maken zo een onderscheid in wat verrekenbaar is (compensatiefonds) en wat niet (vastrecht). De bewoners aan wie we collectief warmte leveren, maken bij een storing langer dan 4 uur, aanspraak op een vergoeding uit het fonds. Als er aan het eind van het jaar geld over is uit het fonds, wordt dit in mindering gebracht bij de eindafrekening warmtekosten.
 • Dat hangt er vanaf. Uw stookgedrag bepaalt uiteindelijk de hoogte van uw rekening. Met uw stookgedrag heeft u immers invloed op uw verbruik en daarmee op de kosten. 
 • Ja. Als er aan het eind van het jaar geld over is uit het fonds, wordt dit in mindering gebracht bij de eindafrekening warmtekosten.
 • Dit is een fonds voor (het kunnen betalen van) de kosten van warmtestoringen. Vooral bedoeld om het voor warmteafnemers/bewoners helder en transparant te maken wat er met hun jaarlijkse bijdrage voor deze warmtestoringen gebeurt. Die bijdrage zit normaliter onzichtbaar opgenomen in het vastrecht. In overleg met de Huurderskoepel is besloten om het compensatiefonds op te richten. 
 • U krijgt een vergoeding van Laurentius voor een storing/onderbreking van de collectieve warmtelevering als deze storing langer heeft geduurd dan 4 uur. Duurde de storing korter dan 4 uur? Dan krijgt u geen vergoeding. U krijgt 35 euro bij een onderbreking van 4 tot 8 uur. Voor iedere 4 uur dat de storing langer duurt dan 8 uur, heeft u recht op een extra bedrag van 20 euro. Laurentius moet de compensatie binnen 6 maanden na het herstel van de storing aan u betalen. U ontvangt nooit een vergoeding als de onderbreking van warmtelevering drie dagen van tevoren (of langer van tevoren) is aangekondigd (t.b.v. onderhoud/reparaties). Uw recht op vergoeding bij onderbreking van de collectieve warmtelevering kunt u nalezen op de website van de Autoriteit Consument en Markt.

 • Meld dit direct bij Laurentius. Wij schakelen de installateur in om onderzoek te doen naar de ernst van de storing. Bij ernstige storingen waarbij de warmtelevering volledig uitvalt, onderneemt de installateur zo spoedig mogelijk actie. Het is niet nodig dat alle bewoners deze storing melden om in aanmerking te komen voor storingscompensatie, natuurlijk helpt dit wel bij het bepalen van de ernst van de storing
 • Nee. U bent gewend aan de warmteafrekening in eenheden gasverbruik (m3). Gigajoules (GJ) is de meeteenheid voor energie. In de toekomst rekent u af per afgenomen GJ. Ter vergelijking 1 GJ = +/- 35,17 m3. Het gemiddelde warmtegebruik voor de woningen van Laurentius ligt tussen de 30 en 40 GJ per jaar. (vb. volgens het Nibud is het warmteverbruik voor een gemiddeld gezin in een appartement 34 GJ per jaar, komt daar warmwater bij dan is het gemiddeld 42 GJ per jaar).
 • Daar waar het  technisch mogelijk was hebben we een  individuele meter in het leidingwerk van de woning geplaatst (bijvoorbeeld in de meterkast). In een aantal complexen van Laurentius was dit technisch niet mogelijk. In dat geval hebben we de huidige radiatormeters  op de radiatoren gehandhaafd om de warmte zo nauwkeurig mogelijk te meten.
Reageer op deze paginaIn ons privacybeleid vindt u meer informatie over hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan.