Bewonerscommisie

Maak kennis met onze actieve bewonerscommissies en/of huurderbelangenverenigingen via onze wijkconsulenten, telefoon 076-5 644 644 of via de reactiepagina onderaan de pagina.  

Wijkteam Noordwest (wijkconsulent Sabine Bakker)

Haagse Beemden

Prinsenbeek

Westerpark/Tuinzigt

Wijkteam Noordoost (wijkconsulent Bianca van Esch)

Brabantpark

 • Eekhoornstaete
 • Voorvang
 • Parkstaete

Heusdenhout

 • Bergschot (12 hoog)
 • Bergschot, Sterrebos, Kemelstede (6 hoog)
 • Bisschopshoeve
 • Molenley
 • Weilustlaan

Wisselaar

 • Puyenbroeck

Wijkteam Zuidoost (wijkconsulent Vicky Voorbraak)

Bavel

 • De Voore
 • Nieuw Wolfslaar
 • Bavel
 • Wolfslaar Wachters II

IJpelaar

 • Samen Doen (Doenradestraat)
 • De Zorgvliet (Zorgvlietstraat)
 • Stack

Wijkteam Zuidwest (wijkconsulent Maurits Barnouw)

Overakker

 • Anders Wonen voor Ouderen
 • HADABECO (Hamelakker en Damiaan)
 • Iepstede

Boeimeer

 • Breeroo

Heuvel

 • De Kroon

Princenhage

 • Ambachtenlaan

Meer informatie ontvangen?

Klik hier voor meer informatie of neem contact op met onze wijkconsulenten via 076-5 644 644 of via de reactiepagina (onderaan de pagina).

Veel gevraagd over Bewonerscommisie

Wat is het verschil tussen bewonerscommissie, bewonersorganisatie en bewonersvereniging?

Voor het overleg met Laurentius is er geen verschil. De bewonerscommissies, bewonersorganisaties en bewonersverenigingen vertegenwoordigen de bewoners van een bepaalde wijk en/of wooncomplex over zaken die spelen in de betreffende woonomgeving. Wel heeft een vereniging onder andere statuten die door een notaris vastgesteld moeten worden. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met onze wijkconsulenten, telefoon 076-5644 644 of via de reactiepagina onderaan de pagina.

Daarnaast heeft Laurentius een Huurderskoepel, de officiële vertegenwoordiging van de huurders van Laurentius.

Wat is een bewonerscommissie?

Een bewonerscommissie is een groep huurders van een flat, straat of buurt waarmee Laurentius overleg heeft. Zij komen op voor de algemene belangen van alle huurders in een complex. Lees voor meer informatie het PDF document onderaan deze pagina.

Wat doet een bewonerscommissie?

Een bewonerscommissie denkt en praat namens de andere huurders mee over het eigen woongebouw of de buurt, bijvoorbeeld over:

 • onderhoud, zoals schilderwerk, schoonmaakwerk en groenvoorziening
 • servicekosten
 • leef- en woonklimaat

Minimaal één maal per jaar heeft de bewonerscommissie overleg met Laurentius.

Daarnaast kan een bewonerscommissie activiteiten uitvoeren om een complex leefbaar te houden, bijvoorbeeld:

 • het organiseren van een opruimdag of tuindag
 • het verspreiden van een nieuwsbrief
 • het organiseren van een buurtfeest of kinderactiviteit
 • het verwelkomen van nieuwe bewoners

Ik wil lid worden van een bewonerscommissie. Wat kan ik doen?

Neemt u contact op met onze wijkconsulenten, telefoon 076-5 644 644 of via de reactiepagina onderaan de pagina. Zij helpen u graag verder om in contact te komen met de betreffende actieve bewonerscommissie.

Hoe vaak overlegt een bewonerscommissie met Laurentius?

Een bewonerscommissie overlegt minimaal één keer per jaar met Laurentius.

In welke wijk of wooncomplex zijn bewonerscommissies en/of huurdersbelangenvereniging actief?

Laurentius kan rekenen op vele actieve bewonerscommissies en/of huurderbelangenverenigingen. Wilt u contact met een commissies of vereniging? Neem dan contact op met onze wijkconsulenten via 076-5 644 644 of via de reactiepagina onderaan de pagina.

Wijkteam Noordwest (wijkconsulent Sabine Bakker)

Haagse Beemden

Prinsenbeek

Westerpark/Tuinzigt

Wijkteam Noordoost (wijkconsulent Bianca van Esch)

Brabantpark

- Eekhoornstaete
- Voorvang
- Parkstaete

Heusdenhout

- Bergschot (12 hoog)
- Bergschot, Sterrebos, Kemelstede (6 hoog)
- Bisschopshoeve
- Molenley
- Weilustlaan

Wisselaar

- Puyenbroeck

Wijkteam Zuidoost (wijkconsulent vacature)

Bavel

- De Voore
- Nieuw Wolfslaar
- Bavel
- Wolfslaar Wachters II

IJpelaar

- Samen Doen (Doenradestraat)
- De Zorgvliet (Zorgvlietstraat)
- Stack

Wijkteam Zuidwest (wijkconsulent Maurits Barnouw)

Overakker

- Anders Wonen voor Ouderen
- HADABECO (Hamelakker en Damiaan)
- Iepstede

Boeimeer

- Breeroo

Heuvel

- De Kroon

Princenhage

- Ambachtenlaan

Zelf een bewonerscommissie oprichten?

Meer informatie vindt u hier. We bespreken ook graag samen met u wat de mogelijkheden zijn. Neem hiervoor contact op met onze wijkconsulenten via 076-5 644 644 of via de reactiepagina onderaan de pagina.

Hoe kan ik een bewonerscommissie opstarten?

Als u een bewonerscommissie op wilt richten voor uw flat, straat of buurt, neem dan contact op met onze wijkconsulenten, telefoon 076-5 644 644 of via de reactiepagina onderaan de pagina. Wij helpen u graag verder.

Meer informatie vindt u hier.

Lost een bewonerscommissie ook individuele problemen van een huurder op?

Nee, de bewonerscommissie lost geen individuele problemen van een huurder op. Deze structurele vorm van overleg is het klankbord voor alle medehuurders van een flat, straat of buurt.

Ik woon in een complex met huurders en kopers. Mijn woongebouw heeft nog geen bewonerscommissie? Ik wil een bewonerscommissie oprichten. Wat kan ik doen?

Als u een bewonerscommissie op wilt richten voor uw flat, straat of buurt, neem dan contact op met onze wijkconsulenten, telefoon 076-5 644 644 of via de reactiepagina onderaan de pagina. Wij helpen u graag verder. Meer informatie vindt u hier.

Meer vragen over dit onderwerp (6)

Vertalen / Translate