Huurdersparticipatie

Stand van zaken - januari 2020

Vorig jaar startten Laurentius samen met de Huurderskoepel, bewonerscommissies en actieve bewoners het traject ‘Huurdersparticipatie doen wij zo!’ Op basis van de opgehaalde input tijdens de startbijeenkomst op 2 april, zijn er uiteindelijk twee werkgroepen ontstaan die worden geleid door projectleider Erik Vermathen.

Werkgroep verbreding huurdersparticipatie en samenwerkingsafspraken

De Huurderskoepel en Laurentius samen aan een samenwerkingsovereenkomst. Hierin leggen zij de rechten, plichten en overige afspraken vast met de Huurderskoepel, bewonerscommissies en actieve bewoners, conform de wetgeving. Maar het belangrijkste is de intentie om samen te werken en om aan alle betrokkenen duidelijkheid te bieden.

In de overeenkomst worden ook de mogelijkheden meegenomen om meer bewoners te activeren voor de inzet rond wonen en huren. De Huurderskoepel heeft bewonerscommissies en contactpersonen geconsulteerd over dit vraagstuk en over ervaren knelpunten. Ook is mede aan de hand van voorbeelden van elders nagedacht over andere vormen van meningspeilingen van bewoners/achterban. De besprekingen vorderen gestaag en men hoopt de overeenkomst over een aantal weken met een handtekening te kunnen bezegelen.

Werkgroep interne samenwerking, grijze gebieden en communicatie klaar

Medewerkers van Laurentius startten de werkgroep interne samenwerking, grijze gebieden en communicatie. Samen gingen zij aan de slag met vragen als ‘waar vallen onnodig gaten of treedt onnodig vertraging op?’ en ‘wie communiceert wanneer, waarover en met welke bewoners?’ Dit leidde tot een aantal nieuwe afspraken én er is meteen gewerkt aan het oplossen van wat slepende zaken. Daarbij horen ook punten die te maken hebben met de veiligheid(ervaring) binnen woongebouwen.

De werkgroep is onder aanvoering van de leidinggevenden bij alle teams gestart met het invoeren van de nieuwe werkwijze. En er is een informatiecampagne gestart voor alle medewerkers. De werkgroep heeft zich na het maken van monitoringafspraken aan het eind van het vorige jaar opgeheven.

Reageer op deze paginaIn ons privacybeleid vindt u meer informatie over hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan. Indien u niet akkoord gaat, kunnen wij uw verzoek helaas niet in behandeling nemen.