Huurdersparticipatie

Op initiatief van het bestuur van de Huurderskoepel zijn wij begin 2019 samen het traject ‘Huurdersparticipatie doen wij zo’ gestart.

Het doel is om te komen tot een nieuwe praktijk (zowel onderling als tussen de actieve huurders en Laurentius) waarbij zo mogelijk ook nieuwe huurders actief worden.

Begin april gaan het bestuur van de Huurderskoepel, bewonerscommissies, actieve bewoners en medewerkers van verschillende teams van Laurentius met elkaar in gesprek. Wat is onze beleving en mening over de samenwerking onderling. Wat vinden wij belangrijk? Wat kan beter en waar liggen kansen? Hoe betrekken we bijvoorbeeld meer huurders? Wat moet er de komende tijd gebeuren om die kansen ook te gaan benutten en verbeteringen te behouden.

Er wordt gewerkt aan een gezamenlijke missie, nieuwe gedragen uitgangspunten en concrete afspraken onder het motto ‘Huurdersparticipatie doen wij zo!’ Missie en uitgangspunten moeten zowel extern als intern een basis bieden en richting geven aan de inzet van Laurentius en de huurders(organisaties).

Jan Dekkers, voorzitter bestuur Huurderskoepel: “Als Huurderskoepel zijn wij dit initiatief gestart omdat wij dit erg belangrijk vinden, ook omdat we merken dat zaken nu soms niet goed lopen. Het aanhoren van elkaars problemen en dus het luisteren naar elkaar kan vaak al veel oplossen. Een nieuw document, waarin ieder zijn rechten en plichten goed beschreven staan, dat is waar we naartoe willen. Misschien ontstaat er wel een geheel nieuwe weg om overleg met elkaar te voeren. Het belangrijkste doel van de Huurderskoepel is dat de status van de bewonerscommissies en actieve bewoners goed geborgd is. En dat wanneer er binnen Laurentius of binnen de commissies er nieuwe medewerkers of bewoners komen, voor iedereen de werkwijze hetzelfde blijft. Dat we van elkaar op aan kunnen. Want we willen allemaal tevreden bewoners die zich gehoord voelen en dat er van alle kanten een luisterend oor is. We houden u in dit blad en op de website van Laurentius en de Huurderskoepel graag op de hoogte van het traject.”

Wij houden u via de website van Laurentius graag op de hoogte.

Reageer op deze paginaIn ons privacybeleid vindt u meer informatie over hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan.