Plaatsen berging, schuur of dierenverblijf

Extra ruimte

De meeste woningen verhuren wij met een berging of schuurtje. Maar misschien heeft u behoefte om zelf aan- of bij te bouwen. In dat geval vragen wij u om vóóraf contact op te nemen via het aanvraagformulier zodat wij samen uw plannen kunnen bespreken. 

Richtlijnen plaatsen van een berging, schuur of dierenverblijf

U vraagt vóóraf toestemming aan bij Laurentius via het aanvraagformulier. U levert daarbij een plattegrond en een aanzichttekening aan met een overzicht van uw materiaalkeuze.U informeert zelf of u toestemming nodig heeft van uw gemeente via het aanvragen van een omgevingsvergunning. Als een omgevingsvergunning nodig is, dan ontvangen wij van te voren een kopie van deze vergunning. U mag pas starten met de werkzaamheden nadat u de vergunning heeft ontvangen. Als u geen toestemming krijgt van de gemeente, staan wij ook niet toe dat u de werkzaamheden uitvoert. U mag de berging, schuur of dierenverblijf alleen aan de achterzijde van uw woning plaatsen. De berging, schuur of dierenverblijf mag niet groter zijn dan 50% van het tuinoppervlak.Als u het bouwwerk gebruikt als dierenverblijf, dan mag dit geen overlast (stank, geluid) aan omwonenden veroorzaken.De werkzaamheden voert u vakkundig uit volgens de regels van het Bouwbesluit.Als Laurentius onderhoud aan uw woning uitvoert, moet dit mogelijk zijn zonder dat de aanpassing dit belemmert. Als wij extra kosten moeten maken, brengen wij dit bij u in rekening. 

Tip

Wij adviseren u om uw buren te informeren over de werkzaamheden bij uw woning. Zo weten zij van tevoren dat zij wellicht te maken krijgen met tijdelijke overlast.

Veel succes met uw klusproject!

Vertalen / Translate