Voorwaarden serviceabonnement

Artikel 1: Omvang van de dekking

1.1 Als u zich aanmeldt voor het serviceabonnement van Laurentius, dan sluit u een serviceovereenkomst af tussen u als huurder en Laurentius als verhuurder. De bijbehorende voorwaarden leest u nu.
1.2 Laurentius voert de werkzaamheden uit zoals die beschreven staan in het onderhouds-ABC.
1.3 Uitgesloten zijn werkzaamheden die nodig zijn als gevolg van onzorgvuldigheid, grove bewoning, nalatigheid, aantoonbare vernielingen en/of onoordeelkundig gebruik van u, van uw huisgenoten of van personen voor wie u aansprakelijk bent.

Artikel 2: Uitvoering

2.1 Na het afsluiten van het serviceabonnement kunt u een serviceverzoek indienen bij Laurentius.
2.2 U meldt onderhoudsgebreken direct na constatering aan Laurentius. Indien mogelijk maakt Laurentius direct een afspraak met u voor het uitvoeren van de werkzaamheden.
2.3 Bij reparaties zijn de benodigde materiaal-, voorrij- en loonkosten inbegrepen. Laurentius bepaalt de keuze voor de materialen.
2.4 De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 8.00 uur en 18.00 uur, met uitzondering van onvoorziene omstandigheden.

Artikel 3: Betaling abonnementskosten

3.1 Het serviceabonnement kost €3,95 per maand incl. btw (prijspeil februari 2017). Dit bedrag brengen wij gelijktijdig met uw huurprijs in rekening.
3.2 U betaalt de abonnementskosten gelijktijdig met uw maandelijkse huurprijs op de manier zoals in de huurvoorwaarden beschreven staat. Dat betekent dat u de abonnementskosten bij vooruitbetaling vóór of op de eerste dag van de maand heeft betaald. Op die manier kunt u die maand gebruikmaken van het serviceabonnement.
3.3 De kosten van het serviceabonnement staan los van andere eerder overeengekomen kosten, zoals kosten voor het ontstoppingsfonds, het collectief glasfonds (glasverzekering), servicekosten en dergelijke.
3.4 Als u om welke reden dan ook, door een huurachterstand bij de deurwaarder terechtkomt, dan kunt u pas weer gebruikmaken van het serviceabonnement, zodra u alle verschuldigde bedragen heeft betaald.
3.5 De kosten voor het serviceabonnement verhogen we niet automatisch jaarlijks met hetzelfde percentage als bij de huurverhoging. Ieder jaar bekijkt Laurentius opnieuw hoe hoog de kosten zijn en of een prijswijziging van het serviceabonnement per 1 juli van dat jaar noodzakelijk is. Als dat zo is, ontvangt u van tevoren bericht hierover.

Artikel 4: Duur en beëindiging

4.1 Als u zich vóór de vijftiende van de maand aanmeldt voor het serviceabonnement, dan gaat uw abonnement in vanaf de volgende maand.
4.2 Het serviceabonnement duurt minimaal twaalf maanden, Daarna geldt een opzegtermijn van één maand. Het minimum van één jaar hanteren we om te voorkomen dat huurders slechts voor één specifieke reparatie een abonnement afsluiten. U kunt uw opzegging iedere dag van de maand beëindigen door een brief of e-mail te sturen naar Laurentius.
4.3 De serviceovereenkomst eindigt automatisch als u uw huurovereenkomst opzegt.

 

Reageer op deze paginaIn ons privacybeleid vindt u meer informatie over hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan.