Voorwaarden serviceabonnement

Artikel 1: Omvang van de dekking

1.1 Als u zich aanmeldt voor het serviceabonnement van Laurentius, dan sluit u een serviceovereenkomst af tussen u als huurder en Laurentius als verhuurder. De bijbehorende voorwaarden leest u nu.
1.2 Laurentius voert de werkzaamheden uit zoals die beschreven staan in het onderhouds-ABC.
1.3 Uitgesloten zijn werkzaamheden die nodig zijn als gevolg van onzorgvuldigheid, grove bewoning, nalatigheid, aantoonbare vernielingen en/of onoordeelkundig gebruik van u, van uw huisgenoten of van personen voor wie u aansprakelijk bent.

Artikel 2: Uitvoering

2.1 Na het afsluiten van het serviceabonnement kunt u een serviceverzoek indienen bij Laurentius.
2.2 U meldt onderhoudsgebreken direct na constatering aan Laurentius. Indien mogelijk maakt Laurentius direct een afspraak met u voor het uitvoeren van de werkzaamheden.
2.3 Bij reparaties zijn de benodigde materiaal-, voorrij- en loonkosten inbegrepen. Laurentius bepaalt de keuze voor de materialen.
2.4 De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 8.00 uur en 18.00 uur, met uitzondering van onvoorziene omstandigheden.

Artikel 3: Betaling abonnementskosten

3.1 Het serviceabonnement kost €3,95 per maand incl. btw (prijspeil februari 2017). Dit bedrag brengen wij gelijktijdig met uw huurprijs in rekening.
3.2 U betaalt de abonnementskosten gelijktijdig met uw maandelijkse huurprijs op de manier zoals in de huurvoorwaarden beschreven staat. Dat betekent dat u de abonnementskosten bij vooruitbetaling vóór of op de eerste dag van de maand heeft betaald. Op die manier kunt u die maand gebruikmaken van het serviceabonnement.
3.3 De kosten van het serviceabonnement staan los van andere eerder overeengekomen kosten, zoals kosten voor het ontstoppingsfonds, het collectief glasfonds (glasverzekering), servicekosten en dergelijke.
3.4 Als u om welke reden dan ook, door een huurachterstand bij de deurwaarder terechtkomt, dan kunt u pas weer gebruikmaken van het serviceabonnement, zodra u alle verschuldigde bedragen heeft betaald.
3.5 De kosten voor het serviceabonnement verhogen we niet automatisch jaarlijks met hetzelfde percentage als bij de huurverhoging. Ieder jaar bekijkt Laurentius opnieuw hoe hoog de kosten zijn en of een prijswijziging van het serviceabonnement per 1 juli van dat jaar noodzakelijk is. Als dat zo is, ontvangt u van tevoren bericht hierover.

Artikel 4: Duur en beëindiging

4.1 Als u zich vóór de vijftiende van de maand aanmeldt voor het serviceabonnement, dan gaat uw abonnement in vanaf de volgende maand.
4.2 Het serviceabonnement duurt minimaal twaalf maanden, Daarna geldt een opzegtermijn van één maand. Het minimum van één jaar hanteren we om te voorkomen dat huurders slechts voor één specifieke reparatie een abonnement afsluiten. U kunt uw opzegging iedere dag van de maand beëindigen door een brief of e-mail te sturen naar Laurentius.
4.3 De serviceovereenkomst eindigt automatisch als u uw huurovereenkomst opzegt.

Veel gevraagd over Voorwaarden serviceabonnement

Kan Laurentius het klein onderhoud voor mij doen?

Als huurder bent u zelf verantwoordelijk voor het klein onderhoud aan uw woning, zoals reparaties aan hang- en sluitwerk, herstel van uw voordeurbel of het vervangen van lichtknoppen. Wij kunnen dit onderhoud ook voor u doen. Door deel te nemen aan het serviceabonnement, besteedt u het kleine onderhoud aan Laurentius uit. Het serviceabonnement kost € 3,95 per maand. 

Voor het ontstoppen van afvoeren van wastafels, douche, toilet, gootsteen en dergelijke kunt u lid worden van het ontstoppingsfonds. Dit kost € 0,90 per maand.

Welke reparaties vallen onder het serviceabonnement?

In het onderhouds-ABC ziet u de meest voorkomende onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. U ziet daarin precies wie waarvoor verantwoordelijk is. Ook ziet u welke reparaties wij voor u uitvoeren als u zich aanmeldt voor het serviceabonnement.

Aanmelden?

Gebruik hiervoor het formulier serviceabonnement.

Hoe werkt het serviceabonnement?

Als u een serviceabonnement heeft, kunt u ons bellen voor kleine reparaties aan uw woning. Als huurder blijft u zelf verantwoordelijk voor het onderhouden van een deel van uw woning, zoals het binnenschilderwerk.

Wilt u precies weten wat u doet, wat wij doen en wat onder het serviceabonnement valt? Lees dan het onderhouds-ABC en de algemene voorwaarden van het serviceabonnement.

Aanmelden?

Gebruik hiervoor het formulier serviceabonnement.

Kan ik een serviceabonnement afsluiten?

Ja, als huurder van Laurentius kunt u een serviceabonnement afsluiten en lid worden van het ontstoppingsfonds. Gebruik hiervoor het aanmeldformulier serviceabonnement.

Wat zijn de voordelen van het lidmaatschap van het serviceabonnement?

Het serviceabonnement heeft een aantal voordelen

  • U hoeft de reparaties niet zelf te doen of een bekende of bedrijf in te schakelen om de reparaties uit te voeren.
  • Laurentius zorgt dat de reparaties uitgevoerd worden.
  • De kosten zijn aanzienlijk lager dan wanneer u zelf een bedrijf inschakelt.

Voor meer informatie, lees het onderhoud-ABC en de algemene voorwaarden serviceabonnement

Aanmelden?

Gebruik hiervoor het formulier serviceabonnement

Wat geldt er voor werkzaamheden die niet in het onderhouds-ABC zijn opgenomen?

Volgens de wet bent u als huurder zelf verantwoordelijk voor kleine woningreparaties. Denk hierbij aan:

  • Een lekkende kraan
  • Ontstoppen van de afvoer
  • Ontluchten en bijvullen van de cv-ketel

Wij nemen het planmatig onderhoud voor onze rekening waardoor uw woning in goede staat blijft.

Geldt de huurverhoging ook voor het serviceabonnement?

Nee, een lidmaatschap van het serviceabonnement staat los van de huurverhoging en wordt dus niet meegerekend.

Kan ik het serviceabonnement opzeggen?

Bij de start, heeft het serviceabonnement een looptijd van twaalf maanden. Daarna geldt een opzegtermijn van één maand. Het lidmaatschap voor het ontstoppingsfonds is onbepaald en kunt u niet opzeggen. 

Serviceabonnement opzeggen?

Stuur een brief (Laurentius, postbus 2199, 4800 CD Breda) of e-mail (info@laurentiuswonen.nl) met uw gegevens en uw wens om het serviceabonnement op te zeggen. Telefonische opzegging kunnen we niet in behandeling nemen.

Ik heb het aanmeldformulier serviceabonnement ingevuld. Wanneer gaat mijn lidmaatschap in?

Dit gaat in op het moment van uw aanmelding. De eerste paar dagen kan het zijn dat uw aanmelding nog niet in onze administratie verwerkt is.

Kunt u geen gebruik maken van uw serviceabonnement of worden de kosten niet maandelijks bij u in rekening gebracht? Neem dan contact op via telefoonnummer 076 - 5 644 644 of via info@laurentiuswonen.nl. We zoeken graag voor u uit of we uw aanmeldformulier goed hebben ontvangen en verwerkt.

Ik heb een serviceabonnement afgesloten. Krijg ik daar ook een rekening van?

Nee, u ontvangt hierover geen rekening. De kosten worden tegelijkertijd met uw huur verrekend. 

Meer vragen over dit onderwerp (8)

Vertalen / Translate