Overlijden

Een huurcontract kan op één naam staan of op naam van meerdere personen. In sommige situaties wilt u het huurcontract aanpassen en alleen op uw naam laten zetten. Bijvoorbeeld als uw partner overlijdt. Een naamswijziging kan alleen als beide partners gelijke rechten hebben. Dit geldt dus voor gehuwden, geregistreerd partners en contracten met meerdere huurders.

Veel gevraagd over Overlijden

Mijn partner is overleden. Ik blijf in de woning wonen. Wat nu?

U bent gehuwd/geregistreerd partner/de huurovereenkomst staat op naam van meerdere personen:

U levert een kopie van de overlijdensakte in. Wij zorgen er voor dat de gegevens worden aangepast in onze administratie.

U bent niet gehuwd/geregistreerd partner/u staat niet op de huurovereenkomst: 

U dient een verzoek in om in de woning te blijven wonen.

Samen met het verzoek stuurt u de volgende documenten mee: 

  • een kopie van de overlijdensakte 
  • een uittreksel van het woonadres van de Basisregistratie Personen (BRP) waaruit blijkt dat u minimaal twee jaar een gemeenschappelijke duurzame samenwoning had
  • een kopie van uw legitimatiebewijs

Wij nemen uw aanvraag in behandeling. Binnen twee weken ontvangt u van ons bericht.

Vertalen / Translate