Kennisbank

Er zijn 82 pagina's gevonden over het onderwerp .

Warmtewet

De warmtewet is in 2014 door de overheid in het leven geroepen. En is bedoeld om warmteafnemers/huurders te beschermen tegen (te) hoge tarieven van warmteleveranciers. De warmtewet beschouwt Laurentius als beheerder...

Ventileren

Ventileren

Goed ventileren van je woning is nodig voor je gezondheid. Door te douchen, koken, was drogen, ademen en zweten produceren we veel vocht dat vervolgens in de woning blijft hangen...

Onze jaarverslagen

Jaarlijks publiceren we een jaarverslag. In dit jaarverslag is een financieel gedeelte opgenomen en een beschrijving van de gang van zaken van het afgelopen jaar.

Voor corporaties gelden er speciale regels...

Voorwaarden serviceabonnement

Artikel 1: Omvang van de dekking

1.1 Als u zich aanmeldt voor het serviceabonnement van Laurentius, dan sluit u een serviceovereenkomst af tussen u als huurder en Laurentius als verhuurder. De bijbehorende...

Onderzoek naar verkoop deel woningbezit

Laurentius gaat onderzoeken of een deel van ons woningbezit kan worden verkocht. Deze woningen liggen niet in ons kerngebied (Breda en Alphen-Chaam). Alle huurders van de betreffende woningen zijn door...

Leefbaarheid

Wonen is meer dan alleen de woning. Een nette, veilige omgeving hoort hier ook bij. Wij streven ernaar dat onze klanten maximaal ervaren dat het ‘hun’ huis en ‘hun’ buurt is. Onder de noemer...

Reparatieverzoek

Wij onderhouden uw woning zo goed mogelijk. Maar door dagelijkse slijtage zijn reparaties soms noodzakelijk. Als het onderhoud voor onze rekening is, laten we reparaties zo snel mogelijk uitvoeren. Volgens de wet...

Vertalen / Translate