Legionellapreventie

Besmetting door legionella komt gelukkig niet vaak voor. Toch willen wij u graag wat meer informatie geven hierover zodat u zelf een eventuele besmetting voorkomt.

Wat is legionella?
Legionella is een bacterie die overal in vochtige milieus kan voorkomen. Legionella bevindt zich van nature altijd in leidingwater in niet te meten kleine hoeveelheden. De meeste mensen worden niet ziek van legionella. In uitzonderlijke situaties kan iemand in aanraking komen met een bepaalde soort legionella die een longinfectie kan veroorzaken. Deze infectie wordt ook wel de veteranenziekte genoemd.

Besmetting
Waarschijnlijk lopen veel mensen jaarlijks een infectie op zonder daar echt ziek van te worden. Slechts een klein aantal besmette mensen wordt ernstig ziek. De legionellabacterie krijgt de kans te groeien als:

de koudwatertemperatuur regelmatig langere tijd hoger is dan 25 °C.
de warmwatertemperatuur regelmatig langere tijd lager is dan 55 tot 60 °C.
u kranen en douches langere tijd (minder dan 1x per week ) niet gebruikt. 
Water dat rechtstreeks uit een boiler of een cv-combiketel komt is minimaal 55 °C en kan dus nooit besmet zijn. Zodra u een kraan of douche minder dan één keer per week gebruikt, koelt het stilstaande warm water af en warmt het stilstaande koud water op. Op dat moment heeft de legionellabacterie kans om te groeien.

Mensen raken besmet via de longen, door inademing van zeer fijne waterdruppel-tjes (nevel). Verneveling van water vindt plaats bij het douchen, maar bijvoorbeeld ook in whirlpools of airconditioning. Ook het sproeien van de tuin geeft verneveling. De ziekte kan niet van de ene persoon op de andere persoon worden overgedragen. Ook het drinken van besmet water vormt geen risico.

Wat doen wij aan preventie?
Het water van onze eengezinswoningen laten we controleren door het waterbedrijf. Dit bedrijf neemt regelmatig monsters van het water om de aanwezigheid van de legionellabacterie te controleren. Zij maken hiervoor gebruik van controleputten op straat en meten dus niet in uw woning.
In onze appartementencomplexen wordt via collectieve installaties het koude en meestal ook het warme water geleverd. Deze installaties controleren wij regelmatig. Hiervoor zijn diverse meetpunten aanwezig, waardoor we de temperatuur van het water permanent bewaken. Daarnaast laten wij twee maal per jaar watermonsters nemen om de aanwezigheid van de legionellabacterie te controleren.

Wat kunt u doen?
Als u langer dan een week van huis bent geweest, dan is het verstandig om alle kranen een minuut lang aan te zetten. Trek ook het toilet een keer door.

Kans op ziekte
Slechts een zeer beperkt aantal mensen wordt ziek nadat ze in aanraking is geweest met de bacterie. Behoort u tot één van de onderstaande groepen, dan loopt u een iets grotere kans op de veteranenziekte:


Mensen met ernstige immuunstoornis
Mensen met chronische longaandoeningen
Zware rokers (meer dan 25 sigaretten per dag)
Mensen met een chronische nierziekte
Personen ouder dan vijftig jaar
Diabetes patiënten
Alcoholisten 

De veteranenziekte, oftewel legionella pneumophila, begint met snel opkomende hoofdpijn, spierpijn en een ziektegevoel, gevolgd door longontsteking met koorts boven 39 °C. De patiënt hoest en is soms kortademig. Een aantal patiënten heeft last van braken en diarree. De tijd tussen besmetting en het optreden van de eerste ziekteverschijnselen is tussen de twee en twintig dagen (gemiddeld vijf à zes dagen).
Als u deze symptomen ervaart, neem dan direct contact op met uw huisarts.

Veel gevraagd over Legionellapreventie

Wat is legionella?

Legionella wordt veroorzaakt door een bacterie die overal in leidingwater kan voorkomen, onder andere in openbare gebouwen, thuis en ook op vakantiebestemmingen. De bacterie kan een bedreiging voor de gezondheid vormen als het water langere tijd stil heeft stilgestaan en wanneer het water een temperatuur tussen 25 en 55 graden Celsius heeft. Besmetting is mogelijk via de longen door het inademen van zeer kleine druppeltjes water in de lucht in de vorm van nevel.

Wat kan ik doen om legionella te voorkomen?

Om legionella te voorkomen moet de temperatuur van het warmwaterapparaat afgesteld zijn op minimaal 60 graden Celsius. Koud water moet onder de 25 graden Celsius zijn. Daarnaast kan sterke doorstroming van water de aangroei van de legionella-bacterie voorkomen.

Als u langere tijd afwezig bent geweest, bijvoorbeeld gedurende uw vakantie, laat de koud- en warmwaterkraan dan flink doorstromen.

Vertalen / Translate