Ledenraad

Naast de statutaire bevoegdheden, waarmee we inhoud geven aan de zeggenschap van de leden, draagt de ledenraad (mede) zorg voor het bevorderen van de maatschappelijke inbedding van Laurentius en onze continuïteit. De ledenraad is ook een klankbord voor de directeur-bestuurder.

Samenstelling

De ledenraad bestaat uit afgevaardigden die door en uit de leden van de vereniging Laurentius in onze wijken zijn gekozen. Alle bewoners kunnen lid worden en alle leden kunnen aan de verkiezing deelnemen. De wijze van verkiezing staat in onze statuten en in het reglement van de ledenraad. De ledenraad bestaat uit maximaal 31 leden.

Taken en bevoegdheden

De ledenraad keurt onder andere onze begroting en het jaarverslag. Ook beslist de ledenraad over wijziging van de statuten. Zij kan ook altijd, gevraagd en ongevraagd, de directeur-bestuurder en de raad van toezicht adviezen geven. Onze directeur-bestuurder informeert de ledenraad regelmatig over de voortgang van de werkzaamheden en de ontwikkelingen in de corporatiesector.

Het presidium van de ledenraad bestaat uit de volgende leden:

  • Erik Kiljan (voorzitter)
  • Esmeralda van den Maagdenberg
  • René Stofkooper
  • Rinus Jansens
  • John Bindels

De ledenraad is zoveel mogelijk een afspiegeling van onze bewoners en de Bredase samenleving. Dit betekent ook een evenredige verdeling naar geslacht, leeftijd, sociale achtergrond, etniciteit en opleiding. Voor onze bewoners kijken we ook naar een evenredige verdeling onder onze wijken:

Zuid-oost 

Ulvenhout, Bavel, Nieuw Wolfslaar, IJpelaar, Chaam, Galder

Zuid-west

Overakker, Ginneken, Zandberg, Boeimeer, Heuvel, Princenhage, Centrum, Schorsmolen, Station

Noord-oost

Brabantpark, Heusdenhout, Doornbos, Wisselaar

Noord-west

Westerpark, Gageldonk, Kesteren, Prinsenbeek, Muizenberg, Kievitsloop, Overkroeten, Tuinzigt

Reageer op deze paginaIn ons privacybeleid vindt u meer informatie over hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan. Indien u niet akkoord gaat, kunnen wij uw verzoek helaas niet in behandeling nemen.