Word lid van de vereniging Laurentius

Laurentius zorgt al sinds 1919 voor goede en betaalbare woningen in en rondom Breda. Hier zijn veel mensen bij betrokken. Niet alleen het bestuur en de medewerkers van Laurentius, maar ook de raad van toezicht en de ledenraad werken hier actief aan mee. Prettig wonen voor iedereen, daar staan we voor. We zijn op zoek naar nieuwe leden! Daarom nodigen wij u als bewoner uit om lid te worden van onze vereniging. De leden van de vereniging worden vertegenwoordigd door de ledenraad. Die ledenraad heeft twee belangrijke taken:

 • Bewaken continuïteit van de vereniging en bevorderen maatschappelijke inbedding van de vereniging.
 • Goedkeuren van meerjarenbeleidsplan, begroting en jaarverslag nadat deze door de directeur-bestuurder is opgesteld en door de raad van toezicht is goedgekeurd.

Samenstelling ledenraad 

We streven naar een samenstelling van de ledenraad die zo veel mogelijk een afspiegeling vormt van de bewoners van Laurentius en de Bredase samenleving. Het presidium (bestuur van de ledenraad) stelde daarom, in overleg met de raad van toezicht en de directeur-bestuurder, een profielschets op voor de leden van de ledenraad op:

Een (potentieel) lid van de ledenraad heeft de juiste kennis en vaardigheden:

Kennis

 • volgt actuele ontwikkelingen rondom corporaties in Nederland;
 • heeft zicht op ontwikkelingen in de Bredase gemeenschap en is maatschappelijk betrokken;
 • heeft interesse in de volkshuisvesting: wonen, woning en woonomgeving;
 • heeft een beeld van de bewoners, het woningbezit en de organisatie of is bereid zich dit te vormen;
 • is bereid zich op de hoogte te stellen van wet- en regelgeving die geldt binnen de volkshuisvesting;
 • heeft tenminste middelbaar denk- en werkniveau.

Vaardigheden

 • kan prestaties en beleid van Laurentius beoordelen, ook op grond van schriftelijke gegevens;
 • kan een afweging maken tussen het belang van de huurder en het belang van Laurentius;
 • is in staat privébelang en verenigingsbelang op een goede manier te scheiden;
 • kan conflicten relativeren als zakelijke meningsverschillen;
 • heeft vergader- en besluitvormingsvaardigheden.

Ook is een (potentieel) ledenraadslid ongeveer zes dagdelen per jaar beschikbaar voor het (voorbereiding van) vergaderingen, incidentele activiteiten en overleg.

Gratis lidmaatschap

 • U heeft invloed op de maatschappelijke activiteiten van Laurentius.
 • U heeft het recht om ledenraadsleden te kiezen.
 • U kunt zich verkiesbaar stellen als ledenraadslid.

Bewoner? Word nu lid van de vereniging Laurentius

Om de inbreng van onze bewoners te vergroten, streven wij naar uitbreiding van ons ledenaantal. Huurt u een woning of bedrijfsruimte bij ons? Dan kunt u gratis lid worden van onze vereniging.

waar u overdag op te bereiken bent

 

Reageer op deze paginaIn ons privacybeleid vindt u meer informatie over hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan. Indien u niet akkoord gaat, kunnen wij uw verzoek helaas niet in behandeling nemen.