Samenstelling raad van toezicht


De heer drs. P.M. Knuvers RA RE (Peter)
Geboortedatum: 16 juni 1963
Functie: Voorzitter raad van toezicht en lid remuneratiecommissie
Expertise: Bedrijfseconomie en financiën
Benoemd: Juli 2017
Aftredend: Juli 2021 (Herbenoembaar)
Beroep: Partner bij Claassen, Moolenbeek & Partners
Nevenfuncties:
- Kwaliteitscommissie NOAB
- Lid Raad van Toezicht Zuidzorg
- Lid Raad van Toezicht Stichting Steunfonds de Kempen

De heer ing. V.C.A. Reijers (Vincent)
Geboortedatum: 23 augustus 1951
Functie: Lid op voordracht van de Huurderskoepel, lid van de auditcommissie
Expertise: Vastgoedontwikkeling, ruimtelijke ordening, beheer en duurzaamheid
Benoemd: Juni 2013
Aftredend: juni 2021
Beroep: Zelfstandig adviseur project- en procesmanagement architectuur en stadsontwikkeling
Nevenfuncties: -


Mevrouw mr. D.S.N. Bakker-van den Berg (Denise)

Geboortedatum: 13 mei 1973
Functie: Voorzitter van de remuneratiecommissie
Expertise: Wet- en regelgeving; juridische zaken, arbeidsverhoudingen
Benoemd: Juni 2013
Aftredend: Juni 2021
Beroep: Arbeidsjurist Erasmus Universiteit Rotterdam
Nevenfuncties:
- Advocaat bij Advocatenkantoor Bakker-van den Berg
- Lid raad van toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland, WereldKidz Zeist
- Lid raad van commissarissen Rijswijk Wonen

Mevrouw M.J.P. Hesen MBA (Marina)
Geboortedatum: 12 januari 1958
Functie: Lid op voordacht van de Huurderskoepel
Expertise: Volkshuisvesting, huurdersvraagstukken, huurdersparticipatie
Benoemd: Juli 2017
Aftredend: Juli 2021 (Herbenoembaar)
Beroep: Voorzitter raad van bestuur RIBW Brabant
Nevenfuncties: -

De heer drs. E. Kemperman MBA (Eric)
Geboortedatum: 23 oktober 1964
Functie: Lid en voorzitter van de auditcommissie
Expertise: Financiën
Benoemd: juli 2020
Aftredend: juli 2024 (herbenoembaar)
Beroep: adviseur en interimmer
Nevenfuncties: 
- Voorzitter raad van commissarissen Woonforte Alphen a/d Rijn
- Voorzitter woningstichting Coten
- Lid van het bestuur van de SJN

Reageer op deze paginaIn ons privacybeleid vindt u meer informatie over hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan. Indien u niet akkoord gaat, kunnen wij uw verzoek helaas niet in behandeling nemen.