Samenstelling raad van toezicht


De heer drs. B.J.H. Straatman (Bart)

Geboortedatum: 3 oktober 1956
Functie: Voorzitter
Expertise: Marketing, organisatieontwikkeling, bedrijfseconomie
Benoemd: Juni 2013
Aftredend: Juni 2021
Nevenfuncties:
- Lid raad van commissarissen Van Spaendonck Groep BV, Tilburg
- Voorzitter bestuur BredaPhoto, Breda
- Voorzitter stichting studielink
- Adviseur bijzondere projecten EUR Holding 

De heer ing. V.C.A. Reijers (Vincent)
Geboortedatum: 23 augustus 1951
Functie: Lid op voordracht van de Huurderskoepel, lid van de auditcommissie
Expertise: Vastgoedontwikkeling, ruimtelijke ordening, beheer en duurzaamheid
Benoemd: Juni 2013
Aftredend: juni 2021
Beroep: Zelfstandig adviseur project- en procesmanagement architectuur en stadsontwikkeling
Nevenfuncties: -


Mevrouw mr. D.S.N. Bakker-van den Berg (Denise)

Geboortedatum: 13 mei 1973
Functie: Vicevoorzitter van de remuneratiecommissie
Expertise: Wet- en regelgeving; juridische zaken, arbeidsverhoudingen
Benoemd: Juni 2013
Aftredend: Juni 2021
Beroep: Advocaat
Nevenfuncties:
- Voorzitter raad van commissarissen Jutphaas Wonen, Nieuwegein
- Vicevoorzitter Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties
- Lid raad van toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland, WereldKidz Zeist
- Lid raad van commissarissen Rijswijk Wonen

Mevrouw M.J.P. Hesen MBA (Marina)
Geboortedatum: 12 januari 1958
Functie: Lid op voordacht van de Huurderskoepel
Expertise: Volkshuisvesting, huurdersvraagstukken, huurdersparticipatie
Benoemd: Juli 2017
Aftredend: Juli 2021 (Herbenoembaar)
Beroep: Voorzitter raad van bestuur RIBW Brabant
Nevenfuncties: -

De heer drs. P.M. Knuvers RA RE (Peter)
Geboortedatum: 16 juni 1963
Functie: Lid auditcommissie
Expertise: Bedrijfseconomie en financiën
Benoemd: Juli 2017
Aftredend: Juli 2021 (Herbenoembaar)
Beroep: Partner bij Claassen, Moolenbeek & Partners
Nevenfuncties:
- Kwaliteitscommissie NOAB
- Lid Raad van Toezicht Zuidzorg
- Lid Raad van Toezicht Stichting Steunfonds de Kempen

Reageer op deze paginaIn ons privacybeleid vindt u meer informatie over hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan.