Directeur-bestuurder Jessie Bekkers neemt afscheid van Laurentius

dinsdag 16 mei 2023

Directeur-bestuurder Jessie Bekkers en de raad van toezicht van Laurentius hebben in goed onderling overleg besloten dat Jessie Bekkers per 1 september afscheid neemt van Laurentius. Dit besluit is genomen vanwege een voorgenomen negatieve zienswijze van de Aw (Autoriteit woningcorporaties) in het kader van de herbenoeming van Jessie Bekkers vanwege een kwestie van haar die heeft gespeeld bij een vorige werkgever én vanwege het feit dat dit voor haar aanleiding vormde voor zelfreflectie over haar persoonlijke toekomst, iets wat al langer bij haar leefde.

De raad van toezicht betreurt de situatie. Voorzitter raad van toezicht Peter Knuvers: “We zijn bijzonder tevreden over het functioneren van Jessie en Laurentius staat er weer op alle fronten goed voor. Daar heeft zij een grote bijdrage aan geleverd. Jessie heeft in- en extern een groot draagvlak.”

Andere interpretatie en beoordeling

Peter Knuvers over de voorgenomen negatieve zienswijze van de Aw: “De selectie van onze directeur-bestuurder Jessie Bekkers heeft destijds zorgvuldig plaatsgevonden waarbij ook haar integriteit door externe specialisten is onderzocht. Dat leverde geen bijzonderheden op. Als raad van toezicht hebben we ook naar haar declaratiegedrag als bestuurder van Laurentius gekeken en dat is zeer sober te noemen. Verder hebben we Jessie Bekkers bij Laurentius steeds ervaren als een zorgvuldig en integer handelende directeur-bestuurder.

In 2021 heeft Jessie Bekkers aan de raad van toezicht gemeld dat ze onderwerp van een onderzoek was bij een vorige werkgever in verband met onkostenvergoedingen-declaraties. Dat was bij haar benoeming bij Laurentius nog niet bekend bij haar en bij de raad van toezicht. Ze heeft actief meegewerkt aan het onderzoek en de kwestie in afstemming met die vorige werkgever afgewikkeld door alle declaraties (ook de
declaraties waarover geen twijfel bestond) terug te betalen.

Als raad van toezicht hebben we integriteit hoog in het vaandel staan. We vinden het belangrijk dat Jessie Bekkers open over deze kwestie met ons heeft gecommuniceerd. Tijdens indringende gesprekken heeft ze spijt betuigd en aangegeven dat ze terugkijkend een aantal declaraties niet had mogen indienen, wat ook de mening van de raad van toezicht is.

Dat alles gaf de raad van toezicht het vertrouwen om een herbenoeming in gang te zetten.

De Aw - die eerder is geïnformeerd over deze kwestie en van het handelen van de raad van toezicht vanaf het moment dat die op de hoogte was - komt bij de herbenoemingsprocedure tot een andere interpretatie en beoordeling van de betrouwbaarheid en integriteit van de directeur-bestuurder dan de raad van toezicht. Eén van de redenen daarvoor is dat de kwestie volgens de Aw bij het herbenoemingsproces gedeeld had moeten worden met de medezeggenschapsorganen. Ook is de Aw van mening dat de raad van toezicht bij de aanvraag voor herbenoeming de kwestie in relatie tot de gewenste herbenoeming
nogmaals expliciet had moeten toelichten bij de Aw. Op deze punten verschillen de visies en de interpretaties van de raad van toezicht en de Aw.”

Moeilijk besluit

Jessie Bekkers zegt: “Ik heb in alle openheid en op een constructieve en open manier met de raad van toezicht gesproken over de voorgenomen zienswijze en mijn persoonlijke overwegingen. Dat vind ik een groot goed. Ik sta achter het besluit dat we samen hebben genomen. Dat neemt niet weg dat ik het een heel moeilijk besluit vind omdat mijn hart bij Laurentius ligt en dit dus ook pijn doet richting Laurentius. Ik besef ook dat dit voor een aantal mensen een verrassing is. Dit alles valt me zwaar, maar ik ben ervan overtuigd dat dit voor alle partijen het beste is. Ik blijf me inzetten tot mijn laatste dag.

Voor mij persoonlijk waren twee afwegingen belangrijk. Allereerst is er een gebrek aan perspectief op een positieve zienswijze van de Aw. En daarnaast zette mij dit aan om na te denken over mezelf. Als er wordt getwijfeld aan mijn integriteit raakt me dat diep. Het vormde voor mij aanleiding om na te denken over hoe ik mijn loopbaan wil voortzetten. Die vraag sluimerde al langer bij mij. Ik heb ontdekt dat “ik mezelf voorbij ben gerend en kwijt ben geraakt” door de afgelopen jaren keihard te werken. Dat heeft veel van me gevraagd. Tot voor kort wilde ik zelf voor een tweede termijn bij Laurentius gaan. Echter, toen ik - mede naar aanleiding van de recente gebeurtenissen - dieper na ging denken, ontstond er twijfel en rees bij mij de vraag: “Waar word ik nu echt gelukkig van?”. Ik vind dat ik die vraag eerlijk voor mezelf moet beantwoorden, met mijn hoofd en met mijn hart. Ik ga de komende maanden goed nadenken over waar mijn missie, passie en kracht liggen en waar en hoe ik die wil gaan inzetten.”

Continuïteit van bestuur

Peter Knuvers: “We zien hoe Jessie door deze gebeurtenis is geraakt en dat dit voor haar mede aanleiding vormt om na te denken over haar toekomst. We wensen haar daarbij alle succes. We buigen ons als raad van toezicht over het invullen van de bestuurdersrol om zo de continuïteit van bestuur te waarborgen. Daarbij zijn we als raad van toezicht trots wat Laurentius onder leiding van Jessie Bekkers in de afgelopen vier jaar heeft neergezet en hebben alle vertrouwen in het management team en de medewerkers van Laurentius. ”