Druk op woningvoorraad blijft groot - Persbericht namens de drie Bredase woningcorporaties

Jaarberichtage Klik voor Wonen 2016
Voor de groepen met de laagste inkomens is het aanbod van woningen net als in het eerste halfjaar van 2016 ook in het tweede deel van 2016 afgenomen. Dit komt door het afnemend aantal verhuringen en het beperkte aanbod nieuwbouw bij de Bredase woningcorporaties. Maar de betaalbaarheid verbeterd. Door de nieuwe wetgeving wordt elke inkomensgroepen veel strenger dan voorheen gelet op de passendheid van de huurprijs bij het inkomen. Dit komt uit de jaarrapportage 2016 van Klik voor Wonen.

De jaarrapportage 2016 geeft inzicht in de effecten van één jaar passend toewijzen. Vanaf 1 januari 2016 is de 95% van alle huurbrieven voor de huurtoeslag aan de groep met de laagste inkomens toegevoegd. De rapportage laat zien wat voor effect deze regeling heeft in Breda heeft op de beschikbaarheid en betaalbaarheid van huurwoningen voor de verschillende inkomensgroepen. De rapportage van de huisvesting van statushouders op de beschikbaarheid.

Betere betaalbaarheid, afaanplaatsing
In 2016 hebben de corporaties in Breda 98,4% van de woningen aan de groep met de laagste inkomens passend configuratie. Daarmee voldoen ze ruimschoots aan de passendheidsnorm. Het aanbod aanbod is in 2016 echter afgenomen. Dit is het gevolg van het afhankelijke verhuring (afname van 16%) en het aanbod in de nieuwbouw.

Het aantal verhuringen is niet haalbaar binnen de primaire doelgroep. De betaalbaarheid is echter wel verbeterd. Bij de secundaire doelgroep -de huishoudens met een inkomen net boven de huurtoeslaggrens- was de ontwikkeling eigenlijk andersom. Ze huurden veel meer dan vorig jaar, maar waren met name voorzien van een huurprijs boven de aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag.

Inschrijftijd en zoektijd nemen toe
was in 2016 4,0 jaar (2015: 3,8). Daarmee zet de licht stijgende lijn van de afgelopen jaren door. De zoektijd bedroeg in 2016 1,1 jaar (2015: 1,0). Gemiddeld wonen woningzoekenden 2,9 jaar passief ingeschreven, voor ze actief waren. De zoektijd is zoektocht naar een woning. En gaat niet in een moment van inschrijving, maar als voor het eerst gereageerd op het woningaanbod.

Minder keuze
Het aantal reagerende woningzoekenden nam in 2016 veel sterker af (-20%) dan het aantal woningen waarop kon worden gereageerd (-4%). Het lijkt erop dat passend toewijzen in Breda heeft geleid tot minder activiteit op de huurwoningmarkt omdat woningzoekenden minder keuzemogelijkheden hebben.

Huisvesting statushouders
Van alle in 2016 vrijgekomen huurwoningen is 13% verhuurd aan statushouders (2015: 8%). Van alle goedkope woningen werd in 2016 34% verhuurd aan statushouders, van alle betaalbare woningen 17%. Door de regelgeving van het passend toewijzen kunnen woningen met een huurprijs boven de aftoppingsgrenzen niet meer worden ingezet om statushouders te huisvesten. Dat leidt, in combinatie met het toegenomen aantal statushouders, onvermijdelijk tot een grote extra druk op de twee laagste huurprijsklassen.

Vooruitblik 2017: van aanpassen beleid naar nieuwbouw
Door het huurbeleid van AlleeWonen en WonenBreburg zijn er al vanaf 2016 meer woningen met lage huren. Laurentius, werkend aan financieel herstel, heeft die beleidsaanpassing per 1 januari 2017 kunnen doorvoeren. Daardoor biedt Laurentius in 2017 ten opzichte van voorgaande jaren veel meer woningen aan in het betaalbare segment. Tegelijkertijd lijkt de druk door de huisvesting van statushouders, die de afgelopen jaren een groot deel van de primaire doelgroep uitmaakten, wat af te nemen. Ook dat zou een gunstig effect kunnen hebben op de beschikbaarheid voor de huishoudens uit de laagste inkomensgroepen.

De corporaties leveren met de genoemde aanpassingen aan het huurbeleid een forse inspanning om voldoende woningen betaalbaar te houden. We blijven het aangepaste huurbeleid hebben. Ondertussen zetten we de huurmatiging voort, verkopen we minder woningen, kopen we homes to en richten we ons de komende jaren op het bouwen van nieuwe betaalbare huurwoningen om de groei van de doelgroep op te vangen. In de Allonge op de Alliantie 2015-2018 worden toegelicht heldere afspraken gemaakt.

Reageer op deze paginaIn ons privacybeleid vindt u meer informatie over hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan. Indien u niet akkoord gaat, kunnen wij uw verzoek helaas niet in behandeling nemen.