Een feestelijk moment! Laurentius ondertekent de eerste intentieverklaring voor nieuwbouw sinds jaren.

woensdag 01 juli 2020

Op woensdag 1 juli ondertekende onze bestuurder Jessie Bekkers samen met Arno van den Thillart, regiodirecteur Van Wijnen Zuid, de eerste intentieverklaring voor nieuwbouw sinds jaren. Een feestelijk moment! Laurentius heeft het voornemen om vier woningen aan de Galderseweg in Galder te herontwikkelen. Laurentius is voor deze herontwikkeling benaderd door van Wijnen Zuid. De sloop en nieuwbouw van de vier woningen is onderdeel van een nieuwbouwplan dat de projectontwikkelaar voor deze locatie in Galder ontwikkelt. Als het aan Van Wijnen en Laurentius ligt, blijft de samenwerking niet beperkt tot dit project, maar wordt de relatie op het gebied van nieuwbouw verder uitgebouwd.

Wij zijn met de huidige bewoners van de vier woningen in gesprek over de mogelijkheden voor hun woonplezier in de toekomst. Want goed en veilig kunnen blijven wonen voor onze bewoners vinden wij het allerbelangrijkst.