Eenmalige huurverlaging in 2021 voor lagere inkomens

Woont u relatief te duur voor uw inkomen en woont u in een sociale huurwoning? Dan heeft u in 2021 wellicht recht op een eenmalige huurverlaging.

In 2021 geldt de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen. Deze wet houdt in dat huishoudens in een sociale huurwoning recht hebben op een eenmalige huurverlaging, als ze relatief te duur wonen voor hun inkomen. We leggen u graag uit hoe deze eenmalige huurverlaging werkt. Let op! Als u vóór 2020 al aan de voorwaarden voldoet, ontvangt u de huurverlaging automatisch. Hier hoeft u zelf niets voor te doen. Voor 1 april ontvangt u bericht van ons.

Waarom een eenmalige huurverlaging?

Bij de toewijzing van een sociale huurwoning houden wij al rekening met een huurprijs die past bij het inkomen van de bewoner. Toch kan het zijn dat door bijvoorbeeld een inkomensdaling of wijziging in huishoudsamenstelling, u een huurprijs betaalt die te hoog is voor uw inkomen. Om te voorkomen dat bewoners hierdoor in de problemen raken, heeft de regering op Prinsjesdag de maatregel aangekondigd om deze bewoners tegemoet te komen en hun huren eenmalig te verlagen.

Geldt de verlaging voor alle woningen?

Nee, als uw kale huur lager is dan € 633,25, dan is uw huur al passend voor uw inkomen en komt u niet in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging. Ook bewoners van luxe huurwoningen (die bij aanvang van de huurovereenkomst in de vrije sector vielen) komen niet in aanmerking voor een huurverlaging. De huurverlaging geldt uitsluitend voor bewoners in een zelfstandige sociale huurwoning met een huurprijs hoger dan € 633,25.

Kom ik in aanmerking voor huurverlaging?

Dat is afhankelijk van de hoogte van uw huidige huur en uw inkomen. In onderstaande overzicht zijn de inkomens en kale huurprijzen opgenomen per type huishouden. Is uw inkomen lager én uw huurprijs hoger dan de genoemde bedragen, dan komt u in aanmerking voor een huurverlaging. Belangrijk is dat servicekosten niet meegerekend worden in de huurprijs

Hoe werkt de huurverlaging?

Als u vóór 2020 al een te hoge huurprijs had voor uw inkomen (zoals in de tabel genoemd), dan verloopt het proces automatisch via de Belastingdienst. Zij voeren een controle uit of er bewoners zijn die te duur wonen. Hiervoor kijken ze naar het vastgestelde inkomen over 2019 en het aantal ingeschreven personen. Op basis van deze controle, krijgen wij per woning een kenmerk terug. Op basis van dit kenmerk weten wij of we uw huur moeten verlagen en ontvangt u vóór 1 april een brief met het huurverlagingsvoorstel. De nieuwe huurprijs gaat op 1 mei in. 

Kan ik ook zelf een huurverlaging aanvragen?

Ja. De Belastingdienst kijkt naar het vastgestelde inkomen over 2019. Heeft u na 2019 een inkomensdaling gehad, waardoor u al minstens zes maanden een lager inkomen heeft dan de inkomensgrens? Of was uw huishoudinkomen over het jaar 2019 niet (volledig) bekend bij de Belastingdienst? Dan heeft u mogelijk ook recht op huurverlaging. Dit moet u wel zelf bij ons aanvragen via het formulier op onze website. Via het formulier kunt u ook de benodigde documenten toevoegen.

Wilt u meer weten?

Heeft u nog aanvullende vragen? Neem dan contact met ons team verhuur op via telefoonnummer  076 56 44 644 of stuur een e-mail naar verhuur@laurentiuswonen.nl.

Voldoet u vóór 2020 al aan de voorwaarden? Dan krijgt u automatisch bericht van ons.

Reageer op deze paginaIn ons privacybeleid vindt u meer informatie over hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan. Indien u niet akkoord gaat, kunnen wij uw verzoek helaas niet in behandeling nemen.