Gemeente en corporaties tekenen akkoord voor de bouw van 1.300 sociale huurwoningen

donderdag 13 juli 2017

Woensdag 12 juli 2017 hebben de drie Bredase woningcorporaties AlleeWonen, Laurentius en WonenBreburg, de gemeente Breda en de Gezamenlijke Huurderskoepel (GHK) een akkoord gesloten over de bouw van 1300 nieuwe sociale huurwoningen in Breda.

Patrick van Lunteren, wethouder Jeugd, wonen en wijken: ‘Ik ben blij dat ik met de corporaties het gesprek heb kunnen voeren over waar naar mijn mening corporaties over gaan: het huisvesten van mensen die niet in staat zijn hun huisvesting zelf te organiseren. Nog fijner is dat dit geleid heeft tot het resultaat dat er de komende 10 jaar 1300 extra betaalbare woningen voor mensen met een smalle beurs worden gebouwd.‘

De afspraak is een trendbreuk ten opzichte van de monitor sociale voorraad in 2015 waarin een dalende voorraad aan betaalbare en bereikbare woningen werd gesignaleerd. Dankzij het beleid van de corporaties is een groot deel van deze woningen voor de doelgroep behouden. De gemeente, corporaties en  GHK onderschrijven  een netto uitbreidingsopgave van 1.300 huurwoningen in de sociale sector voor de komende tien jaar. Dit is 20% van de stedelijke groei. Hierbij ligt de nadruk op betaalbare huurwoningen. De afspraak is een aanvulling op de “Alliantie Breda 2015-2018”. En is mede ingegeven door de voorrang die de afgelopen jaren is gegeven aan bijzondere doelgroepen, waaronder statushouders, bij de toewijzing van goedkope woningen.

Jan Elands (namens de Gezamenlijke Huurderskoepels GHK): ‘Jan Elands (namens de Gezamenlijke Huurderskoepel GHK): “Wij zullen er scherp op letten dat alles wordt uitgevoerd volgens afspraak. Bovendien vinden wij het noodzakelijk dat ook fors gewerkt wordt aan verbetering van de leefbaarheid in de wijken en zijn wij voorstander van gemengde bouw van goedkope, betaalbare, middeldure huurwoningen en sociale koopwoningen. Juist die combinaties zijn van wezenlijk belang voor de leefbaarheid. Dit is in vele gemeentes en ook in wijken in Breda al gerealiseerd en met succes.’

Ook voeren WonenBreburg en AlleeWonen de komende tien jaar actief beleid om ieder gemiddeld 65 nieuwe betaalbare huurwoningen per jaar te realiseren. Daarnaast zetten de corporaties en de gemeente zich gezamenlijk in voor voldoende geschikte locaties om betaalbare huurwoningen te bouwen. De gemeente maakt dit mogelijk door actief beleid en door middelen en instrumenten beschikbaar te stellen zoals vastlegging in bestemmingsplannen en in privaatrechtelijke afspraken met ontwikkelaars in de stad.

Mevrouw Dubbeldam van Laurentius namens de woningcorporaties: ‘De gemaakte afspraken zijn van belang voor onze huurders en woningzoekenden. Ze zorgen ervoor dat er in tempo nieuwe betaalbare huurwoningen bijkomen in Breda. En die zijn hard nodig. Het akkoord is een mooie bevestiging van de toegevoegde waarde van onze Alliantie.’