Huurdersparticipatie - uitkomsten startbijeenkomst

Dinsdag 2 april was de startbijeenkomst ‘Huurdersparticipatie doen wij zo’.

Naast ongeveer 40 leden van bewonerscommissies en actieve bewoners, waren leden van het presidium, de huurderskoepel en medewerkers van Laurentius aanwezig. Samen gingen wij in gesprek over de samenwerking onderling en nieuwe kansen en verbeteringen voor de toekomst.

Aan het einde van de bijeenkomst werden afspraken gemaakt over wie waaraan de komende 2-3 maanden gaat werken. De Huurderskoepel werkt bijvoorbeeld met Laurentius en een aantal bewonerscommissies aan een samenwerkingsovereenkomst, collega’s gaan aan de slag met afspraken over afstemming, het vullen van grijze gebieden en communicatie en bijvoorbeeld een derde groep werkt aan plannen om meer huurders te betrekken en de veiligheid van de woonomgeving. Een geslaagde dag en de volgende stappen kunnen worden gezet.

 Via onze website en het bewonersblad houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het participatietraject.

Reageer op deze paginaIn ons privacybeleid vindt u meer informatie over hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan. Indien u niet akkoord gaat, kunnen wij uw verzoek helaas niet in behandeling nemen.