Inhoudelijke behandeling van het hoger beroep in de strafzaak tegen voormalig directeur-bestuurder Laurentius

Wij vernamen van het gerechtshof in Den Bosch dat de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep in de strafzaak tegen de voormalig directeur-bestuurder van Laurentius op 20 en 24 augustus 2020 is.

De inhoudelijke behandeling van het hoger beroep in de strafzaak tegen de voormalig directeur-bestuurder van Laurentius is een zaak van het Openbaar Ministerie tegen o.a. de voormalig directeur-bestuurder van Laurentius. Laurentius probeert via de strafzaak alleen nog om een deel van haar schade op de verdachten te verhalen. Voor het geval dat de strafrechter in hoger beroep, net als in eerste aanleg, oordeelt dat Laurentius haar schadevordering aan de civiele rechter dient voor te leggen, heeft Laurentius inmiddels ook een civiele procedure aanhangig gemaakt. Laurentius volgt de strafzaak en het hoger beroep en heeft daarover contact met het Openbaar Ministerie.

We wachten het hoger beroep verder af, lopen niet op de feiten vooruit, richten ons op het heden en de toekomst en onze kerntaak: samen met onze bewoners en samenwerkingspartners het bieden van een thuis, goed en betaalbaar wonen, voor onze bewoners.

Reageer op deze paginaIn ons privacybeleid vindt u meer informatie over hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan. Indien u niet akkoord gaat, kunnen wij uw verzoek helaas niet in behandeling nemen.