Laurentius wonen logo

Laurentius is wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken en u te informeren over het gebruik daarvan op de website.

Marie-Thérèse Dubbeldam blijft de directeur-bestuurder van Laurentius. Zij is herbenoemd per 1 november 2017.

Bij de komst van Marie-Thérèse Dubbeldam in 2013 verkeerde Laurentius in zware financiële problemen. Laurentius staat sinds begin 2012 onder verscherpt toezicht.

Marie-Thérèse Dubbeldam: "Ik ben trots op wat we afgelopen jaren bij Laurentius bereikt hebben en die ik deze lijn voort mag zetten. In verband met geldschiet en meer laten zien. We gaan verder op de ingeslagen weg. Financieel gezond zijn is an b elangrijke voorwaarde om onze kerntaak volledig in te kunnen voeren: het aanbod van aantrekkelijke en betaalbare woningen voor een laag inkomen en bijzondere doelgroepen in Breda en Alphen Chaam. In goede kwaliteit van een goede huis in een prettig huis van goede kwaliteit. Zodat ze zich thuis voelen: Samen voor een thuis, daar staan ​​we voor! "

De Ledenraad, Huurderskoepel, OR en het managementteam van Laurentius hebben vooraf naar de Raad van Toezicht aangegeven positief te staan ​​tegenover herbenoeming van Marie-Thérèse Dubbeldam. De Autoriteit woningcorporaties gaf een positieve zienswijze af. De Raad van Toezicht van Laurentius geeft aan: "Wij zijn uitermate tevreden met de stappen die Laurentius de afgelopen jaren onder leiding van Marie-Therese Dubbeldam heeft gezet. Met deze herbenoeming kiezen we voor continuïteit op weg naar een financiële gezonde organisatie die zich weer op haar kerntaken kan gaan richten. "

Reageer op deze paginaIn ons privacybeleid vindt u meer informatie over hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan.