Marie-Thérèse Dubbeldam blijft de directeur-bestuurder van Laurentius. Zij is herbenoemd per 1 november 2017.

Bij de komst van Marie-Thérèse Dubbeldam in 2013 verkeerde Laurentius in zware financiële problemen. Laurentius staat sinds begin 2012 onder verscherpt toezicht.

Marie-Thérèse Dubbeldam: “Ik ben trots op wat we afgelopen jaren bij Laurentius bereikt hebben en dat ik deze lijn voort mag zetten. We hebben de financiële positie fors versterkt, nieuwe regelgeving ingevoerd, zakelijker gewerkt én ons sociale gezicht steeds meer laten zien. We gaan verder op de ingeslagen weg. Financieel gezond zijn is een belangrijke voorwaarde om onze kerntaak volledig uit te kunnen voeren: het bieden van aantrekkelijk en betaalbaar wonen voor huishoudens met een laag inkomen en bijzondere doelgroepen in Breda en Alphen Chaam. Onze bewoners mogen rekenen op een goede dienstverlening in een prettig huis van goede kwaliteit. Zodat ze zich thuis voelen: Samen voor een thuis, daar staan we voor!”

De Ledenraad, Huurderskoepel, OR en het managementteam van Laurentius hebben vooraf naar de Raad van Toezicht aangegeven positief te staan tegenover herbenoeming van Marie-Thérèse Dubbeldam. De Autoriteit woningcorporaties gaf een positieve zienswijze af. De Raad van Toezicht van Laurentius geeft aan: “Wij zijn uitermate tevreden met de stappen die Laurentius de afgelopen jaren onder leiding van Marie-Therese Dubbeldam heeft gezet. Met deze herbenoeming kiezen we voor continuïteit op weg naar een financieel gezonde organisatie die zich weer op haar kerntaken kan gaan richten.”

Terug naar overzicht

Vertalen / Translate