Nieuwe woning voor 4.187 woningzoekenden in West-Brabant, mede dankzij Woningruil

dinsdag 20 april 2021

4.187 woningzoekenden hebben in 2020 een nieuwe woning gevonden via Klik voor Wonen. Eind 2020 stonden ruim 81.000 woningzoekenden ingeschreven bij de woonruimtebemiddelaar in West-Brabant voor sociale huurwoningen. Circa 30% (25.008) van deze klanten zocht via het platform actief naar een woning. In de lockdownmaanden april en mei en de laatste maand van het jaar vonden opvallend minder huuropzeggingen plaats. Het lijkt aannemelijk dat door de coronapandemie de stap naar een verhuizing wordt uitgesteld.

Stimuleren meer verhuizingen door Woningruil

Van de 4.187 woningzoekenden die erin slaagden een woning te vinden zijn er 158 tot stand gekomen via Woningruil (3,8%). Om doorstroming te stimuleren zette Klik voor Wonen afgelopen jaar voor het eerst deze nieuwe vorm van bemiddeling in. Een geslaagde woningruil zorgt ervoor dat er direct twee huishoudens meer passend en naar hun wens wonen. Zoals een jong stel dat vanuit een appartement zoekt naar een eengezinswoning en een ouder echtpaar dat juist die eengezinswoning wil verruilen voor een gelijkvloers appartement. Deze nieuwe regionale module blijkt een waardevolle aanvulling om meer verhuizingen te creëren, deze woningen zouden zonder Woningruil niet zijn vrijgekomen. Via het platform geeft woningzoekende zelf aan een woning 'in de aanbieding te hebben'.

Druk op de woningmarkt blijft

De kerncijfers laten dit jaar opnieuw zien dat de druk op de woningmarkt verder is toegenomen. Minder verhuringen, meer ingeschreven woningzoekenden én meer actief zoekenden, die ook meer reacties plaatsen op het aanbod. Net als voorgaande jaren blijft de vraag naar betaalbare huurwoningen groter dan het aanbod, West-Brabant vormt geen uitzondering op de landelijke trend van toenemende schaarste op de woningmarkt. In 2020 nam het aantal ingeschreven woningzoekenden toe; het klantenbestand van Klik voor Wonen groeide van ruim 75.000 naar 81.400. In 2020 steeg bovendien het aantal actief woningzoekenden van 28% naar 30%. Iemand is actief woningzoekend, wanneer zij minimaal één keer per jaar reageren op een woning. Wanneer de definitie anders wordt ingevuld, slinkt de groep woningzoekenden substantieel: slechts 9% (dit was 7% in 2019) reageert elke week minimaal één keer op ons woningaanbod.
Woningzoekenden die in 2020 een woning accepteerden, stonden gemiddeld 6,6 jaar ingeschreven (ten opzichte van 6,5 jaar in 2019). Hun actieve zoektijd nam ook iets toe, naar gemiddeld 2 jaar. De gemiddelde slaagkans was 13%. Dit betekent dat bijna 1 op 7 reagerende woningzoekenden na één of meerdere reacties daadwerkelijk een woning kreeg.

Nieuw communicatiemiddel chat beoordeelt met hoog rapportcijfer

Klik voor Wonen zet in op een optimale dienstverlening. Betere bereikbaarheid en persoonlijk contact vinden woningzoekenden belangrijk, blijkt uit klanttevredenheidsonderzoek onder bijna 10.000 woningzoekenden. Tegelijkertijd willen mensen meer digitaal en in minder tijd hun zaken regelen. Met een nieuw communicatie-middel ‘Conversational Chat’ komen we tegemoet aan deze wens. In 2020 is Klik voor Wonen hiermee kleinschalig gestart, met een hoge klanttevredenheid als resultaat: de selecte groep woningzoekenden die gebruik maakte van de nieuwe functionaliteit beoordeelt deze service met een 9. De chatbot op de website wordt een slimme virtuele assistent door de combinatie van slimme software en ‘echte mensen’.

Klik hier voor 2020 in één overzicht. 

Reageer op deze paginaIn ons privacybeleid vindt u meer informatie over hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan. Indien u niet akkoord gaat, kunnen wij uw verzoek helaas niet in behandeling nemen.