Uitspraak inhoudelijke behandeling van het hoger beroep in de strafzaak tegen voormalig directeur-bestuurder Laurentius

De uitspraak van de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep in de strafzaak tegen de voormalig directeur-bestuurder van Laurentius was vanochtend (maandag 5 oktober 2020) bij het gerechtshof in Den Bosch.

Uitspraak gerechtshof

Het gerechtshof is van oordeel dat de verdachten zich o.a. schuldig hebben gemaakt aan oplichting van Laurentius, niet-ambtelijke omkoping en witwassen. De straf tegen de voormalig directeur-bestuurder is: 2,5 jaar gevangenisstraf, waarvan 10 maanden voorwaardelijk en met een proeftijd van twee jaar. De straf van het gerechtshof tegen de zakenpartner van de voormalige directeur-bestuurder is: 1,5 jaar gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Tegen enkele rechtspersonen van de zakenpartner zijn geldboetes opgelegd.

Het gerechtshof rekent de voormalig directeur-bestuurder het zeer zwaar aan dat hij Laurentius heeft opgelicht en misbruik heeft gemaakt van het vertrouwen dat in hem was gesteld. Volgens het gerechtshof wordt hierdoor het vertrouwen ondermijnd dat door de samenleving in woningcorporaties mag worden gesteld. Bewoners hebben de nadelige gevolgen van het handelen van de voormalig directeur-bestuurder gemerkt. Hij heeft volgens het gerechtshof zijn eigen financiële belangen gesteld boven die van Laurentius en haar bewoners.

Reactie Laurentius

We zijn blij dat er een uitspraak ligt. We hopen dat onze bewoners, samenwerkingspartners en medewerkers hiermee een vervelende periode kunnen afsluiten en achter zich kunnen laten. Dit was een strafzaak van het Openbaar Ministerie tegen de voormalig directeur-bestuurder van Laurentius. Laurentius probeerde via de strafzaak alleen nog om een deel van haar schade op de verdachten te verhalen. De strafrechter oordeelde vandaag in hoger beroep, net als in eerste aanleg, dat Laurentius haar schadevordering aan de civiele rechter dient voor te leggen. Natuurlijk is het vervelend dat de claim die we als benadeelde partij hebben ingediend, wederom niet is toegewezen in de strafzaak. Samen met onze advocaten is Laurentius inmiddels een civiele procedure gestart tegen de voormalig directeur-bestuurder en voormalige leden van de raad van commissarissen. Om te kijken of Laurentius (een deel van) de schade kan verhalen. Deze zaak is onder de rechter.

Reageer op deze paginaIn ons privacybeleid vindt u meer informatie over hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan. Indien u niet akkoord gaat, kunnen wij uw verzoek helaas niet in behandeling nemen.