Voor onze Raad van Toezicht zijn wij op zoek naar een betrokken toezichthouder met financiële kennis van vastgoed

De Raad van Toezicht (RvT) van Laurentius bestaat uit vijf leden die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen dat interdisciplinair kan werken. Van de vijf leden worden twee leden voorgedragen door de Huurderskoepel Laurentius. Omdat Laurentius een vereniging is met een ledenraad worden benoemingen van de leden RvT afgestemd met de ledenraad.

Bij de vervulling van haar taak richt de RvT zich naar het belang van Laurentius, naar het te behartigen maatschappelijke belang en naar het belang van de betrokken belanghebbenden. De RvT van Laurentius en de directeur-bestuurder willen het governancemodel steeds meer vanuit het waardegericht toezicht invulling geven gebaseerd op vertrouwen, toegankelijkheid en begrip. Bij het toezicht vaart de RvT niet louter op de directeur-bestuurder, maar kijkt zij ook zelfstandig naar de organisatie en de omgeving. Zo onderhouden zij een gestructureerd direct en zelfstandig contact met de OR, de Huurderskoepel en de ledenraad van Laurentius. Daarnaast zijn er ook contactmomenten met andere stakeholders, overheden, professionals en managers.

Benieuwd naar de complete vacature? U vindt de tekst hier.

Reageer op deze paginaIn ons privacybeleid vindt u meer informatie over hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan. Indien u niet akkoord gaat, kunnen wij uw verzoek helaas niet in behandeling nemen.