Woningcorporaties Breda: stop met belasting op onze huurders

Minister Blok komt deze week met zowel de evaluatie van de verhuurdersheffing als een bericht over de toegenomen investeringscapaciteit van woningcorporaties. De Bredase corporaties waarschuwen dat die indicatieve toegenomen investeringscapaciteit de schadelijke gevolgen verhuurderheffing niet weg poetst. Een baksteen is geen bankbiljet!

De afgelopen jaren hebben de Bredase corporaties ondanks de bezuinigingen op de organisatie en onderhoud, toch hogere huurverhogingen moeten doorvoeren om het betalen van de heffing mogelijk te maken. Huurders zitten daarmee wel aan de max. Daarnaast loopt de vraag naar sociale huurwoningen op, maar het aanbod nauwelijks. Corporaties kunnen door oa de verhuurdersheffing minder investeren. “Wij investeren wel, maar roeien daarin nu met de riemen die we hebben. Zonder verhuurdersheffing zouden we veel meer kunnen doen. Dit terwijl er meer en meer behoefte is aan betaalbare woningen. Maar ook op het gebied van verduurzaming.

Investeringscapaciteit
Minister Blok koppelt de evaluatie van de verhuurderheffing aan de zogenoemde indicatieve bestedingsruimte van woningcorporaties, een graadmeter van de maximale financiële reserves. Hij concludeert dat corporaties meer kunnen investeren dan hun prognose laat zien, zonder dat de financiële continuïteit in gevaar komt. Met andere woorden: corporaties moeten niet piepen over de verhuurdersheffing, ze hebben geld zat om te investeren.

De koppeling tussen verhuurdersheffing en investeringscapaciteit is niet terecht. Als Bredase corporaties zijn wij fel gekant tegen de verhuurdersheffing. Wij vinden het niet uit te leggen dat voor de bouw van sociale huurwoningen extra belasting betaald moet worden, terwijl de bouw van dure huurwoningen hiervan vrijgesteld is. Als corporatie hebben wij geen andere inkomensbron dan onze huren; elke heffing zal dus door onze huurders opgebracht moeten worden. Wij vinden dit onverantwoord in deze voor hen veelal financieel zware tijden.

Ruimte om te werken aan betaalbaar wonen en maatschappelijke opgaven?
Gemeenten, huurders en corporaties staan voor een aantal grote maatschappelijke opgaven. Voldoende betaalbare en energiezuinige huurwoningen, huizen voor urgente doelgroepen zoals ggz-patiënten en vergunninghouders en nieuwe woonvormen voor ouderen. Investeringen van corporaties en verbetering van de betaalbaarheid zijn daarom van groot belang de komende jaren. Zo hebben we dat in Breda ook samen met onze huurders en de gemeente afgesproken. Door de verhuurderheffing kunnen we minder bijdragen dan we anders hadden kunnen doen. De minister kan dit obstakel wegnemen. Immers: 1,7 miljard aan heffing betekent landelijk jaarlijks (structureel) meer dan 60 miljard verlies aan investeringskracht.
 
Stop de huurdersbelasting
Corporaties met hun bewoners hebben de heffing inderdaad financieel overleefd. Daar is echter wel een hoge prijs voor betaald. Zowel de evaluatie van de minister als het onderzoek van COELO laat zien dat vooral huurders met lagere inkomens de prijs betalen van de verhuurderheffing, ieder jaar weer. De corporaties in Breda maken zich zorgen over mensen met lage inkomens die hun huur niet meer kunnen betalen. Maar ook over mensen die geen woning kunnen vinden. Daar kan de minister niet omheen.

Samen met onze huurders en de gemeente houden wij ons aan onze prestatie-afspraken. Wij hopen dat de minister door het verlagen of stoppen van de verhuurdersheffing ons in staat stelt hier nog een schep boven op te doen. In het belang van Breda. Maak van de heffing een investeringsprikkel voor méér en betere sociale huurwoningen.

Reageer op deze paginaIn ons privacybeleid vindt u meer informatie over hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan. Indien u niet akkoord gaat, kunnen wij uw verzoek helaas niet in behandeling nemen.