Woonbond: 'corporaties maken winst' – reactie Laurentius

Vorige week riep de Woonbond een website in het leven waarop bewoners van corporaties – dus ook bewoners van Laurentius – kunnen zien hoeveel 'winst' corporaties zouden maken. Want volgens de Woonbond zijn de huurprijzen de afgelopen jaren fors gestegen waardoor veel woningcorporaties enorme 'winsten' zouden maken. Hoe ze hun berekeningen maakten, vertelt de Woonbond er helaas niet bij. Maar los daarvan, klopt het verhaal niet. Laurentius snapt dat deze uitspraken onrust veroorzaken bij bewoners. Laurentius vindt dit heel vervelend.

Bij onze jaarlijkse huurverhoging maken wij gebruik van de ruimte die de minister aan woningcorporaties toestaat voor huurstijging. Die ruimte is nu al twee jaar beperkt tot 1% boven inflatie.

Laurentius heeft deze inkomsten hard nodig. Want we willen woningen opknappen en verduurzamen, waarmee we het wooncomfort verbeteren en de energielasten van bewoners kunnen verlagen. En we willen ook graag méér sociale huurwoningen aanbieden. Ook daar is geld voor nodig. Laurentius is er trots op dat het verscherpt toezicht op Laurentius aan het begin van dit jaar is opgeheven. Daarmee kunnen we doorgaan op de ingeslagen weg. Financieel gezond worden en blijven om onze kerntaak op termijn weer volledig uit te kunnen voeren: het bieden van aantrekkelijk en betaalbaar wonen voor u als bewoner in de gemeenten Breda en Alphen Chaam. Elke dag werken de medewerkers van Laurentius keihard zodat bewoners zich thuis voelen in hun woning en in hun buurt: Samen voor een thuis.

Terug naar overzicht

Vertalen / Translate