WOZ beschikking voor huurders

Sinds oktober 2015 is het woningwaarderingsstelsel (WWS) van kracht. Belangrijkste verandering voor onze huurders is dat de WOZ-waarde van de sociale huurwoning meetelt in de berekening van de "maximaal redelijke huurprijs". Daarom ontvangen alle huurders in de sociale sector vanaf 2016 van de gemeente Breda een WOZ-beschikking.  De huurder kan een formele WOZ-beschikking aanvragen via woz@breda.nl. Tot 6 weken na datum van de WOZ-beschikking kunt u bezwaar indienen.

Wat is een WOZ beschikking?

De Wet WOZ regelt de waardebepaling van onroerende zaken. Jaarlijks bepalen gemeentes de waarde van onroerende zaken (woningen, garages, bedrijfsruimtes etc.). Dit is de WOZ-beschikking. Op basis hiervan betaalt de eigenaar van een woning onroerendzaakbelasting. Dit betaalt u als huurder niet. Wel baseert de gemeente verschillende belastingen (waterschap, rioolheffing) op de WOZ-beschikking.

Wat is het puntenstelsel?

Het puntensysteem geeft de kwaliteit van de huurwoning in punten weer. Elk onderdeel, zoals oppervlakte, sanitair, het aantal kamers, krijgt punten. Bij elkaar opgeteld bepalen deze punten de maximale huurprijs van een woning. Sinds de introductie van het WWS in 2015 is de WOZ-waarde hier dus ook onderdeel van. 

Heeft het zin om bezwaar te maken tegen de hoogte van de WOZ-beschikking?

Alleen als de huidige huurprijs dicht in de buurt ligt van de maximale huurprijs, kan bezwaar tegen de WOZ beschikking zin hebben. Dit is slechts bij 1,5% van onze sociale huurwoningen het geval. De meeste huurders betalen tot 70 % van de maximale huurprijs.

Hoe maak ik bezwaar?

Bent u het niet eens is met de vastgestelde WOZ-waarde,  dan maakt u bezwaar bij de gemeente Breda. U kunt ook eerst het taxatieverslag van uw woning opvragen via het WOZ-loket. Op www.woonbond.nl staat een modelbrief om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Deze brief stuurt u aan woz@breda.nl of per post aan gemeente Breda, Hoofd afdeling Administratie & Basisregistratie, Postbus 90156, 4800 RH Breda.

Reageer op deze paginaIn ons privacybeleid vindt u meer informatie over hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan. Indien u niet akkoord gaat, kunnen wij uw verzoek helaas niet in behandeling nemen.