Ondernemingsplan 2017 - 2020

Samen zorgen voor een Thuis

Laurentius gaat de komende jaren verder op de ingeslagen weg. Een belangrijke stap is dat we gaan onderzoeken wat het verkopen van de complexen buiten Breda en Alphen Chaam kan bijdragen om een gezonde corporatie te worden. Want financieel gezond worden is een belangrijke voorwaarde om onze kerntaak uit te kunnen voeren: het bieden van aantrekkelijk en betaalbaar wonen aan huishoudens met een laag inkomen en bijzondere doelgroepen. U mag rekenen op een goede dienstverlening in een prettig huis van goede kwaliteit. 

Ook richten we ons de komende jaren op het beheer van bestaande woningen in de regio Breda. Ontwikkelprojecten zijn verkocht of gestopt, bezuinigingen in de organisatie zijn doorgevoerd en er is gekort op alle uitgaven. Het plan van aanpak is een strak financieel kader voor onze activiteiten tot en met het jaar 2022.

In ons ondernemingslan 2017 - 2020 staan vijf doelstellingen voor de komende jaren. De strategische kaart van het ondernemingsplan geeft een beknopte versie weer:

Tevreden bewoners

Ambitie: onze bedoeling is “Samen voor een thuis”. We gunnen onze bewoners een thuis. Thuis is letterlijk waar je je op je plek voelt, op je gemak, in de buurt die bij je past. Een thuis geeft een gevoel van veiligheid en rust. Thuis vormt een basis voor mensen om zich verder te kunnen ontwikkelen. We willen dat onze bewoners tevreden zijn over hun thuis: hun woning, hun woonomgeving, de dienstverlening van Laurentius en de invloed die zij op deze aspecten hebben.

Professionele organisatie

Ambitie: wij zijn een organisatie met professionals die in hun kracht staan en blijven leren en verbeteren.

Effectieve samenwerking

Ambitie: De samenwerking met onze lokale maatschappelijke partners draagt bij aan de tevredenheid van bewoners en aan een optimale inzet van onze financiële middelen. We worden gezien als een creatieve, betrouwbare en doelgerichte samenwerkingspartner.

Toekomstbestendig vastgoed

Ambitie: we beheren een vastgoedportefeuille die volkshuisvestelijk en financieel toekomstbestendig is. En hebben een visie op vastgoedsturing waarmee we goed onderbouwde, waarde gestuurde keuzes kunnen maken over de samenstelling van de vastgoedportefeuille.

Financiële continuïteit

Ambitie: we willen een financieel gezonde woningcorporatie zijn en zo snel mogelijk voldoen aan de sectornormen van Aw en WSW.

Reageer op deze paginaIn ons privacybeleid vindt u meer informatie over hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan. Indien u niet akkoord gaat, kunnen wij uw verzoek helaas niet in behandeling nemen.