Verkoop deel woningbezit buiten het kerngebied van Laurentius

Vanaf december 2016 heeft Laurentius onderzocht of een deel van ons woningbezit kan worden verkocht. Deze woningen liggen niet in ons kerngebied (Breda en Alphen-Chaam). 

Onderstaand vindt u meer informatie over dit onderwerp.

Veel gevraagd over Verkoop deel woningbezit buiten het kerngebied van Laurentius

Zijn de woningen buiten het kerngebied van Laurentius inmiddels verkocht?

Ja. Laurentius heeft de woningen in Vlissingen, Tholen, Goes, Terneuzen, Bladel, Terheijden, Tilburg en Roermond per 28 maart 2018 verkocht aan WP Immobiliën NL GmbH & Co KG.

DW Real Estate en MVGM IA voeren gezamenlijk het management en MVGM Wonen zal het beheer uitvoeren.

 

 

Verandert er voor mij als bewoner iets nu het woongebouw is verkocht en zo ja, wat?

U kunt gewoon in uw woning blijven wonen en uw huidige huurovereenkomst blijft van kracht. Vanaf 29 maart meldt u reparaties en  andere zaken bij MVGM Wonen. Verder verandert er niet veel voor u, voor alle verhuurders gelden namelijk dezelfde regels. Dit geldt voor het onderhoud van uw woning en bijvoorbeeld ook voor de huurprijs. 

Uw huur betalen
De huur voor de maand april incasseert Laurentius nog en Laurentius zal deze huur aan de nieuwe eigenaar overmaken. De huur van de maanden erna moet u niet meer aan Laurentius betalen maar aan uw nieuwe verhuurder. Indien u uw huur via automatische incasso aan Laurentius betaalt, dan komt deze incasso-opdracht automatisch vanaf mei 2018 te vervallen. U hoeft hiervoor niets te doen.

Hoe zijn bewoners geïnformeerd over de verkoop?

Alle bewoners van de betreffende woningen zijn persoonlijk, door middel van een brief, over de verkoop geïnformeerd.

Heeft Laurentius nog eisen gesteld aan de koper van de woningen?

Laurentius heeft zeker voorwaarden gesteld. Die hebben vooral betrekking op de goede naam, integriteit en kwaliteit van de koper. Daarnaast moeten de gemeenten en de Huurdersbelangenvereniging de verkoop goedkeuren en moet de koper een verklaring van gedrag overleggen. Ook hebben de Autoriteit woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de raad van toezicht van Laurentius de verkoop goedgekeurd

Waarom heeft Laurentius deze woongebouwen te koop aangeboden?

Daar zijn twee redenen voor:

1. De woongebouwen liggen niet in het kerngebied (Breda en Alphen Chaam) van Laurentius.

2. De tweede reden is dat de eventuele verkoop van de woongebouwen de financiële positie van Laurentius versterkt.

Meer vragen over dit onderwerp (2)

Vertalen / Translate