Onderzoek naar verkoop deel woningbezit

Vanaf december 2016 heeft Laurentius onderzocht of een deel van ons woningbezit kan worden verkocht. Deze woningen liggen niet in ons kerngebied (Breda en Alphen-Chaam). Alle huurders van de betreffende woningen zijn door Laurentius persoonlijk, door middel van een brief, over het onderzoek naar verkoop geïnformeerd. 

Onderstaand vindt u meer informatie over dit onderwerp.

Veel gevraagd over Onderzoek naar verkoop deel woningbezit

Blijft een sociale huurwoning ook na eventuele verkoop een sociale huurwoning?

Door de eventuele verkoop verandert de eigenaar, maar niet de woning. Door middel van een puntensysteem, opgesteld door de rijksoverheid,  wordt de maximale huurprijs van uw woning bepaald.

Hoe worden huurders geïnformeerd over een mogelijke verkoop?

Alle huurders van de betreffende woningen zijn persoonlijk, door middel van een brief, over het onderzoek naar verkoop geïnformeerd.

Is er al een koper in beeld?

Er zijn geïnteresseerde partijen gevonden waarmee we gaan verkennen of daadwerkelijke verkoop van huurwoningen buiten het kerngebied van Laurentius in verhuurde staat mogelijk is.

Kan ik als huurder de woning kopen?

Huurders van woningen die voor individuele verkoop in aanmerking komen, zijn hierover geïnformeerd.  

Klopt het dat Laurentius wooncomplexen gaat verkopen?

Laurentius heeft vanaf december 2016 onderzocht of er geïnteresseerde partijen zijn, die de huurwoningen van Laurentius in verhuurde staat willen overnemen. 

Het onderzoek naar verkoop van een deel van ons woningbezit is inmiddels afgerond. Er zijn geïnteresseerde partijen gevonden waarmee we gaan verkennen of daadwerkelijke verkoop mogelijk is. Daarvoor is onder andere goedkeuring van het ministerie nodig. Dit traject kan nog enkele maanden tot een jaar duren. Het is dus nog niet zeker dat deze verkoop doorgaat.

Verandert er voor mij als huurder iets als de wooncomplexen worden verkocht en zo ja, wat?

Als een andere verhuurder het complex waarin u woont in de toekomst koopt, dan kunt u er gewoon blijven wonen. Als deze verkoop doorgaat, gaat uw huurovereenkomst met Laurentius met alle rechten en plichten over op de nieuwe eigenaar.

De contractueel overeengekomen diensten blijven hetzelfde. En de nieuwe eigenaar moet zich   
bij vrije sector huurwoningen aan dezelfde wettelijke bepalingen houden als Laurentius.

Waarom biedt Laurentius deze wooncomplexen te koop aan?

Daar zijn twee redenen voor:

1. De wooncomplexen liggen niet in het kerngebied (Breda en Alphen Chaam) van Laurentius. De wooncomplexen waar het om gaat liggen in Vlissingen, Tholen, Goes, Hulst, Terneuzen, Bladel, Helmond, Terheijden, Tilburg en Roermond.

2. De tweede reden is dat de eventuele verkoop van de wooncomplexen de financiële positie van Laurentius versterkt.

Zijn er na de verkoop nog wel genoeg woningen voor woningzoekenden?

Na een eventuele verkoop zijn de woningen niet verdwenen, er wonen nog steeds mensen. Alleen betalen die mensen hun huur aan een andere eigenaar. Dus er zijn nog steeds evenveel woningen voor woningzoekenden, daar verandert een eventuele verkoop van de ene aan de andere verhuurder niets aan.

Meer vragen over dit onderwerp (5)

Vertalen / Translate