Lid worden van Laurentius

Onze ledenraad heeft drie belangrijke taken:

1. Toezicht houden op onze maatschappelijke taak:

  • Zorgen voor goede en betaalbare huisvesting binnen de mogelijkheden die de politiek en de maatschappij ons biedt.
  • Inspelen op de wensen van onze huurders

2. Kritisch toezicht houden op ons meerjarenplan

3. Het benoemen en (zo nodig) schorsen van de leden van de raad van commissarissen.

Organisatiestructuur Laurentius

Voordelen gratis lidmaatschap

  • U heeft invloed op de maatschappelijke activiteiten van Laurentius.
  • U heeft het recht om ledenraadsleden te kiezen.
  • U kunt zich verkiesbaar stellen als ledenraadslid.

Huurder? Word nu lid

Om de inbreng van onze huurders te vergroten, streven wij naar uitbreiding van ons leden.
Huurt u een woning of bedrijfsruimte bij ons? Dan kunt u gratis lid worden van onze vereniging. Waar u overdag op te bereiken bent.

Vertalen / Translate