Direct naar inhoud

Regeling voor bewoners met blokverwarming of blokaansluiting

Deelt u de aansluiting voor warmte en/of elektriciteit met andere huurders in het gebouw? Dan noemen we dat blokverwarming of blokaansluiting. De overheid heeft bepaald dat de maximumprijzen voor energie (het prijsplafond) niet voor bewoners met blokaansluiting geldt. Met de regeling Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen (TTB) geeft de overheid u alsnog een tegemoetkoming voor de hoge energieprijzen. 

Contracthouder krijgt de tegemoetkoming
De overheid heeft bepaald dat de contracthouder van het energiecontract de tegemoetkoming krijgt. Laurentius is de contracthouder voor bewoners in een woongebouw met blokverwarming. En, de overheid bepaalde ook dat de contracthouder de tegemoetkoming verrekent met de afrekening van de energiekosten. 

Op de website van de overheid staat informatie over dit onderwerp
Kijk op Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluiting (TTB) U leest op de informatiepagina’s dat de contracthouder van het energiecontract de tegemoetkoming moet aanvragen bij de overheid. Voor uw huurwoning is dus Laurentius de contracthouder van het energiecontract.

Brief aan bewoners met blokverwarming
Laurentius heeft 24 woongebouwen met blokverwarming. De bewoners ontvingen een brief van ons met meer informatie. 

Tegemoetkoming is aangevraagd
We hebben al een bericht ontvangen van de Belastingdienst dat de aanvraag in behandeling is. We verwachten in het eerste kwartaal van 2024 te kunnen vertellen hoe de tegemoetkoming moet worden verrekend.

Hoe en wanneer krijgt u de tegemoetkoming? 
We verrekenen de tegemoetkoming met de energiekosten over 2023. Dit ziet u op de eindafrekening die u halverwege 2024 krijgt. Bij het verrekenen moeten we ons aan de regels houden die horen bij de regeling. Zo verrekenen we het: 

  1. We tellen alle gemaakte energiekosten van het woongebouw bij elkaar op.
  2. Hier trekken we de totale tegemoetkoming van af die we van de overheid hebben gekregen van uw woongebouw.
  3. De kosten die overblijven verdelen we over de woningen in het gebouw. Dit doen we volgens de normale verdeelmethode: de manier waarop we de energiekosten altijd verdelen.

Als u verhuist, krijgt u dan alsnog de tegemoetkoming?
Ja, u krijgt de tegemoetkoming voor het deel van 2023 dat u in de woning met blokverwarming heeft gewoond.

Waarom krijgt de huurder de tegemoetkoming niet zelf van de overheid?
In de wet is opgenomen dat de contracthouder (en dat is voor u Laurentius) de vergoeding moet aanvragen en de vergoeding in mindering moet brengen op de kosten van 2023 van bewoners met blokverwarming.

Wat betekent dit voor het voorschot servicekosten?
De toekomst van de energieprijzen is onzeker en we kunnen niet voorspellen of de prijzen in 2023 zullen stijgen of dalen. We hebben daarom besloten om uw voorschot, ondanks deze tegemoetkoming te houden zoals deze nu is. We willen hiermee voorkomen dat u een (te) hoge afrekening in 2024 ontvangt.

Ongeveer 100 bewoners hadden een extreem laag voorschot dat we wél hebben verhoogd. Begin juli hebben deze bewoners hier al een brief van ons over ontvangen.