Direct naar inhoud

Vroeg eropaf Breda

Snelle hulp bij betalingsproblemen kan veel ellende en maatschappelijke kosten voorkomen. Daarom zijn de gemeente Breda, de Bredase woningcorporaties Alwel, Laurentius en WonenBreburg en het Instituut Maatschappelijk Welzijn (IMW) gestart met Vroeg Eropaf Breda. Deze lokale partners slaan de handen ineen met Ennatuurlijk, Brabant Water, CZ en coöperatie VGZ om mensen met beginnende betalingsachterstanden weer financieel ‘op de rit’ te krijgen.

Voorkomen van grotere problemen

In Nederland heeft 1 op de 6 huishoudens moeite om iedere maand hun rekeningen te betalen. In Breda zijn dat er ruim 13.000. Veel mensen met financiële problemen melden zich niet of (veel) te laat voor een betalingsregeling of schuldhulpverlening. Marianne de Brie, wethouder Werk en Inkomen ”Vroeg Eropaf zorgt ervoor dat er op tijd aandacht is voor betalingsproblemen. Mensen met beginnende betalingsproblemen worden actief opgespoord en benaderd. We willen immers met elkaar nog eerder grote financiële problemen voorkomen. Dat is belangrijk, want als je financiële zorgen hebt, dan doet dat wat met je. Dat zorgt voor stress. En dat leidt weer tot spanning binnen relaties en kan ziekteverzuim op de werkvloer tot gevolg hebben. Zijn er kinderen in een gezin, dan is dat ook heel naar voor hen. Dat heeft gevolgen, denk dan aan het niet kunnen meedoen met activiteiten in de vrije tijd. Dan heb ik het nog niet eens over het maatschappelijke belang: immers maatschappelijke kosten voor schuldenproblematiek zijn hoog. Hoe eerder iemand met betalingsproblemen bekend is bij schuldhulpverlening, hoe makkelijker de oplossing en hoe lager de kosten.”
 

Vroeg Eropaf Breda

Wanneer een inwoner van Breda problemen heeft met het betalen van de maandelijkse rekeningen voor huur, energie en zorgverzekering, gaan de uitvoerders van Vroeg Eropaf aan de slag. De inwoner wordt actief benaderd door een schuldhulpverlener of maatschappelijk werker. Samen kijken ze wat er nodig is om de betalingsproblemen zo snel mogelijk aan te pakken. Soms kan iemand aanspraak maken op subsidies of regelingen. Soms kan er in termijnen worden betaald. En soms is er andere hulp nodig. Een samenwerking om huishoudens met betalingsachterstanden vroeg in beeld te krijgen en te helpen.
 

Privacy

De Bredase woningcorporaties, de deelnemende energiebedrijven en zorgverzekeraars werken met een beveiligde databank. Over de uitwisseling van gegevens zijn goede afspraken gemaakt: het gebeurt op een veilige manier, alleen noodzakelijke gegevens worden gedeeld en de gegevens zijn voor niemand anders zichtbaar dan voor de schuldhulpverleners en maatschappelijk werkers die daadwerkelijk op pad gaan. Als iemand bezwaar wil maken tegen het melden van eventuele betalingsachterstanden in de databank, dan kan hij dat doorgeven aan zijn woningcorporatie, energiebedrijf en/of zorgverzekeraar.