Woonfraude melden

Vermoedt u:  

  • Dat iemand illegaal kamers/woning onderverhuurt?
  • Er te veel personen wonen dan je mag in de woning?
  • Een adres wordt gebruikt om ten onrechte een uitkering of huurtoeslag te krijgen?
  • Een woning wordt gebruikt voor criminele activiteiten?
  • In de woning een hennepkwekerij is gevestigd? 

Meld dit dan via het formulier woonfraude.

Geen huurder van Laurentius of een anonieme melding?
Bent u geen huurder van Laurentius of wilt u liever anoniem woonfraude melden? Neem dan telefonisch contact met onze wijkconsulenten op via tel. (076) 56 44 644. Een e-mail sturen kan ook: wijkconsulenten@laurentiuswonen.nl of schriftelijk: postbus 2199, 4800 CD, Breda. U blijft anoniem als u woonfraude meldt. U mag uw contactgegevens (telefoonnummer of –emailadres) wel doorgeven. Wij kunnen u dan vragen om extra informatie. Ben bij het melden van de woonfraude zo concreet mogelijk. Onze wijkconsulenten gaan ermee aan de slag.

Meer informatie nodig? 
Soms is het nodig om voor meer informatie contact met u op te nemen. Dat helpt vaak om de woonfraude op te lossen. Vanzelfsprekend garanderen wij de geheimhouding van uw gegevens.

Wat gebeurt er met uw melding?
Uw melding wordt vertrouwelijk behandeld. Er zal een onderzoek worden gestart. Als blijkt dat er daadwerkelijk fraude wordt gepleegd, dan gaat de woonconsulent in gesprek met de veroorzaker van de overlast. Verbetert de situatie niet, dan start Laurentius een juridische procedure. In het uiterste geval kan de kantonrechter besluiten dat de fraudeur zijn woning uit moet. Voor hennepteelt geldt een zero tolerance-beleid: de huurder krijgt geen tweede kans.

Meld Misdaad Anoniem
Heeft uw melding betrekking op een strafbaar feit en doet u dit liever anoniem? meldt u dit dan bij Meld Misdaad Anoniem (M.). Dit is het onafhankelijke meldpunt waar u anoniem informatie kunt geven over criminaliteit en misdaad. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 0800-7000. Meer informatie over M. vindt u hier.

Veel gevraagd over Woonfraude melden

Ik kweek hennep voor eigen gebruik. Mag dat?

Nee, alle vormen van het kweken van hennep, dus ook stekken, knippen of drogen, zijn gevaarlijk en illegaal en dus strafbaar. Laurentius pakt daarom samen met Alwel, WonenBreburg, de gemeente Breda en de politie hennepkwekerijen keihard aan.

Mag ik mijn woning onderverhuren?

Het doorverhuren van de woning aan anderen noemen we onderverhuur. Dit is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming en kan leiden tot ontbinding van de huurovereenkomst. Gaat u tijdelijk uit uw woning?  Dan kunt u wel op zoek gaan naar een huisbewaarder. Meer informatie hierover vindt u hier.

 

Mag ik mijn woning gedeeltelijk onderverhuren?

Gedeeltelijke onderverhuur is niet toegestaan.

 

Wat doet Laurentius als ik illegaal onderverhuur?

‚ÄčOnderhuur kan leiden tot ontbinding van de huurovereenkomst. 

 

Is het kweken van hennep toegestaan?

Nee, hennepkweek is verboden.

 

Ik gebruik mijn huurwoning als tweede woning en heb mijn hoofdverblijf ergens anders. Mag dat?

Nee, dit mag niet. Als u de woning gaat huren moet u de woning permanent bewonen. Ook moet u zich inschrijven bij de gemeentelijke basis administratie op het adres van de gehuurde woning.

Woont u op een ander adres? Zeg dan de huur op.

Ik wil graag een bedrijf starten in mijn woning. Mag dat?

De woning heeft als bestemming woonruimte en zo moet u de woning ook gebruiken. Zonder schriftelijke toestemming van Laurentius mag u geen beroep of bedrijf uitoefenen vanuit uw woning.

Wat zijn de consequenties als drugshandel/hennep bij mij wordt ontdekt?

U mag vanuit uw woning niet handelen in drugs en in de woning ook geen hennep kweken of bewerken.

Als dat wel het geval is dan leidt dit tot ontbinding van de huurovereenkomst en wordt u voor een periode van drie jaar geblokkeerd voor andere woonruimte via KlikvoorWonen. Als u daarna weer woonruimte gaat huren, krijgt u een aanhangsel "laatste kans-kandidaat" bij uw huurovereenkomst.

 

Waarom mag ik niet onder verhuren, zelfs niet gedeeltelijk?

Onderverhuren van (een gedeelte) van de woonruimte door een huurder is wettelijk toegestaan, maar niet bij sociale huurwoningen. Sociale huurwoningen zijn woningen met een huurprijs lager dan de huurtoeslaggrens (€ 710,68), waardoor de woningen betaalbaar zijn voor mensen met minder geld. In sociale woningen is daarom onderhuur verboden.

Meer vragen over dit onderwerp (6)

Vertalen / Translate