Direct naar inhoud

Woonfraude melden

Samen met de gemeenten Breda en Alphen-Chaam en de collega-corporaties Alwel en WonenBreburg zetten we ons in tegen woonfraude en onrechtmatige bewoning. 

Vermoedt u:  

Onrechtmatige bewoning?

  • Leegstand- alleen postadres;
  • Onrechtmatige doorverhuur (kamerverhuur, vakantieverhuur of familie/vrienden/kennissen);
  • Overbewoning;
  • Meerdere huurcontracten.

Onrechtmatig gebruik?

  • Mensenhandel/prostitutie;
  • Witwassen (paleiswoning);
  • Safe house/spookbewoning.

Meld dit dan via het formulier woonfraude.

Geen huurder van Laurentius of een anonieme melding?
Bent u geen huurder van Laurentius of wilt u liever anoniem woonfraude melden? Neem dan telefonisch contact met onze regisseurs veiligheid op via 076 - 56 44 644. Een e-mail sturen kan ook: regisseurs@laurentiuswonen.nl of schriftelijk: postbus 2199, 4800 CD, Breda. Geef uw contactgegevens (telefoonnummer of –emailadres) aan ons door. Wij kunnen u dan vragen om extra informatie. Ben bij het melden van de woonfraude zo concreet mogelijk. Onze regisseurs veiligheid gaan ermee aan de slag.

Meer informatie nodig? 
Soms is het nodig om voor meer informatie contact met u op te nemen. Dat helpt vaak om de woonfraude op te lossen. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. 

Wat gebeurt er met uw melding?
Uw melding wordt vertrouwelijk behandeld. Er zal een onderzoek worden gestart. Als blijkt dat er daadwerkelijk fraude wordt gepleegd, dan gaat de regisseur veiligheid in gesprek met bewoner. Verbetert de situatie niet, dan start Laurentius een juridische procedure. In het uiterste geval kan de kantonrechter besluiten dat de fraudeur zijn woning uit moet. Voor hennepteelt en overige soft- en hard drugs geldt een zero tolerance-beleid: de huurder krijgt van Laurentius geen tweede kans. 

Meld Misdaad Anoniem
Heeft uw melding betrekking op een strafbaar feit en doet u dit liever anoniem? Meldt u dit dan bij Meld Misdaad Anoniem (M.). Dit is het onafhankelijke meldpunt waar u anoniem informatie kunt geven over criminaliteit en misdaad. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 0800-7000. Meer informatie over M. vindt u hier.