Direct naar inhoud

Overlast melden

 

Uw gegevens

Gegevens veroorzaker

Heeft u zelf de veroorzaker van de overlast op zijn/haar gedrag aangesproken? *


Heeft u contact met andere instanties of familieleden opgenomen? *


Met welke partij(en) heeft u contact opgenomen? *

Waaruit bestaat de overlast? *Hoe vaak vindt de overlast plaats? *Op welk tijdstip vindt de overlast plaats?
Hebben meerdere buren, omwonenden of anderen dezelfde klachten? *


Heeft u aangifte bij de politie gedaan? Indien ja, dan kopie aangifte toevoegen


Ik verklaar alles naar waarheid te hebben ingevuld *

 

Veel gevraagd over Overlast melden

  • Ja, u kunt overlast anoniem melden. Het gevolg van een anonieme melding is dat Laurentius niet kan reageren. Bij een melding van overlast is het belangrijk om een dossier op te bouwen. Een anonieme melding maakt dossieropbouw onmogelijk. Mocht u ernstige overlast ervaren en wilt of durft u dit niet schriftelijk te melden? Belt u dan met onze sociaal consulenten via 076 - 56 44 644. Samen met u bespreken we de mogelijkheden.