Onderhuur

'Medehuur', 'onderhuur', 'samenwonen' en 'inwonen' zijn termen die vaak verward worden. Het gaat echter om totaal verschillende zaken met verschillende rechten en plichten.

Medehuur

U bent medehuurder als u met meerdere mensen op de huurovereenkomst staat vermeld. Als u getrouwd bent of geregistreerd partnerschap heeft, bent u automatisch medehuurder.

Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Als de hoofdhuurder vertrekt of overlijdt, hoeft u de woning niet te verlaten. Wij vragen u wel om contact op nemen om uw huurovereenkomst aan te passen.

Onderhuur

Bij onderhuur verhuurt u de woonruimte aan iemand anders die geen huurder van ons is. Op dit moment is dit alleen mogelijk voor een studentenkamer. U heeft hiervoor altijd toestemming nodig. 

Als u een woonruimte zonder toestemming verhuurt, is er sprake van illegale onderhuur. U loopt het risico uw woning en/of kamer kwijt te raken.

Samenwonen

U mag samenwonen met wie u wilt. Hiervoor heeft u geen toestemming nodig. Maar de woonruimte moet het wel toelaten. Bijvoorbeeld als u met zes volwassenen op een twee-kamerwoning wilt wonen, is er sprake van over-bewoning. Met betrekking tot de veiligheid van u en uw buurt, is dit niet toegestaan. Via het formulier inwoning geeft u aan wie er bij u komt wonen

Geen huurrechten

Degene die met de hoofdhuurder alleen samenwoont, heeft geen huurrechten. Ook niet als u al 20 jaar samenwoont. Huurrechten heeft u alleen als u op de huurovereenkomst staat of als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Als daar geen sprake van is, raden wij u aan om medehuurderschap aan te vragen.

Inwonen

Inwonen is hetzelfde als samenwonen, maar geldt dit ook voor uw kinderen. Via het formulier inwoning geeft u aan wie er bij u komt wonen.

Veel gevraagd over Onderhuur

Ik wil iemand laten bijschrijven op de huurovereenkomst. Hoe doe ik dat?

U vraagt schriftelijk toestemming om de huurovereenkomst ook op de naam van de inwonende persoon te laten zetten.

Samen met de schriftelijke aanvraag stuurt u mee:

  • een kopie van beide legitimatiebewijzen
  • een uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie waaruit blikt dat u minimaal twee jaar een gemeenschappelijke duurzame samenwoning had op het betreffende woonadres.

Voor inwonende kinderen wordt geen toestemming voor een contractswijziging verleend.

Ik wil iemand laten bijschrijven op mijn adres. Hoe geef ik de wijziging door?

Als  u iemand wil laten bijschrijven, die nog niet op het adres woont vraagt u toestemming tot inwoning aan. Samen met de benodigde gegevens stuurt u het formulier terug naar Postbus 2199, 4800 CD Breda. Binnen drie weken ontvangt u schriftelijk bericht.

  

Ik wil informatie over medehuurderschap

Als twee mensen gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, is de partner automatisch medehuurder. Dit blijft zo zolang de partner daadwerkelijk op het woonadres woont.

Als u nog niet op het adres woont, moet eerst het formulier verzoek tot inwoning worden ingevuld. U stuurt het formulier met de gevraagde gegevens terug. Na 2 jaar kan een verzoek voor een contractwijziging worden gedaan.

Wilt u een inwonende persoon op de huurovereenkomst laten zetten? Vul dan het formulier 'verzoek medehuurderschap' in. Stuur een kopie van beide legitimatiebewijzen mee en een uittreksel uit de  Basisregistratie Personen (BRP) van het woonadres, waaruit blijkt dat beide bewoners gedurende minimaal twee jaar een gemeenschappelijke duurzame samenwoning hebben gehad.

Bij inwonende kinderen gaat Laurentius niet akkoord met de contractwijziging.

Wij nemen de aanvraag in behandeling en u ontvangt binnen 2 weken bericht.

Mijn partner en ik zijn getrouwd of hebben een geregistreerd partnerschap. Ben ik dan automatisch medehuurder?

Als u getrouwd bent of geregistreerd partner bent en u beiden bij de gemeente ingeschreven staat op het adres van het huurcontract, dan bent u automatisch medehuurder.

Mijn partner en ik hebben geen samenlevingscontract. Kan ik medehuurderschap aanvragen?

Mijn partner en ik hebben geen samenlevingscontract. Kan ik medehuurderschap aanvragen?
Om medehuurderschap aan te vragen dient u een schriftelijk verzoek in.
U stuurt mee:

  • een kopie van beide legitimatiebewijzen
  • een uittreksel van de Basisregistratie Personenadministratie (BRP) waaruit blijkt dat u minimaal twee jaar een gemeenschappelijke duurzame samenwoning had op het betreffende adres.

Uw aanvraag wordt door ons in behandeling genomen. U ontvangt binnen twee weken schriftelijk bericht.

 

Wanneer ik een aanvraag doe voor medehuurderschap, geldt de inkomenstoets dan ook?

Medehuurderschap is geen nieuwe verhuring in de zin van de Europese wetgeving € 35.739. Om medehuurderschap aan te gaan, mogen beide bewoners dus wel meer dan € 35.739 verdienen.

Als er sprake is van een inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli, moet u er rekening meehouden dat de huur op basis van het inkomen van beide bewoners (passend toewijzen) extra verhoogd kan worden.

Wanneer is een huishouding wel/niet duurzaam?

Duurzaam:
Een huishouding is duurzaam als u kunt aantonen dat de gemeenschappelijke huishouding een duurzaam karakter heeft. Vraag een uittreksel op uit de Basisregistratie Personen (BRP). Hieruit moet blijken dat beide bewoners gedurende minstens twee jaar op hetzelfde adres woonden.

Niet duurzaam:
Een huishouding is niet duurzaam, als u niet kunt aantonen dat u gedurende tenminste twee jaar samengewoond heeft op hetzelfde adres

Welke documenten moet ik aanleveren bij het aanvraagformulier medehuurder?

Om medehuurderschap aan te vragen dient u een schriftelijk verzoek in.

U stuurt mee:

  • een kopie van beide legitimatiebewijzen
  • een uittreksel van de Basisregistratie Personen (BRP) waaruit blijkt dat u minimaal twee jaar een gemeenschappelijke duurzame samenwoning had op het betreffende woonadres.

Uw aanvraag wordt door ons in behandeling genomen. U ontvangt binnen twee weken schriftelijk bericht.

 

Mijn meerderjarige zoon of dochter wil bij mij in komen wonen. Wat moet ik doen?

Als u uw meerderjarige zoon of dochter wil laten inwonen, vraagt u toestemming tot inwoning aan. Samen met de benodigde gegevens stuurt u het formulier terug naar Postbus 2199, 4800 CD Breda. Binnen twee weken ontvangt u schriftelijk bericht.

Let op: voor inwonende kinderen wordt geen toestemming voor een contractwijziging verleend.

 

Waar lever ik het aanvraagformulier inwoning in?

Uw aanvraag inwoning kunt u per post versturen naar: Postbus 2199, 4800 CD Breda of per email verhuur@laurentiuswonen.nl. Wij nemen uw verzoek in behandeling en informeren u binnen twee weken of u toestemming heeft.

Meer vragen over dit onderwerp (7)

Vertalen / Translate