Prestatieafspraken

Samen met de Gemeente Breda, Alwel, WonenBreburg en de Gezamenlijke Huurders Koepel Breda (GHK) hebben wij prestatieafspraken gemaakt voor de periode 2015 t/m 2018.

Deze afspraken zijn de sociaal-maatschappelijke agenda van De Alliantie Breda met vijf hoofdthema’s:

  1. Het vormgeven van het partnerschap binnen de Alliantie Breda
  2. De betaalbaarheid van het wonen in Breda
  3. De samenstelling van de woningvoorraad in Breda
  4. Het samenwerken in de wijken van Breda
  5. De sociaal-maatschappelijke ontwikkeling en zorg in Breda. 

Vertalen / Translate