Overlast

Last, burenruzie of overlast?
Om te kunnen bepalen of er vanuit de woningcorporatie actie moet worden ondernomen onderscheiden wij 3 vormen: last, burenruzie en overlast.

Last
Onder last wordt verstaan: `gewone leefgeluiden´, zoals spelende kinderen, een blaffende hond, lopen op de trap, de wasmachine of muziek die hoorbaar is. Dit zijn normale leefgeluiden. De verantwoordelijkheid voor de oplossing ligt bij bewoners zelf om in gesprek te gaan met hun buren.

Burenruzie
Burenruzies komen helaas voor, waarbij buren elkaar over en weer 'overlast' bezorgen.  Als er sprake is van een wederzijdse burenruzie, dan geldt hetzelfde als bij 'last'. De verantwoordelijkheid voor de oplossing ligt bij de bewoners zelf.  Ziet u dit niet zitten of laait de discussie op? Schakel dan buurtbemiddeling in via telefoon (076) 7370313 of e-mail buurtbemiddeling@socialworkbreda.nl . Bemiddeling is gratis en uw melding wordt vertrouwelijk behandeld.

Overlast
Woonoverlast is het overlastgevend gedrag van bewoners dat regelmatig optreedt waardoor het woonplezier van omwonenden ernstig  wordt aangetast.  Bijvoorbeeld nachtenlang wakker gehouden worden door harde muziek, dealen vanuit woning, illegale inwoning, onderhuur, hennepteelt of vervuiling. Meld deze overlast bij Laurentius.

Hoe kan ik overlast melden?
Meld uw overlast via het formulier overlast melden

Geen huurder van Laurentius of een anonieme melding?
Bent u geen huurder van Laurentius of wilt u liever anoniem overlast melden? Neem dan telefonisch contact met onze wijkconsulenten op via tel. (076) 56 44 644. Een e-mail sturen kan ook: wijkconsulenten@laurentiuswonen.nl of schriftelijk: postbus 2199, 4800 CD, Breda. U blijft anoniem als u overlast meldt. U mag uw contactgegevens (telefoonnummer of –emailadres) wel doorgeven. Wij kunnen u dan vragen om extra informatie. Ben bij het melden van de overlast zo concreet mogelijk. Onze wijkconsulenten gaan ermee aan de slag.

Voorkomen is beter dan genezen
Het voorkomen van overlast is het beste. Door zelf geen overlast te veroorzaken en door contact te houden met uw buren, vergroot u de kans op een goede onderlinge relatie en kan er begrip worden getoond voor elkaars situatie.

Tips om overlast te voorkomen:

 • Als u uw buren niet kent, ga dan kennismaken. Je vraagt makkelijker aan een bekende of hij de muziek zachter wil zetten, dan aan een onbekende
 • Maak geen of weinig lawaai in huis (en zeker niet ´s avonds en ´s nachts)
 • Waarschuw uw buren als u een feestje gaat geven of nodig hen uit
 • Zet muziek niet te hard. Plaats luidsprekerboxen niet bij het raam of buiten. Gebruik een koptelefoon als u naar harder geluid wilt luisteren
 • Vermijd in uw woning harde vloerbedekking in combinatie met harde schoenen, zoals hakken en werkschoenen
 • Bedenk dat lawaai in het trappenhuis hard doorklinkt en houd daar rekening mee
 • Plaats geen spullen in de gemeenschappelijke ruimten of overleg eerst met de buren
 • Zet de vuilnis op de juiste tijd buiten
 • Gebruik uw tuin, balkon of terras niet als opslagplaats
 • Zorg dat de buren geen last hebben van uw huisdieren

Tips om last te melden bij uw buren

 1. Probeer samen met uw buren te zoeken naar een oplossing
 2. Spaar uw ergernis niet op, maar benader uw buren wanneer u overlast ondervindt
 3. Bent u boos? Ga dan het gesprek niet aan. De kans is groot dat u ruzie krijgt
 4. Als u bij uw buren aanbelt, vraag eerst of het uitkomt. Als dat niet zo is, maak dan een afspraak
 5. Leg uit waarvan u precies overlast heeft en op welke tijden. Geef ook aan wat de overlast met u doet
 6. Probeer niet te klagen, maar ga samen op zoek naar een oplossing. Zo voelen zij zich niet meteen aangevallen
 7. Vraag uw buren of ze ook wel eens last van u hebben. En kijk samen naar een oplossing
 8. Dreigt er ruzie? Stop het gesprek. Ruzie lost zelden een probleem op. Maak een nieuwe afspraak om het verder te bespreken
 9. Blijf redelijk. U kunt iets vragen, maar stel geen eisen
 10. Probeer samen afspraken te maken waar beide partijen zich prettig bij voelen

Veel gevraagd over Overlast

Hoe kan ik overlast melden bij Laurentius?

U kunt op de hieronder vermelde manieren een overlastmelding doen:

Ervaart u ernstige overlast en wilt of durft u dit niet schriftelijk te melden, dan kunt u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum. Ons telefoonnummer is 076-5644 644. Samen overleggen we de mogelijkheden.

Mag ik burenoverlast anoniem melden?

Ja, u kunt overlast anoniem melden.  Het gevolg van een anonieme melding is dat Laurentius niet kan reageren. Bij een melding van overlast is het belangrijk om een dossier op te bouwen. Een anonieme melding maakt dossieropbouw onmogelijk.

Mocht u ernstige overlast ervaren en wilt of durft u dit niet schriftelijk te melden? Belt u dan met onze wijkconsulenten, telefoon 076-5644 644. Samen met u bespreken we de mogelijkheden.

Wat doet Laurentius als ik overlast heb gemeld?

Voordat u bij ons overlast meldt, is het belangrijk dat u probeert om de situatie samen met uw buren op te lossen. Misschien zijn uw buren niet op de hoogte van het veroorzaken van overlast.

Als een gesprek met uw buren niet tot een oplossing leidt, neem dan contact met ons op of vul het formulier 'overlast melden' in op onze website . U kunt contact opnemen met Buurtbemiddeling Breda. Na uw melding nemen wij contact met u op om de door u ervaren overlast te bespreken.

In uitzonderlijke gevallen is de overlast zo ernstig en structureel, dat we naar de rechter stappen. Via een juridische procedure proberen we de huurovereenkomst van de overlastveroorzaker te ontbinden en moet de veroorzaker van de overlast vertrekken uit zijn/haar woning. Hiervoor is wel een uitgebreid dossier nodig. 

Ik word bedreigd door een medebewoner. Wat moet ik nu doen?

U wordt bedreigd door een medebewoner? Onderneem dan de volgende acties:

 • U doet aangifte bij de politie.
 • U meldt de bedreiging bij Laurentius via telefoonnummer 076 - 5 644 644 of via info@laurentiuswonen.nl
 • U heeft ook de mogelijkheid om het formulier 'overlast melden' in te vullen op onze website.

De wijkconsulent neemt contact met u op en overlegt samen met u de mogelijkheden om tot een oplossing te komen.

 

 

 

Wat is het het verschil tussen een reparatieverzoek, overlastmelding en klacht?

 • Is er iets kapot of heeft u een storing aan uw woning? Dan noemen wij dit een reparatieverzoek.
 • Als u last ervaart van uw buren, dan kunt u een overlastmelding doen.
 • Bent u niet tevreden met de kwaliteit van Laurentius? Dan kunt u een klacht aan ons doorgeven. 

Meer vragen over dit onderwerp (2)

Vertalen / Translate