Direct naar inhoud

Kernactiviteiten

Verhuur, beheer en onderhoud van woningen

We willen een goede huisbaas zijn. Daarom zorgen wij ervoor dat onze woningen schoon, heel en veilig zijn. Ook dragen wij bij aan de leefbaarheid van buurten. Wij bieden onze bewoners een thuis.

Verhuur van bedrijfsruimtes

We verhuren ook bedrijfsruimtes om buurten waar we veel woningen hebben leefbaar en aantrekkelijk te houden. Verder verhuren we ruimtes aan instellingen die zorg aan bewoners leveren.

Verkoop

Laurentius verkoopt ongeveer 45 woningen per jaar. Die opbrengst gebruiken we om onze leningen af te lossen. Als we meer woningen verkopen, gebruiken we de opbrengsten om bestaande woningen en buurten te verbeteren. Woningverkoop brengt de nodige variatie in een buurt. Het draagt bij aan een stad waar verschillende inkomensgroepen in dezelfde omgeving wonen.