Direct naar inhoud

Ondernemingsplan 2021 - 2024

SAMEN DICHTERBIJ

Het speerpunt de afgelopen jaren was financiële continuïteit, gericht op geld en uit de rode cijfers komen. We kijken nu weer vooruit. Bij Laurentius zetten we de bewoner centraal en de medewerker voorop. We kijken samen hoe onze organisatie ook écht past in de wereld van onze bewoners en samenwerkingspartners. Voor ons nieuwe ondernemingsplan maken wij scherpe keuzes.

Die keuzes leiden tot vijf resultaatgebieden. Samen geven we invulling aan onze ambities, gericht op het goed en betaalbaar wonen voor onze bewoners in een leefbare woonomgeving.

  1. Werken aan duurzaam wonen
  2. Passende dienstverlening
  3. Woongeluk
  4. Een wendbare organisatie
  5. Volgend in digitalisering en technologie

Het resultaatgebied “Werken aan duurzaam wonen” is ons belangrijkste resultaatgebied. We zien het als onze morele plicht om bij te dragen aan het verminderen van de uitstoot van CO2. Dat doen we door onze woningen te verduurzamen.

Wij vinden het belangrijk dat wij onze bewoners goed kennen. Met het resultaatgebied “Passende dienstverlening” haken we daarop in. Door goed te luisteren en te weten wat bewoners écht belangrijk vinden en verwachten, kunnen we onze dienstverlening optimaliseren en waar nodig maatwerk leveren. Dit zorgt voor een grotere klanttevredenheid.

We zetten met het resultaatgebied woongeluk in op een aantal aspecten die volgens ons bepalend zijn voor het ervaren hiervan: de beschikbaarheid van huurwoningen, de betaalbaarheid, de kwaliteit en de woonbeleving van onze bewoners in onze wooncomplexen en de directe leefomgeving.

De organisatiedoelen van de laatste twee resultaatgebieden moeten ons vooral ondersteunen in het halen van de doelen in de eerste drie resultaatgebieden. Omdat de wereld om ons heen snel verandert, willen we een wendbare organisatie zijn. Daarom werken we aan een lerende organisatie met een energiek verbeterklimaat. Zodat we adequaat kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en nieuwe grenzen en kaders zoeken als dat nodig is.

Het laatste resultaatgebied is “Volgend in digitalisering en technologie”. We willen niet zelf het wiel uitvinden, maar alleen nieuwe stappen zetten in digitalisering en technologische vernieuwing als die ontwikkelingen zich elders al hebben bewezen.

Benieuwd naar ons ondernemingsplan 2021 - 2024 Samen dichterbij? U vindt 'm hier.