Direct naar inhoud

Gemeente Breda en woningcorporaties tekenen convenant: Samen inzetten tegen woonfraude

maandag 20 maart 2023

Op vrijdag 17 maart tekenden burgemeester Depla en de drie woningcorporaties Alwel, Laurentius en WonenBreburg het convenant Woonfraude. De vier partijen gaan intensiever samenwerken omdat er ook in Breda sprake is van fraude met huurwoningen, door bijvoorbeeld illegale onderhuur en onrechtmatig gebruik van woningen. Het bestrijden hiervan heeft al jaren hoge prioriteit bij de corporaties, omdat ze veel belang hechten aan een eerlijke woonruimteverdeling en een veilige omgeving voor alle bewoners. Het tekenen van dit convenant draagt bij aan een nog betere aanpak van woonfraude.

De basis van het convenant is het verbeteren van de samenwerking

Door het beter onderling uitwisselen van informatie kunnen meldingen of vermoedens van fraude eerder gesignaleerd en aangepakt worden. In het convenant staan concrete afspraken over de beveiligde informatie-uitwisseling volgens de privacywetgeving. Ook staat er in benoemd hoe we omgaan met administratief onderzoek, casusoverleg en huisbezoek, die afhankelijk zijn van de omvang van het probleem.

Genoeg redenen om alert te zijn op woonfraude

Zoals veel steden in Nederland, heeft ook Breda te maken met woonfraude. Het oneigenlijk gebruik van een huurwoning, zoals identiteitsfraude, illegale onderhuur en overbewoning, heeft een negatief effect op de woonruimteverdeling. Ook is er regelmatig sprake van onrechtmatig gebruik van woningen voor opslag of handel in harddrugs en prostitutie. Deze misstanden zorgen voor een slechter sociaal leefklimaat in de buurten en wijken en leiden tot overlast. Voor de woningcorporaties en de gemeente genoeg redenen om alert te zijn op woonfraude en het te bestrijden.