Direct naar inhoud

Legionellapreventie

Besmetting door legionella komt gelukkig niet vaak voor. Toch willen wij u graag wat meer informatie geven hierover zodat u zelf een eventuele besmetting voorkomt.

Wat is legionella?

Legionella is een bacterie die overal in vochtige milieus kan voorkomen. Legionella bevindt zich van nature altijd in leidingwater in niet te meten kleine hoeveelheden. De meeste mensen worden niet ziek van legionella. In uitzonderlijke situaties kan iemand in aanraking komen met een bepaalde soort legionella die een longinfectie kan veroorzaken. Deze infectie wordt ook wel de veteranenziekte genoemd.

Besmetting

Waarschijnlijk lopen veel mensen jaarlijks een infectie op zonder daar echt ziek van te worden. Slechts een klein aantal besmette mensen wordt ernstig ziek. De legionellabacterie krijgt de kans te groeien als:

  • De koudwatertemperatuur regelmatig langere tijd hoger is dan 25 °C.
  • De warmwatertemperatuur regelmatig langere tijd lager is dan 55 tot 60 °C.
  • U kranen en douches langere tijd (minder dan 1x per week ) niet gebruikt.

Water dat rechtstreeks uit een boiler of een cv-combiketel komt is minimaal 55 °C en kan dus nooit besmet zijn. Zodra u een kraan of douche minder dan één keer per week gebruikt, koelt het stilstaande warm water af en warmt het stilstaande koud water op. Op dat moment heeft de legionellabacterie kans om te groeien.

Mensen raken besmet via de longen, door inademing van zeer fijne waterdruppel-tjes (nevel). Verneveling van water vindt plaats bij het douchen, maar bijvoorbeeld ook in whirlpools of airconditioning. Ook het sproeien van de tuin geeft verneveling. De ziekte kan niet van de ene persoon op de andere persoon worden overgedragen. Ook het drinken van besmet water vormt geen risico.

Wat doen wij aan preventie?

Het water van onze eengezinswoningen laten we controleren door het waterbedrijf. Dit bedrijf neemt regelmatig monsters van het water om de aanwezigheid van de legionellabacterie te controleren. Zij maken hiervoor gebruik van controleputten op straat en meten dus niet in uw woning.
In onze appartementencomplexen wordt via collectieve installaties het koude en meestal ook het warme water geleverd. Deze installaties controleren wij regelmatig. Hiervoor zijn diverse meetpunten aanwezig, waardoor we de temperatuur van het water permanent bewaken. Daarnaast laten wij twee maal per jaar watermonsters nemen om de aanwezigheid van de legionellabacterie te controleren.

Wat kunt u doen?

Als u langer dan een week van huis bent geweest, dan is het verstandig om alle kranen een minuut lang aan te zetten. Trek ook het toilet een keer door.

Kans op ziekte

Slechts een zeer beperkt aantal mensen wordt ziek nadat ze in aanraking is geweest met de bacterie. Behoort u tot één van de onderstaande groepen, dan loopt u een iets grotere kans op de veteranenziekte:

  • Mensen met ernstige immuunstoornis
  • Mensen met chronische longaandoeningen
  • Zware rokers (meer dan 25 sigaretten per dag)
  • Mensen met een chronische nierziekte
  • Personen ouder dan vijftig jaar
  • Diabetes patiënten
  • Alcoholisten

De veteranenziekte, oftewel legionella pneumophila, begint met snel opkomende hoofdpijn, spierpijn en een ziektegevoel, gevolgd door longontsteking met koorts boven 39 °C. De patiënt hoest en is soms kortademig. Een aantal patiënten heeft last van braken en diarree. De tijd tussen besmetting en het optreden van de eerste ziekteverschijnselen is tussen de twee en twintig dagen (gemiddeld vijf à zes dagen). Als u deze symptomen ervaart, neem dan direct contact op met uw huisarts.