Ons bestuur

Onze interim directeur-bestuurder, Wilfried Stribos, bestuurt onze organisatie. Hij is per november 2018 benoemd door de raad van toezicht op basis van het profiel directeur-bestuurder Laurentius. Als interim directeur-bestuurder is hij tevens bestuurder van de ondernemingen waarmee Laurentius is verbonden.

Beloning

De beloning van de interim directeur-bestuurder past binnen de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting 2014 die is gebaseerd op de Wet normering topinkomens.

Afdeling wonen

Mara van der Lans is de manager van de afdeling wonen.

Afdeling Bedrijfsvoering

Eric Hendrich is de manager bedrijfsvoering

Staf

Paul Ermers is de Bestuurssecretaris.

Reageer op deze paginaIn ons privacybeleid vindt u meer informatie over hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan.