Ons bestuur

Onze directeur-bestuurder, Jessie Bekkers - van Rooij, bestuurt onze organisatie. Zij is per september 2019 benoemd door de raad van toezicht op basis van het profiel directeur-bestuurder Laurentius. Als directeur-bestuurder is zij ook bestuurder van de ondernemingen waarmee Laurentius is verbonden.

Beloning

De beloning van de directeur-bestuurder past binnen de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting 2014 die is gebaseerd op de Wet normering topinkomens.

Afdeling wonen

Mara van der Lans is de manager van de afdeling wonen.

Afdeling vastgoed

Fedde van der Zee is de manager van de afdeling vastgoed.

Afdeling bedrijfsvoering

Ron Franchimont is de manager bedrijfsvoering


Het bestuur wordt ondersteund door Susanne van Doorn als bestuurssecretaris.

Reageer op deze paginaIn ons privacybeleid vindt u meer informatie over hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan. Indien u niet akkoord gaat, kunnen wij uw verzoek helaas niet in behandeling nemen.