Ons bestuur

Onze directeur-bestuurder, Marie-Thérèse Dubbeldam, bestuurt onze organisatie. Zij is per november 2013 benoemd door de raad van commissarissen op basis van het profiel directeur-bestuurder Laurentius. Als directeur-bestuurder is zij tevens bestuurder van de ondernemingen waarmee Laurentius is verbonden. Marie-Thérèse Dubbeldam is herbenoemd per 1 november 2017.

Per 1 oktober 2014 heeft Marie-Thérèse Dubbeldam de nevenfunctie aanvaard van lid van de raad van toezicht van MeanderGroep Zuid-Limburg.

Beloning

De beloning van de directeur-bestuurder past binnen de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting 2014 die is gebaseerd op de Wet normering topinkomens.

Afdeling wonen

Mara van der Lans is de manager van de afdeling wonen.

Afdeling Bedrijfsvoering

Marleen Kloppers is de manager Financiën a.i. 

Staf

Paul Ermers is de Bestuurssecretaris.

Vertalen / Translate