Direct naar inhoud

Ons bestuur

Ons managementteam

Onze directeur-bestuurder, Lucas de Boer, bestuurt onze organisatie. Hij is per 15 mei 2024 benoemd door de raad van commissarissen op basis van het profiel directeur-bestuurder Laurentius. Als  directeur-bestuurder is hij ook bestuurder van de ondernemingen waarmee Laurentius is verbonden.

Beloning

De beloning van de directeur-bestuurder past binnen de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting 2014 die is gebaseerd op de Wet normering topinkomens.
Alles is samengevat in het document beloningsbeleid directeur-bestuurder.

Afdeling wonen

Anneke Creemers is de manager van de afdeling wonen.

Afdeling vastgoed

Elly Pansier is de manager a.i. van de afdeling vastgoed.

Afdeling bedrijfsvoering

Paul Minke is de manager bedrijfsvoering


Susanne van Doorn is de bestuurssecretaris.