Direct naar inhoud

Overname nieuwe huurder

Wij zorgen dat uw woning in een goede technische staat is. Maar u bent vrij om uw woning aan te passen naar uw eigen smaak. U mag dus aanpassingen doorvoeren in uw woning. Daarbij is het wel belangrijk dat u deĀ richtlijnen van ons klusbeleid volgt.

Gaat u verhuizen?

Als u gaat verhuizen, kijken wij of de verandering die u heeft aangebracht in goede staat is. Ook kijken we of deze voldoet aan de afspraken die we met elkaar gemaakt hebben. Daarbij zijn er drie mogelijkheden:

  1. De verandering voldoet aan de kwaliteitseisen en blijft achter in de woning.
  2. De verandering wordt geaccepteerd door de nieuwe huurder. Hierdoor wordt hij of zij eigenaar van de aanpassing en daarbij verantwoordelijk voor het onderhoud.
  3. De verandering voldoet niet aan de gestelde eisen. U zult de woning in originele staat terug moeten brengen.

Overname door nieuwe huurder

Als u gaat verhuizen, doen wij er alles aan op tijd een nieuwe huurder te vinden zodat u de aanpassing(en) ter overname kan aanbieden. Houd er wel rekening mee dat een nieuwe huurder niet verplicht is om de aanpassing(en) te accepteren.

Is er nog geen nieuwe huurder bekend? Dan mag u de aanpassing in de woning laten zitten totdat een nieuwe huurder in beeld is. Wil de nieuwe huurder uw aanpassing alsnog niet overnemen? Dan moet u deze alsnog verwijderen. U mag uiteraard dat de aanpassing ook meenemen naar uw nieuwe woning.

Registreren overname

Samen met de nieuwe huurder maakt u afspraken over het overnemen van roerende zaken zoals gordijnen of meubels. Hierbij ondertekent u beiden een overnameformulier, eventueel te verkrijgen bij Laurentius. Overhandig de opzichter hiervan een kopie, zodat bij de eindcontrole bekend is wat u samen overeengekomen bent.