Direct naar inhoud

Compliment, melding of klacht

Alles wat we doen, leidt tot één doel: zorgen voor goede, betaalbare huurwoningen. Vooral voor mensen wiens inkomen te laag is om een woning te kunnen kopen of in de marktsector te huren.

Bent u tevreden?

Dat horen wij ook graag via het formulier 'vertel ons uw compliment'. Wij geven uw reactie door aan de medewerker, afdeling of de hele organisatie.

Een melding doorgeven?

Heeft u een melding over bijvoorbeeld een uitgevoerde reparatie, de schoonmaak van uw woongebouw of het onderhoud van uw gemeenschappelijke tuin? Of bent u het oneens met een beslissing van Laurentius? Vul dan het formulier in 'een melding doorgeven'.

Bent u niet tevreden?

Het kan natuurlijk gebeuren dat er een verschil van inzicht blíjft bestaan. In dat geval kunt u een klacht indienen. We horen graag hoe het beter kan. Bent u ontevreden over onze dienstverlening of over het contact met één van onze collega’s? Geef uw klacht door via het formulier ‘vertel ons uw klacht’. Uw reactie is voor ons het signaal om de dienstverlening te verbeteren.

Wat mag u verwachten?

  1. Wij nemen contact met u op om uw klacht en de mogelijkheden te bespreken.
  2. Blijft u ontevreden? Dan kunt u een klacht indienen bij de onafhankelijke Stedelijke Geschillencommissie Breda via de website of per post:

Stedelijke Geschillencommissie Breda
P/a Secretariaat Wissenraet & Van Spaendonck
Postbus 4076, 5004 JB TILBURG

Ontevreden over huurprijs of woningstaat?

Wanneer u ontvreden bent over de huur of verhuur van een woonruimte, maar ook voor geschillen over huurprijzen, huurverhoging, staat van onderhoud, dan kunt u terecht bij de landelijke huurcommissie.