Checklist bij uw verhuizing

Bij een verhuizing komt veel kijken. Hieronder vindt u praktische informatie om u op weg te helpen.

Inboedelverzekering

Wij raden u sterk aan om een inboedelverzekering af te sluiten zodra u de sleutels van uw woning heeft ontvangen. Hierdoor zijn uw spullen verzekerd vanaf het moment dat u gaat klussen en/of gaat verhuizen.

Een inboedelverzekering dekt ook schade aan uw inboedel die ontstaat door storm-, brand-, inbraak- en waterschade. Vooral brand heeft grote gevolgen. U kunt door brand het dak boven uw hoofd kwijtraken. Bent u niet verzekerd? Dan moet u alle schade aan uw inboedel zelf betalen inclusief de tijdelijke huisvesting. Deze kosten lopen erg snel op. Sluit daarom altijd een inboedelverzekering af.

Opstalverzekering

Wij hebben een collectieve opstalverzekering afgesloten voor uw woning waardoor deze verzekerd is voor schade aan de opstal (de woning). Hieronder valt bijvoorbeeld schade aan de woning door brand, mits er geen sprake is van opzet. Schade aan uw inboedel valt buiten deze verzekering. Hiervoor is de door u afgesloten inboedelverzekering van belang.

Glasverzekering

Wij hebben uw woning opgenomen in onze collectieve glasfonds. U hoeft zelf dus geen glasverzekering af te sluiten.

 

Energie en gas

U bent vrij om zelf een energieleverancier te kiezen. Informatie over de levering van stroom en/of gas is verkrijgbaar bij diverse energiemaatschappijen. 

Al eerder overgestapt? Neem dan contact op met uw huidige energieleverancier. U sluit namelijk een energiecontract af op naam en niet op adres. Uw energiecontract ‘verhuist’ dus in principe met u mee.

Netwerkbeheerder

Enexis beheert het energienetwerk in het noorden, oosten en zuiden van Nederland, en daarmee dus ook voor uw woning. Neem contact op met Enexis om uw verhuizing door te geven. 

Gas- of stroomstoring?

Bel direct gratis het nationale storingsnummer voor stroom en gas, telefoonnummer 0800-9009.

Stadsverwarming

Ennatuurlijk levert stadsverwarming aan de inwoners van Breda. Geef uw verhuizing door via www.mijnwarmte.nl (klik op ‘verhuizing doorgeven’). 

Water

Als u verhuist, moet u zelf het water aanvragen. Neem contact op met Brabant Water om uw verhuizing door te geven. Woont u in een woongebouw waar het leveren van water al in de servicekosten zit? Dan hoeft u niets te doen.

Internet, (digitale) tv/radio en telefoon

Er zijn diverse aanbieders op het gebied van aansluitingen voor internet, (digitale) tv/radio en telefoon. Meer informatie is verkrijgbaar bij de bekende telecomwinkels of internetaanbieders.

Al eerder een contract afgesloten? Neem dan contact op met uw huidige leverancier. U sluit namelijk een contract af op naam en niet op adres. Uw contract ‘verhuist’ dus in principe met u mee.

Adreswijziging

Uw nieuwe adres moet u uiterlijk vijf dagen nadat u verhuisd bent, doorgeven aan de gemeente Breda. Dit kan digitaal via www.breda.nl. De dag waarop de aangifte is ontvangen, geldt als de datum van verhuizing. Tenzij u opgeeft dat u later verhuist. Dan geldt de opgegeven datum.

Huurbetaling

Door het ondertekenen van de huurovereenkomst, stemt u in dat u de huur voor de eerste van de maand aan ons gaat voldoen. Dat kan op verschillende manieren:

 • Via een automatische incasso
 • Met een acceptgiro
 • Via een (elektronische) overschrijving
 • Met uw pinpas op ons kantoor

Ga voor meer informatie naar uw huur betalen.

Huuraanpassing

Volgens een wettelijke regeling passen we jaarlijks per 1 juli de netto huur aan. We streven altijd naar een huurprijs die in overeenstemming is met de kwaliteit van de woning. Vóór 1 mei ontvangt u schriftelijk de nieuwe huurprijs die u per 1 juli gaat betalen.

Ga voor meer informatie naar huurverhoging.

Huurtoeslag

Deze bijdrage is bedoeld om mensen met een laag inkomen en weinig of geen vermogen, de mogelijkheid te geven om een woning te huren. U leest op www.toeslagen.nl of u in aanmerking komt voor huurtoeslag.

Ga voor meer informatie naar uw huurtoeslag.

Kwijtschelding belasting

Naast uw huur, betaalt u aan de gemeente andere kosten zoals waterschapsbelasting, afvalstoffenheffing en andere gemeentelijke belastingen. In sommige gevallen komt u in aanmerking voor kwijtschelding. Neem hiervoor contact op met de gemeente Breda via telefoonnummer 14 076 of ga naar www.breda.nl.

Huurachterstand

De meeste huurders betalen hun huur op tijd. Maar het kan iedereen overkomen dat men (tijdelijk) in financiële problemen raakt. Huurachterstand is een probleem dat elke maand groter wordt. Wij adviseren u om bij huurachterstand altijd contact op te nemen met onze afdeling Huurincasso, telefoonnummer (076) 5 644 644 of incasso@laurentiuswonen.nl. 

Ga voor meer informatie naar betalingsregeling.

Veel gevraagd over Checklist bij uw verhuizing

Ik ga verhuizen. Kan de nieuwe bewoner mijn spullen overnemen?

Als u gaat verhuizen, kijken wij of de verandering in goede staat is en of deze voldoet aan de afspraken die we met elkaar gemaakt hebben. Daarbij zijn er drie mogelijkheden:

 1. De verandering voldoet aan de kwaliteitseisen en blijft achter in de woning.
 2. De verandering wordt geaccepteerd door de nieuwe huurder. Hierdoor wordt hij of zij eigenaar van de aanpassing en daarbij verantwoordelijk voor het onderhoud.
 3. De verandering voldoet niet aan de gestelde eisen. U zult de woning in originele staat terug moeten brengen.

Overname door nieuwe huurder

Als u gaat verhuizen, doen wij er alles aan op tijd een nieuwe huurder te vinden zodat u de aanpassing(en) ter overname kan aanbieden. Houd er wel rekening mee dat een nieuwe huurder niet verplicht is om de aanpassing(en) te accepteren.
Is er nog geen nieuwe huurder bekend? Dan mag u de aanpassing in de woning laten zitten totdat een nieuwe huurder in beeld is. Wil de nieuwe huurder uw aanpassing alsnog niet overnemen? Dan moet u deze alsnog verwijderen. U mag uiteraard dat de aanpassing ook meenemen naar uw nieuwe woning.

Registreren overname

Samen met de nieuwe huurder maakt u afspraken over het overnemen van roerende zaken zoals gordijnen of meubels. Hierbij ondertekent u beiden een overnameformulier, eventueel te verkrijgen bij Laurentius. Overhandig de opzichter hiervan een kopie, zodat bij de eindcontrole bekend is wat u overeengekomen bent.

Ik ga verhuizen. Mag ik de door mij geplaatste keuken meenemen?

Zodra u uw huur opgezegt, kunt u een afspraak maken met een opzichter. Hij bespreekt met u de mogelijkheden of u de keuken kunt meennemen en welke aanpassingen u moet doen om de woning in de orginele staat terug te brengen. Hij geeft ook aan welk soort keukenblok u terug kunt plaatsen.

Ik wil een afspraak maken voor een voorcontrole van de woning? Hoe kan ik dat doen?

Als u de huur heeft opgezegd, neemt de verhuurmakelaar contact met u voor een afspraak met onze opzichter.

Als u niet bereikbaar bent, krijgt u schriftelijk bericht met het verzoek ons te bellen. Onze medewerker van het Klant Contact Centrum regelt dan alsnog de afspraak met onze opzichter.

Ik ben net verhuisd en wil de meterstanden van mijn nieuwe woning aan Laurentius doorgeven. Wat moet ik doen?

U kunt uw meterstanden doogeven via telefoonnummer 076 - 5 644 644 of via info@laurentiuswonen.nl.

Ik heb mijn huur opgezegd. Wat moet ik allemaal regelen?

U moet de volgende zaken regelen:

 • U moet zich uitschrijven bij de gemeente;
 • U moet uw inboedelverzekering stopzetten of wijzigen;
 • ​U moet zich afmelden bij nutsbedrijven;
 • U moet uw huurtoeslag wijzigen.
 • U moet adreswijzigingen versturen. Via de website van PostNL kunt u eenvoudig uw post door laten sturen naar uw nieuwe adres.

Meer informatie over huuropzegging? Klik hier of neem contact op met een van onze verhuurmakelaars, 076-5 644 644.

Wat moet ik allemaal regelen voor mijn nieuwe woning?

U moet het volgende regelen:

 • Stopzetten huurbetaling: Heeft u de bank gemachtigd om het huurbedrag automatisch aan ons over te maken, dan moet u dit zelf stopzetten. Een automatische huurincasso bij Laurentius beëindigen wij voor u.
 • Verhuizing doorgeven: geef uw nieuwe adres ook door aan Laurentius, de gemeente, uw leveranciers voor gas, water en elektra, de leverancier voor uw telefoon, televisie en/of internet en PostNL.

Klik hier voor de folder Verhuizen.

 

Wanneer moet ik me afmelden bij water- en energiebedrijven?

Als u gaat verhuizen moet u zich afmelden bij water- en energiebedrijven. U moet de meterstanden doorgeven. Dit kan vaak online, maar ook schriftelijk.

Schriftelijk: vraag minimaal twee weken van tevoren een meterstandenformulier aan bij uw leveranciers. U kunt de standen van uw oude woning en eventueel van uw nieuwe woning op dit formulier invullen. Stuurt u de formulieren terug naar de leveranciers. Zij zorgen voor verdere afhandeling.

Online: kijk op de website van de leveranciers of deze mogelijkheid bestaat en op welke manier u dit kunt doen. Als u de meterstanden en het verzoek tot afmelden door hebt gegeven, zorgen de leveranciers voor verdere afhandeling.

Bewaar uw meterstanden totdat alles is afgerond.

Moet ik een verhuizing doorgeven aan de verzekeraar?

Het is belangrijk voordat u gaat verhuizen dat u een inboedelverzekering afsluit. Heeft u al een inboedelverzekering? Geef dan aan uw verzekeraar door dat u gaat verhuizen en geef uw nieuwe adres door. Vraag bij uw inboedelverzekering na of u ook dekking heeft tijdens de verhuizing. Dit is niet bij alle verzekeraars het geval. Dit hangt van van uw polis.

Moet ik mij aanmelden bij een nutsbedrijf?

​Vraag minimaal twee weken voordat u gaat verhuizen een meterstandenformulier aan bij uw water- en energieleveranciers. U kunt uw standen van de woning waaruit u vertrekt op dit formulier invullen en u aanmelden bij de energieleverancier. Stuurt u de formulieren terug. De energieleveranciers zorgen voor verdere afhandeling. Vaak kunt u het doorgeven van meterstanden en aanmelding ook online doorgeven. Bewaar uw meterstanden totdat alles is afgerond.

Hoe geef ik mijn eindstanden van water, elektriciteit en gas door?

Als u de woning heeft opgezegd. moet u aan het einde van de huurperiode zelf de meterstanden aan de diverse nutsbedrijven doorgeven waarbij u een contract heeft afgesloten.

Als u de sleutels bij Laurentius inlevert, geef dan ook aan ons uw meterstanden door.

Moet ik mij inschrijven bij de gemeente?

Wanneer u verhuist naar een ander adres, moet u bij de gemeente zo spoedig mogelijk uw nieuwe adres doorgeven. Dit doet u bij de gemeente waarbinnen uw nieuwe adres ligt. U wordt dan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) en automatisch uitgeschreven bij de gemeente waar u woonde.

Meer vragen over dit onderwerp (8)

Vertalen / Translate