Direct naar inhoud

Checklist bij uw verhuizing

Bij een verhuizing komt veel kijken. Hieronder vindt u praktische informatie om u op weg te helpen.

Inboedelverzekering

Wij raden u sterk aan om een inboedelverzekering af te sluiten zodra u de sleutels van uw woning heeft ontvangen. Hierdoor zijn uw spullen verzekerd vanaf het moment dat u gaat klussen en/of gaat verhuizen.

Een inboedelverzekering dekt ook schade aan uw inboedel die ontstaat door storm-, brand-, inbraak- en waterschade. Vooral brand heeft grote gevolgen. U kunt door brand het dak boven uw hoofd kwijtraken. Bent u niet verzekerd? Dan moet u alle schade aan uw inboedel zelf betalen inclusief de tijdelijke huisvesting. Deze kosten lopen erg snel op. Sluit daarom altijd een inboedelverzekering af.

Opstalverzekering

Wij hebben een collectieve opstalverzekering afgesloten voor uw woning waardoor deze verzekerd is voor schade aan de opstal (de woning). Hieronder valt bijvoorbeeld schade aan de woning door brand, mits er geen sprake is van opzet. Schade aan uw inboedel valt buiten deze verzekering. Hiervoor is de door u afgesloten inboedelverzekering van belang.

Glasverzekering

Wij hebben uw woning opgenomen in onze collectieve glasfonds. U hoeft zelf dus geen glasverzekering af te sluiten.

Energie en gas

U bent vrij om zelf een energieleverancier te kiezen. Informatie over de levering van stroom en/of gas is verkrijgbaar bij diverse energiemaatschappijen. 

Al eerder overgestapt? Neem dan contact op met uw huidige energieleverancier. U sluit namelijk een energiecontract af op naam en niet op adres. Uw energiecontract ‘verhuist’ dus in principe met u mee.

Netwerkbeheerder

Enexis beheert het energienetwerk in het noorden, oosten en zuiden van Nederland, en daarmee dus ook voor uw woning. Neem contact op met Enexis om uw verhuizing door te geven. 

Gas- of stroomstoring?

Bel direct gratis het nationale storingsnummer voor stroom en gas, telefoonnummer 0800-9009.

Stadsverwarming

Ennatuurlijk levert stadsverwarming aan de inwoners van Breda. Geef uw verhuizing door via www.mijnwarmte.nl (klik op ‘verhuizing doorgeven’). 

Water

Als u verhuist, moet u zelf het water aanvragen. Neem contact op met Brabant Water om uw verhuizing door te geven. Woont u in een woongebouw waar het leveren van water al in de servicekosten zit? Dan hoeft u niets te doen.

Internet, (digitale) tv/radio en telefoon

Er zijn diverse aanbieders op het gebied van aansluitingen voor internet, (digitale) tv/radio en telefoon. Meer informatie is verkrijgbaar bij de bekende telecomwinkels of internetaanbieders.

Al eerder een contract afgesloten? Neem dan contact op met uw huidige leverancier. U sluit namelijk een contract af op naam en niet op adres. Uw contract ‘verhuist’ dus in principe met u mee.

Adreswijziging

Uw nieuwe adres moet u uiterlijk vijf dagen nadat u verhuisd bent, doorgeven aan de gemeente Breda. Dit kan digitaal via www.breda.nl. De dag waarop de aangifte is ontvangen, geldt als de datum van verhuizing. Tenzij u opgeeft dat u later verhuist. Dan geldt de opgegeven datum.

Huurbetaling

Door het ondertekenen van de huurovereenkomst, stemt u in dat u de huur voor de eerste van de maand aan ons gaat voldoen. Dat kan op verschillende manieren:

  • Via een automatische incasso
  • Met een acceptgiro
  • Via een (elektronische) overschrijving
  • Met uw pinpas op ons kantoor

Ga voor meer informatie naar uw huur betalen.

Huuraanpassing

Volgens een wettelijke regeling passen we jaarlijks per 1 juli de netto huur aan. We streven altijd naar een huurprijs die in overeenstemming is met de kwaliteit van de woning. Vóór 1 mei ontvangt u schriftelijk de nieuwe huurprijs die u per 1 juli gaat betalen.

Ga voor meer informatie naar huurverhoging.

Huurtoeslag

Deze bijdrage is bedoeld om mensen met een laag inkomen en weinig of geen vermogen, de mogelijkheid te geven om een woning te huren. U leest op www.toeslagen.nl of u in aanmerking komt voor huurtoeslag.

Ga voor meer informatie naar uw huurtoeslag.

Kwijtschelding belasting

Naast uw huur, betaalt u aan de gemeente andere kosten zoals waterschapsbelasting, afvalstoffenheffing en andere gemeentelijke belastingen. In sommige gevallen komt u in aanmerking voor kwijtschelding. Neem hiervoor contact op met de gemeente Breda via telefoonnummer 14 076 of ga naar www.breda.nl.

Huurachterstand

De meeste huurders betalen hun huur op tijd. Maar het kan iedereen overkomen dat men (tijdelijk) in financiële problemen raakt. Huurachterstand is een probleem dat elke maand groter wordt. Wij adviseren u om bij huurachterstand altijd contact op te nemen met onze afdeling Huurincasso, telefoonnummer (076) 5 644 644 of incasso@laurentiuswonen.nl

Ga voor meer informatie naar betalingsregeling.