Uw huur opzeggen

De opzegtermijn voor uw woning, parkeerplaats of garage is dertig dagen. De dag dat wij uw huuropzegging ontvangen, bepaalt de einddatum van uw huurperiode. Voor de opzegtermijn voor een bedrijfsruimte, verwijzen we u naar de afspraken in het huurcontract. 

Huur opzeggen?

  1. Gebruik het formulier huur opzeggen. Onze verhuurmakelaar maakt met u een afspraak voor een eventuele voor- en eindcontrole.
  2. Wilt u als erfgename en/of nabestaande de huur opzeggen? Gebruik dan het formulier huur opzeggen bij overlijden.

Overname door nieuwe huurder

Als u gaat verhuizen, doen wij er alles aan op tijd een nieuwe huurder te vinden zodat u aanpassing(en) ter overname kan aanbieden. Houd er wel rekening mee dat een nieuwe huurder niet verplicht is om de aanpassing(en) te accepteren.
Is er nog geen nieuwe huurder bekend? Dan mag u de aanpassing in de woning laten zitten totdat een nieuwe huurder in beeld is. Wil de nieuwe huurder uw aanpassing alsnog niet overnemen? Dan moet u deze alsnog verwijderen. U mag uiteraard de aanpassing ook meenemen naar uw nieuwe woning. Kijk voor meer informatie op overname door nieuwe huurder.

Laat uw woning netjes achter

Als u vertrekt uit uw woning, is het de bedoeling dat u deze leeg, schoon, heel en veilig aan ons overdraagt. Voor tips, ga naar de checklist opleveren woning.

Veel gevraagd over Uw huur opzeggen

Ik wil mijn huur opzeggen. Wat is de opzegtermijn?

De opzegtermijn van uw huurwoning is dertig dagen. U mag ook verder van te voren de huur opzeggen. Op deze manier heeft u meer tijd om de woning netjes op te leveren. Ook is de kans groter dat we een nieuwe huurder hebben gevonden zodat u eventueel overname van roerende zaken kunt regelen.

Huur opzeggen?

Ik heb overnames, maar er is nog geen nieuwe huurder. Wat moet ik doen?

Als er nog geen nieuwe huurder is voor uw woning op het moment dat u de sleutels inlevert en u heeft spullen voor overname kunt u de overname in de woning achterlaten. Geeft u bij het inleveren van de sleutels ook het overnameformulier af. De opzichter is dan op de hoogte welke spullen u ter overname aanbiedt.

Als de woning wordt geaccepteerd nemen wij contact met u op. U ontvangt de contactgegevens zodat u de overnamekosten met de nieuwe kandidaat kunt bespreken.

Als de nieuwe huurder akkoord gaat mogen de spullen in de woning achterblijven. Heeft de kandidaat geen belangstelling? U krijgt twee werkdagen de tijd om de achtergebleven spullen uit de woning te verwijderen. 

Hoe kan ik mijn huur opzeggen?

Gebruik hiervoor het formulier huur opzeggen

Wilt u als erfgename en/of nabestaande de huur opzeggen? Gebruik dan het formulier huur opzeggen bij overlijden.

De dag dat wij uw huuropzegging ontvangen, bepaalt de einddatum van uw huurperiode. U kunt op iedere dag van de maand uw huurcontract opzeggen.

Per welke datum kan ik mijn huur opzeggen?

U mag op elke moment uw huur opzeggen. Gebruik de handige berekening opzegdatum. Geef aan wanneer u uw sleutels wilt inleveren en u ziet gelijk per wanneer u uw huur kunt opzeggen. De dag dat wij uw huuropzegging ontvangen, bepaalt de einddatum van uw huurperiode.

Huur opzeggen?

Is mijn huuropzegging bij Laurentius binnengekomen?

Als u gebruik maakt van het formulier huur opzeggen of formulier huur opzeggen bij overlijden en u vult uw e-mailadres in, dan ontvang u gelijk een ontvangstbevestiging.

Wilt u weten wanneer onze verhuurmakelaar uw huuropzegging verder behandelt? Neemt u dan contact met ons op via 076-5 644 644.

Wanneer krijg ik een bevestiging van de huuropzegging?

Uw huurovereenkomst opzeggen regelt u via het formulier huur opzeggen. Vult u uw e-mailadres in? Dan ontvangt u een kopie van uw aanvraag.

De dag dat wij uw huuropzegging ontvangen, bepaalt de einddatum van uw huurperiode. U kunt op iedere dag van de maand uw huurcontract opzeggen. 

Onze verhuurmakelaar neemt contact met u op om de huuropzegging verder af te ronden.

Kan iemand anders mijn huur opzeggen?

De huur kan alleen maar opgezegd worden door de huurder. Is er sprake van een medehuurder? Dan moeten de gegevens van beide personen worden opgegegeven. De huur kan niet worden opgezegd door een medebewoner of iemand anders. Gebruik hiervoor het formulier huur opzeggen.

Bij overlijden moet de huur opgezegd worden door de erfgenamen of een persoon die gemachtigd is door de notaris. Gebruik hiervoor het formulier huur opzeggen bij overlijden.

Wat moet ik aanleveren voor het opzeggen van een huurovereenkomst in geval van overlijden?

Gebruik hiervoor het opzegformulier bij overlijden. In het formulier vult u de gegevens in van de woning, berging of parkeerplaats die u wilt opzeggen. Ook geeft u de contactgegevens op van de persoon die de verhuizing gaat verzorgen. Tot slot stuurt u als bijlage een kopie van de overlijdensakte mee.

De opzegtermijn is dertig dagen. De dag dat wij uw opzegging ontvangen, bepaalt de einddatum van uw huurperiode. U kunt op iedere dag van de maand het huurcontract opzeggen.

Ik wil de huur opzeggen van een overleden familielid. Wat moet ik doen?

Gebruik hiervoor het opzegformulier bij overlijden. In het formulier vult u de gegevens in van de woning, berging of parkeerplaats die u wilt opzeggen. Ook geeft u de contactgegevens op van de persoon die de verhuizing gaat verzorgen. Tot slot stuurt u als bijlage een kopie van de overlijdensakte mee.

De opzegtermijn is dertig dagen. De dag dat wij uw opzegging ontvangen, bepaalt de einddatum van uw huurperiode. U kunt op iedere dag van de maand het huurcontract opzeggen.

Ik heb de huur opgezegd. Hoe snel is er een nieuwe huurder?

Nadat wij uw huuropzegging hebben ontvangen, proberen we de woning zo snel mogelijk weer te verhuren. Ons doel is om vóór het inleveren van de sleutels een nieuwe kandidaat voor uw woning te vinden. We kunnen dit echter niet garanderen. Ook kan het zijn dat de nieuwe huurder geen spullen wil overnemen. 

Ik heb de huur opgezegd. Hoe zit het met overname?

Onroerende zaken, zoals de keuken of aanbouw van een woning, kunt u niet aan de nieuwe huurder overdragen.
Als de nieuwe huurder bepaalde roerende zaken overneemt, zoals vloerbedekking, gordijnen of zonwering, dan brengt u ons hiervan op de hoogte door een schriftelijke verklaring in te sturen. Deze moet door beiden ondertekend zijn. Een standaard overnameformulier ontvangt u van uw opzichter. 

Ik heb mijn huur opgezegd. Kan ik dit terugdraaien?

Nadat wij uw opzegging hebben ontvangen, gaan we de woning aanbieden aan een andere klant. Als de woning door iemand anders is geaccepteerd, dan is de huuropzegging definitief. U kunt daar dan niet op terug komen.

In alle andere gevallen beoordelen wij of u de opzegging mag intrekken. U moet uw verzoek schriftelijk indienen.

Ik wil een afspraak maken voor een voorcontrole van de woning? Hoe kan ik dat doen?

Als u de huur heeft opgezegd, neemt de verhuurmakelaar contact met u voor een afspraak met onze opzichter.

Als u niet bereikbaar bent, krijgt u schriftelijk bericht met het verzoek ons te bellen. Onze medewerker van het Klant Contact Centrum regelt dan alsnog de afspraak met onze opzichter.

Ik heb iets overgenomen van de vorige bewoner. Moet ik dit bij het opzeggen van de huur verwijderen uit de woning?

Als u de huur heeft opgezegd, nemen wij contact met u op voor een afspraak met onze opzichter. Tijdens de controle van uw woning bepaalt de opzichter of de overname verwijderd moet worden of dat u de overname kunt overdragen op de nieuwe huurder.

Let op: een nieuwe huurder is niet verplicht de overname te accepteren. 

Ik ga verhuizen. Kan de nieuwe bewoner mijn spullen overnemen?

Als u gaat verhuizen, kijken wij of de verandering in goede staat is en of deze voldoet aan de afspraken die we met elkaar gemaakt hebben. Daarbij zijn er drie mogelijkheden:

  1. De verandering voldoet aan de kwaliteitseisen en blijft achter in de woning.
  2. De verandering wordt geaccepteerd door de nieuwe huurder. Hierdoor wordt hij of zij eigenaar van de aanpassing en daarbij verantwoordelijk voor het onderhoud.
  3. De verandering voldoet niet aan de gestelde eisen. U zult de woning in originele staat terug moeten brengen.

Overname door nieuwe huurder

Als u gaat verhuizen, doen wij er alles aan op tijd een nieuwe huurder te vinden zodat u de aanpassing(en) ter overname kan aanbieden. Houd er wel rekening mee dat een nieuwe huurder niet verplicht is om de aanpassing(en) te accepteren.
Is er nog geen nieuwe huurder bekend? Dan mag u de aanpassing in de woning laten zitten totdat een nieuwe huurder in beeld is. Wil de nieuwe huurder uw aanpassing alsnog niet overnemen? Dan moet u deze alsnog verwijderen. U mag uiteraard dat de aanpassing ook meenemen naar uw nieuwe woning.

Registreren overname

Samen met de nieuwe huurder maakt u afspraken over het overnemen van roerende zaken zoals gordijnen of meubels. Hierbij ondertekent u beiden een overnameformulier, eventueel te verkrijgen bij Laurentius. Overhandig de opzichter hiervan een kopie, zodat bij de eindcontrole bekend is wat u overeengekomen bent.

Is er al een nieuwe huurder voor mijn woning bekend in verband met overname van spullen?

Als u wilt weten of er al een nieuwe kandidaat is voor uw woning, neemt u dan contact op. Wij checken of er al een kandidaat bekend is. Zo ja, dan maakt de verhuurmakelaar in overleg met u een afspraak voor de bezichtiging van uw woning.

Ik heb mijn woning niet netjes achtergelaten? Wat gebeurt er dan?

U ontvangt een opnamerapport waarin de opleverafspraken staan. U moet zelf zorgen voor een juiste oplevering 
Levert u de woning niet volgens afspraak op, dan worden de herstelkosten bij u in rekening gebracht.

Meer vragen over dit onderwerp (14)

Vertalen / Translate