Direct naar inhoud

Integriteitscode en meldingsregeling

Integriteit is een wezenskenmerk van een maatschappelijke organisatie zoals Laurentius. Wij willen een integere, klantgerichte en zakelijke organisatie zijn, die eigen verantwoordelijkheid en samenwerking stimuleert:

  1. We zijn eerlijk, open en toegankelijk en we excelleren in duidelijkheid en eenvoud.
  2. We doen wat we zeggen, zeggen wat we doen en geven ook helder aan waar onze grenzen liggen.
  3. We kennen onze bewoners en relaties en we werken met aandacht voor onze klanten, voor onze partners en voor elkaar.

In 2020 heeft de directeur-bestuurder het integriteitsbeleid opnieuw vastgesteld in vorm van deĀ Integriteitscode en meldingsregelingĀ (in de praktijk ook bekend onder de naam klokkenluidersregeling). Ook hebben we ervoor gekozen voor een externe vertrouwenspersoon integriteit & ongewenst gedrag in plaats van een interne vertrouwenspersoon. Dit om de neutraliteit maximaal te onderstrepen.