Servicekosten

Als u een woning huurt in een complex of flat heeft u meestal te maken met servicekosten.
Dit zijn de kosten voor diensten die Laurentius levert  in de algemene ruimtes van uw complex, zodat u prettig kunt wonen. Voorbeelden van deze diensten zijn de schoonmaak, elektrakosten voor de algemene verlichting en tuinonderhoud.

Voorschot bedrag
Maandelijks betaalt u een voorschot bedrag voor de servicekosten. Wij proberen de kosten vooraf zo goed mogelijk in te schatten. Op basis van de gefactureerde kosten van de leveranciers bereken wij de werkelijke kosten. Vallen de werkelijke kosten lager uit dan krijgt u geld terug. Zijn de kosten hoger, dan moet u bijbetalen. Als er sprake is van een huurachterstand en u krijgt geld terug voor de servicekosten dan verrekent Laurentius dit bedrag met de openstaande betaling.

Jaarafrekening servicekosten voor 1 juli
Wij rekenen de servicekosten één keer per jaar met u af en streven ernaar om dit te doen voor 1 juli. U ontvangt dan een gespecificeerd overzicht van uw betaalde voorschotten en de werkelijke kosten

Veel gevraagd over Servicekosten

Wat zijn servicekosten?

Servicekosten zijn vergoedingen of voorschotten die we maandelijks, naast uw huur, bij u in rekening brengen. U betaalt hiermee voor extra goederen of diensten die wij leveren.
Servicekosten waar u aan meebetaalt ( als deze in uw complex van toepassing zijn)

  • elektraverbruik van gemeenschappelijke gedeelten
  • schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke gedeelten
  • waterverbruik voor gemeenschappelijke rekening
  • tuinonderhoud
  • vervanging lampen en dergelijke
  • stookkosten

Hoe worden de servicekosten verdeeld in mijn wooncomplex?

Wij verdelen de totale servicekosten  evenredig over alle woningen in uw woongebouw. De kosten die horen bij de lege woningen, komen voor rekening van Laurentius. Datzelfde geldt voor complexen waar sprake is van een VvE. Laurentius betaalt voor het aantal woningen waarvan wij eigenaar zijn aan de VvE. Deze kosten berekenen wij weer door aan de huurder. In beide gevallen volgen we voor de verdeling van de servicekosten het beleid servicekosten van de huurcommissie.  

Kan ik een betalingsregeling treffen voor de jaarafrekening servicekosten?

Ja dat kan. Dit is wel afhankelijk van verschillende factoren. Neemt u hiervoor contact op met ons via kcc@laurentiuswonen.nl, of telefoon 076 – 5 644 644. Houdt er ook rekening mee dat de betalingsregeling naast de maandelijkse huurbetaling loopt.

Kan ik mijn maandelijkse voorschotbedrag servicekosten wijzigen?

Nee, dat kan in veel gevallen niet. De servicekosten berekenen wij over het hele complex en passen we niet individueel aan. Als het voorschot bedrag ieder jaar veel afwijkt van de werkelijke kosten, zullen we het voor alle huurders aanpassen.

Ik heb de huur opgezegd. wanneer krijg ik de afrekening servicekosten?

U ontvangt de jaarafrekening net als alle andere huurders voor 1 juli. Uiteraard geldt hiervoor de datum van uw verhuizing en betaalt u alleen voor de periode dat u de woning huurde.

Hoe betaal ik de afrekening servicekosten?

Is Laurentius gemachtigd om uw huur automatisch te innen? Dan schrijven wij omstreeks 14 juli 2016 het bedrag van de jaarafrekening servicekosten van uw rekening af.
Betaalt u niet automatisch?  Maakt u dan het te betalen bedrag binnen 3 weken na dagtekening over op bankrekening NL68 RABO 0116 7458 00 ter attentie van Laurentius, onder vermelding van uw adres.

Ook kunt u het bedrag pinnen op het kantoor van Laurentius (Loevesteinstraat 20 in Breda).

Ik ben het niet eens met de afrekening servicekosten?

Neemt u contact met ons op dan geven wij u uitleg over de samenstelling van de jaarafrekening. Heeft u toch een goede reden om niet akkoord te gaan? Dan kunt u schriftelijk bezwaar indienen bij de huurcommissie.

Meer vragen over dit onderwerp (4)

Vertalen / Translate